Alle funktioner i
Video Pro X


Video redigering

Værktøjsbjælke og Editing-Shortcuts

I den overskuelige værktøjsbjælke fra Video Pro X findes intuitivt altid netop de tools, der er brug for. Shortcuts i Video Pro X kan tilpasses individuelt til alle program- og menufunktioner. Tastaturforkortelser kan redigeres og suppleres individuelt.

Flerspor-& Multiformat-Timeline

Flerspor-& Multiformat-Timeline gør det muligt at importere og redigere forskellige videoformater i SD-, HD- og UHD-opløsning, uden at filerne først skal omdannes til den pågældende projektindstilling eller til et poprietært intermediate-format, hvilket er meget tidskrævende.

Tilpasning af position/størrelse og rotation/spejling

Med animationseffekterne til at tilpasse position og størrelse eller rotationer og spejlinger kan du påvirke skaleringen af materialet eller f.eks. udligne horisonter.

Snapmarkører

Marker særlige steder direkte i videoobjekter. Rastmarker virker magnetisk på afspilnings- og stopposition, på objektkanter og mellem disse. De bliver bibeholdt selvom det pågældende objekt forskydes på tidslinjen.

Tre- og firepunktsklipning

Tre- og firepunktsklipning muliggør pasnøjagtig indføjelse af videoklip i tidslinjen. Ved at tildele ind- og ud-punkter i videomonitoren og tidslinjen, bestemmer du klippenes start- og slutposition.

Film- & klippeskabeloner

Opdag det omfattende udvalg af film- og snitskabeloner i Video Pro X. Skabeloner tilbyder en effektiv mulighed at producere fantastiske film på på en nem og hurtig måde.

Forhåndsvisning-Rendering

Ved omfattende produkter og især når der bruges tekster, titler, overgange og effekter står Preview-Rendering-funktionen til rådighed i Video Pro X. Funktionen reducerer en mulig forsinkelse af forhåndsvisningen, der kan opstå i forbindelse med komplekse projekter og høje opløsninger.

Udvidet søgning efter frie pladser

For at finde uønskede sorte områder mellem enkelte clips tilbyder MAGIX Video Pro X en speciel funktion til at søge efter huller: Med en søgeforespørgsel vises en liste over alle huller i arrangementet, hvorefter der kan springes til hver enkelt sted, som herefter kan redigeres.

AVCHD smart rendering

Ved Smart Rendering af AVCHD-formater i Video Pro X beregnes ikke hele filmen på ny, men kun de områder, der er ændret med overblændinger eller filtre. Det forkorter regnetiden til filmproduktionen betydeligt.

Multicam-Editing

MultiCam-funktionen muliggør billedregi i realtime på op til ni spor - afhængigt af systemydelsen.

Med et klik på previewvideoerne i oversigtsmonitoren er det muligt at skifte perfektivet live og at optage alle klipændringer nøjagtigt og organisk.

Ved at analysere lydmaterialet kan MultiCam-optagelserne synkroniseres og oprettes automatisk allerede før klippet.

360-graders redigering

Video Pro X tilbyder omfattende redigeringsmuligheder af dit 360-graders video- eller fotomateriale.

Den integrerede stitching-funktion til almindelige 360-graders kameraer som f.eks. Samsung Gear 360 muliggør en direkte forarbejdning uden forudgående konvertering. Brug titler og effekter i rummet og præsentér din færdige video f.eks. online.

Nested Sequences (filmobjekter)

Film kan som eneste objekt anvendes i andre film. Nem at håndtere, kan gentages så ofte, man vil.

På den måde kan komplekse film redigeres legende let og meget fleksibelt, effekter og animationer anvendes på en hel film, indspillere arrangeres en gang og anvendes flere gange. Anvendelsesmulighederne er uendelige.

Time-Stretching

Længden på video- og lydobjekter kan i MAGIX Video Pro X ændres ved at trække eller komprimere objekterne i tidslinjen. Lydobjekter beholder deres oprindelige lydhøjde.

Billedstabilisering med proDAD Mercalli V2-teknologi

Stabilisér urolige videooptagelser og udglat rykkende kamerasving med den udmærkede billedstabiliserings-plug-in Mercalli V2 fra proDAD.

Musikalsk snittilpasning

Afstem billede og lyd perfekt i forhold til hinanden med funktionen til taktbaseret snit. Bestem selv, om snittet skal bearbejdes automatisk eller manuelt.

Taktbaseret klipning

Sæt rastmarkører i dit lydmateriale ved at klikke i takt til musikken med musen. Efterfølgende kan du nemt synkronisere dine videoklip med lydmaterialet.

Proxy-Editing

Klip 4K lige så ukompliceret som DV-materiale. Med det nye Proxy-klip opretter Video Pro X automatisk eller manuelt en let redigerbar version af den originale videofil.

Stereo3D-Editing

Med Video Pro X redigeres stereoskopisk 3D-materiale, du kan f.eks. korrigere kameraindstillingsfejl og oprette imponerende 3D-optagelser.

Kamera-/zoomkørsel og udsnit

Kamerakørsler eller zooms på enkelte områder af optagelsen gennemføres meget nemt med den pågældende effekt. Desuden fastlægges det ønskede, synlige delområde nøjagtigt via udsnit.

Avanceret Keyframe-Editing

Keyframe-editoren muliggør objektbaserede effektindstillinger direkte i Mediapool og en detaljeret redigering med præcis Bézier-kurvestyring direkte i tidsaksen.


Color Grading

Udvidet belysningsfunktion

Den detaljerede farve- og nuancekorrektion med gradueringskurver giver mulighed for nøjagtig redigering af klarhed eller enkelte RGB-kanaler med Bezierkurver. Kontraster kan redigeres ikke-lineært, og flad- eller log-profiler kan anvendes manuelt på det ønskede, endelige look.

Desuden er der mulighed for samtidig at korrigere dybde, midte og højde.

Præcise måleinstrumenter til sendemulige resultater

Der står fire måleinstrumenter til præcis kontrol til rådighed: Vektorskop, Waveform-monitor, Histogram og RGB-Parade.

En begrænsning af dynamik, farvemætning til sendemulige områder samt en korrektion af fejlbelysninger og farvefejl er mulig med disse standardinstrumenter. Med GPU-optimering alt i realtime helt hen til 4K-opløsning.

Komprimering af billedinformation
(chroma subsampling)

Med funktionen komprimering af billedinformation (chroma subsampling) bestemmes den ideelle balance mellem datamængde og kvalitet til din produktion. Farvemodeller som f.eks. YCbCr gemmer lysstyrke- og farveinformation separat og sørger for en førsteklasses, digital billedforarbejdning. Den understøttede 4:4:4 komprimering af billedinformation sikrer professionelle resultater til ethvert output.

En-vejs-farvekorrektur

Den primære 3-vejs-farvekorrektion tilbyder separate farvehjul til skygger, midter, lys og en professionel belysningsstyring. Den gør det muligt at udligne farvefejl eller at understrege naturligt eksisterende farver.

Farvedybde/farvedynamik

Den interne 16-Bit Deep Color forarbejdning i Video Pro X forstærker farvedybden og farvedynamikken i hele workflowet. På den måde kan man endda forarbejde 12-bit 4:4:4 ProRes uden tab.

Sekundær farvekorrektion

Med den sekundære farvekorrektion kan skygger, midter og lys til for-/baggrund redigeres på en ekstra masterlayer.

Ægte farverumhåndtering

Den krævede tilpasning af farverummet sørger for en perfekt farvevisning af dit materiale. Indstil de ønskede værdier i eksport, Video Pro X understøtter alle standardmatricer som f.eks. Rec. 601, Rec. 709 etc.

Professionel lookup-table-handling

Vha. LUTs kan videomateriale tilpasses cineastisk. Lookup-tables indlæses fra kameraer eller skabeloner og kan selv oprettes og gemmes.


Media & Authoring

Trådløs medieoverførsel

Indbygget Send Anywhere Service gør trådløs medieudveksling mellem MAGIX Video Pro X, smartphones, tablets eller andre PC'er mulig via browser. Send og modtag medier eller sågar hele projekter – uanset, hvor du netop befinder dig.

Pro-formatunderstøttelse

MAGIX Video Pro X understøtter alle almindelige videoformater til sendemulige resultater. F.eks. 10-bit HEVC/H.265, AVCHD (Progressive), HDV, NXCAM, ProRes, XAVC S, XDCAM, som tilvalg også professionelle formater som f.eks. AVC-Intra og DVCPRO.

Pro- & Consumer-kameraer

Video Pro X tilbyder udvidet support til Video-DSLR-er & -DSLM-er, MiniDV-/HDV-Camcorder og omfattende Action-Cam-support, inkl. importdialog til hukommelseskort.

Fuld 360°-support

Video Pro X understøtter almindelige 360-graders kameraer og formater. Eksportér din færdige 360-graders video over på en harddisk eller upload den til Vimeo eller YouTube.

Tagging og logging af metadata

Via objektegenskaberne holdes din filstruktur overskuelig. Tilføj kommentarer eller forbind filerne med farve.

Alphakanal-understøttelse

Den integrerede alphakanal-understøttelse af AVI-filer understøtter import, udveksling og videreredigering med 3D- og Compositing-programmer.

Fuld Stereo3D-support

Stereoskopiske optagelser af egne 3D-set-ups og dedikerede stereo3D-camcordere kan importeres, blandes og redigeres lige så nemt som 2D-materiale. Inkl. Stereo3D-eksport på disk, som fil eller til YouTube.

Screencapturing

Få skærmindhold registreret komfortabelt f.eks. til tutorials og screencasts i højeste kvalitet. Disse kan herefter forsynes med mavebind og lydkommentarer.

Batchkonvertering

Ved hjælp af batchkonverteringen kan du i et trin omdanne flere videofiler, film, objekter eller projekter til et andet format.

Disc-Authoring til DVD, AVCHD- og Blu-ray disc

Templates til disc-oprettelsen kan tilpasses manuelt, og der kan oprettes op til otte lydspor. Også menuer, der er oprettet i Xara Designer Pro X kan gemmes som egne skabeloner.

Arkiverings-/
genoprettelses-tool

Komfortable tools til stabelkonvertering og arkivering eller genoprettelse af medier gør det nemmere at arbejde med store projekter.


Audio Processing

Automatisk lydstyrkesænkning

Sænk Atmo automatisk fra det originale spor, f.eks. når der arbejdes med off-speakere. Auto Ducking indstiller automatisk lydstyrkekurver til lydoptagelser fra forskellige kilder, hvis det ønskes.

Lydstyrketilpasning efter EBU R128

Fuldstændig broadcast-duelighed: Video Pro X tilbyder lydstyrketilpasning til professionelle lydproduktioner efter den nye, internationale standard EBU R128.

Broadcastmulig lydredigering

Per EDL-overgivelse kan lydspor overføres direkte til DAWs som f.eks. Samplitude, desuden kan alle lydspor bounces enkeltvis på harddisk.

Integreret lydrengøring

Med få klik fjernes irriterende støj som f.eks. brusen, knitren eller vindlyde.

 1. Befrielse for irriterende støj
 2. Kompressor
 3. Equalizer
 4. StereoFX
Lyd-video-offset

Perfekt synkronitet: Ved ekstrem forskydning mellem lyd- og videooptagelser tilbyder Video Pro X en option, der gør det muligt at gennemføre en hurtig synkronitetskorrektion.

Audio-forhøremulighed i tidsaksen (scrubbing)

Præcise kontrolmuligheder: Forhørefunktionen til lydgenstande starter ved klik et kort solopreview af det udvalgte materiale.

Audio-keyframestyring

Automationskurverne i Video Pro X kan bruges både på spor- og på genstandsniveau. Sporbaseret kan automationer reguleres til lydstyrke og panning. Det gør det også muligt at blande komplekse enheder til mangespor-arrangementer. På genstandsniveau styres forskellige filtre eller distortion hen over kurverne.

Lyd-bølgeform-illustration

Flere detaljer til lyddata: Bølgeform-illustrationen i Video Pro X sørger for et hurtigt,  men nøjagtigt overblik over lydmaterialet. I bølgeformen kan der nemt arbejdes med lydstyrke- og lydeffektkurver.

Taktregistreringsassistent

Særdeles godt forberedt: Den automatiske beatregistrering anbringer stopmærker på lydsporet. Det gør det nemt for cutteren at se, hvor der skal klippes, eller hvor videosporet skal "snappes".

5.1 Surround-Sound

Med 5.1 Surround-Sound Creator fremstilles ægte surround-lyd, der kan mixes live med realtime-lydmixeren – inkl. fuld kanalstyring.

Samplenøjagtig redigering

I MAGIX Video Pro X kan lydobjekter klippes samplenøjagtigt og præcist, overblændes og synkroniseres med videobilledet.

Realtid-lydmixer

Udover effektredigeringen af enkelte lydobjekter i realtid, kan hvert kanaltræk forsynes med separate sporeffekter som equalizer, kompressor eller delay.

Tidsstræk/resampling

Med tidsstræk-funktionen ændres gengivelseshastigheden for eksisterende lydmateriale, uden at tonhøjden ændres.

VST2-interface

Kan altid udvides: Brug audio-plug-ins via VST-standarden fra fremmede udbydere til mixing, mastering eller lydrestauration.


Effect Design

Kreative videoeffekter

De kreative videoeffekter i Video Pro X tilbyder talrige muligheder at videreredigere på eller at fremstille en cineastisk optik af dine optagelser.

 1. Kunstfilter
 2. Forvrængninger
 3. 3D-deformationer
 4. HDR-videoeffekt
 5. Blur-effekter
 6. Fiskeøjekorrektion
 7. Chroma-Key-effekter
 8. Filmlooks
 9. Udseendejustering
 10. Dynamisk slowmotion med frame-interpolation
 11. 4K/udsnits-animation
 12. Billede-i-billede
 13. Kollager
Titeleditor & titelskabeloner

Formater og design titelelementer vha. billedpositionering, skyggeforløb og 3D-effekter samt templates til inserts, rulletitler og mavebind. Alle skabeloner kan tilpasses manuelt.

 1. Standardskabeloner til skrifttyper
 2. 3D-titel
 3. Timecodepresets
 4. Fortekst & eftertekst
 5. Undertitel
 6. Mavebind
Overblændinger

20 effektoverblændinger garanterer tidsmæssige overgange og er individuelt konfigurerbare. Med Blur-funktionen kan man endda skabe egne overblændinger – f.eks. med radiale eller lineære softtools.

 1. Rumlige overblændinger
 2. Stereo3D-overblændinger
 3. Bevægelsesoverblændinger
 4. Filmoverblændinger
 5. Effektoverblændinger
 6. Form- & objektoverblændinger
Effektmasker

Vælg billedområder med alphamasker selektivt og anvend kun effekten til disse segmenter – til endnu mere detaljeret effektredigering og punktuelle uskarpheder.

Animation af rejseruter

Rekonstruér dine rejser ned i mindste detalje. Vælg dine feriesteder og præsentér die rejserute i opløsninger op til 4K.

Intro-/ outro-animationer

Intro- og outro-animationer tilbyder supplerende udformningsmuligheder til din perfekte video og opgraderer dine færdige film på en kreativ måde.

Professionel objektledsagelse

Video Pro X objektledsagelse i form af bevægelsesledsagelse i videoer. På den måde kan du f.eks. knytte en titel til en person, der bevæger sig.

Desuden kan objekter, som ansigter eller nummerplader på biler tildækkes med pixler så de ikke kan genkendes.

Udseendejustering

Overfør udseendet fra en optagelse til en anden. Farve- og nuanceværdier tilpasses fuldautomatisk hinanden.

Dette kan finjusteres manuelt med et pipette-værktøj ved at prikke på referencepunkter.