ATTENTION! Javascript is currently disabled. You will need to enable Javascript in order to use the navigation.

MAGIX Software GmbH:n yleiset käyttöehdot

Tila: tammikuu 2013

1 § Määräysten voimassaolo

1. MAGIX Software GmbH:n, jatkossa "MAGIX", toimitukset, palvelut ja tarjonnat tapahtuvat ainoastaan näiden yleisten käyttöehtojen perusteella niiden tilausajankohtana voimassa olevan version mukaisesti sekä MAGIX Software GbmH:n kulloinkin voimassa olevien lisenssiehtojen (EULA) perusteella, sikäli mikäli toimitetaan ohjelmistoja ja/tai audio-/videosisältöä ("A/V-sisältö"). Viimeistään toimitusta tai osatoimitusta tai palvelua vastaanotettaessa nämä ehdot katsotaan hyväksytyksi.

2. Sopimuskumppanin poikkeavia ehtoja ei hyväksytä, ellei MAGIX ole hyväksynyt niiden voimassaoloa nimenomaisesti kirjallisesti.

2 § Tarjonta ja sopimuksen solmiminen

1. Internetissä luetellut tuotteet ja palvelut eivät esitä mitään sitovaa tarjontaa, vaan ne on ymmärrettävä asiakkaalle esitettynä pyyntönä esittää MAGIXille sitova tarjous. Asiakkaan tilaus on MAGIXille saapuessaan sitova tarjous ostosopimuksen solmimisesta. Tilauksesi vastaanoton vahvistus tapahtuu yhdessä tilauksen hyväksymisen kanssa välittömästi lähettämisen jälkeen automaattisella sähköpostiviestillä. Tämän sähköpostivahvistuksen myötä on ostosopimus solmittu.

2. Ohjelmiston tai A/V-sisällön lataustarjouksessa ostosopimus solmitaan sähköisen siirron alkaessa näiden ehtojen perusteella tilatun ohjelmiston ja/tai A/V-sisällön kulloisiakin MAGIX-lisenssiehtoja vastaavasti.

3. MAGIXin työntekijöillä ei ole oikeutta tehdä suullisia sivusopimuksia tai antaa suullisia lupauksia, jotka ylittävät kirjallisen sopimuksen sisällön.

3 § Peruutusselvitys kuluttajalle etäsopimuksissa

A. Tavaroiden toimitusta varten

a)

Peruutusoikeus

Voit peruuttaa sopimusta koskevan tahdonilmauksesi 14 päivän sisällä syitä ilmoittamatta tekstimuodossa (esim. kirje, faksi, sähköposti) tai - jos tuotteet luovutetaan sinulle ennen määräajan päättymistä - myös palauttamalla tuotteet. Määräaika alkaa tämän selvityksen vastaanotosta tekstimuodossa, ei kuitenkaan ennen kuin tuotteet ovat saapuneet vastaanottajalle (samankaltaisten tuotteiden toistuvassa toimituksessa ei ennen ensimmäisen osatoimituksen saapumista) eikä myöskään ennen artiklan 246 pykälän 2 yhdessä Saksan siviililain voimaanpanolain (EGBGB) pykälän 1 kohdan 1 ja 2 mukaisten tiedotusvelvollisuuksiemme sekä Saksan siviililain (BGB) pykälän 312g momentin 1 lausekkeen 1 yhdessä EGBGB:n artiklan 246 pykälän 3 mukaisten velvollisuuksiemme täyttämistä.

Peruutusmääräajan noudattamiseen riittää peruutuksen tai tuotteiden lähettäminen ajoissa. Peruutus on osoitettava seuraavaan osoitteeseen: MAGIX Software GmbH, Customer Care, Borsigstr. 24, 32312 Lübbecke, Saksa, faksitse numeroon +49 5741 310 768 tai sähköpostitse osoitteeseen shop@magix.net.

Peruutuksen seuraukset

Tehokkaan peruutuksen tapauksessa molemmin puolin vastaanotetut suoritukset on palautettava ja mahdollisesti suoritettu hyöty (esim. korot) luovutettava. Jos et kykene palauttamaan vastaanottamaasi palvelua sekä hyötyjä (esim. käyttöetuja) kokonaan tai osittain tai ainoastaan heikentyneessä kunnossa, sinun on suoritettava tältä osin arvonkorvausta. Tavaran huonontumisesta ja käytetystä hyödystä on maksettava arvonkorvausta vain siltä osin, kuin hyödyt tai heikentyminen johtuvat tuotteen käsittelystä, joka ylittää tuotteen ominaisuuksien ja toimintatavan tarkastamisen. "Ominaisuuksien ja toimintatapojen tarkastamisella" tarkoitetaan kyseisen tuotteen testausta ja kokeilua siinä määrin, kuin se olisi mahdollista ja tavallista myymälästä ostettaessa. Pakettilähetykseen soveltuvat tuotteet on lähetettävä takaisin meidän riskillämme. Sinun on maksettava palautuslähetyksen tavanomaiset kustannukset, jos toimitettu tuote vastaa tilausta ja kun palautettavan tuotteen hinta ei ylitä 40 euron summaa tai jos tuotteen hinnan ollessa korkeampi ei vastasuoritusta tai sopimuksessa sovittua osamaksua ole vielä suoritettu. Muutoin palautuslähetys on sinulle maksuton. Muut kuin pakettilähetykseen kelpaavat tuotteet noudetaan luotasi. Maksujen palautusvelvollisuudet on täytettävä 30 päivän sisällä. Määräaika alkaa sinulle peruutusilmoituksesi tai tuotteen lähettämisestä, meille niiden vastaanottamisesta.

Peruutusselvityksen loppu

b)

Jos olet yritys Saksan siviililain (BGB) pykälän 14 tarkoittamalla tavalla ja toimit sopimusta solmittaessa kaupallisessa tai itsenäisessä toimessasi, peruutusoikeutta ei ole olemassa.

Peruutusoikeus ei koske etäsopimuksia

  • jotka eivät ominaisuuksiensa vuoksi sovellu palautuslähetystä varten tai
  • audio- tai videotallenteiden tai ohjelmistojen toimitusta, sikäli mikäli kuluttaja on rikkonut toimitetun tietovälineen sinetin.

B. Palvelujen suorittamista varten

Peruutusoikeus

Voit peruuttaa sopimusta koskevan tahdonilmauksesi 14 päivän sisällä syitä ilmoittamatta tekstimuodossa (esim. kirje, faksi, sähköposti). Määräaika alkaa tämän selvityksen vastaanotosta tekstimuodossa, ei kuitenkaan ennen sopimuksen solmimista eikä ennen artiklan 246 pykälän 2 yhdessä Saksan siviililain voimaanpanolain (EGBGB) pykälän 1 kohdan 1 ja 2 mukaisten tiedotusvelvollisuuksiemme sekä Saksan siviililain (BGB) pykälän 312g momentin 1 lausekkeen 1 yhdessä EGBGB:n artiklan 246 pykälän 3 mukaisten velvollisuuksiemme täyttämistä. Peruutusmääräajan noudattamiseen riittää peruutuksen lähettäminen ajoissa. Peruutus on osoitettava seuraavaan osoitteeseen: MAGIX Software GmbH, Customer Care, Borsigstr. 24, 32312 Lübbecke, Saksa, faksitse numeroon +49 5741 310 768 tai sähköpostitse osoitteeseen shop@magix.net.

Peruutuksen seuraukset

Tehokkaan peruutuksen tapauksessa molemmin puolin vastaanotetut suoritukset on palautettava ja mahdollisesti suoritettu hyöty (esim. korot) luovutettava. Jos et kykene palauttamaan vastaanottamaasi palvelua sekä hyötyjä (esim. käyttöetuja) kokonaan tai osittain tai ainoastaan heikentyneessä kunnossa, sinun on suoritettava tältä osin arvonkorvausta. Tämä voi johtaa siihen, että sinun on täytettävä sopimukselliset maksuvelvoitteesi aikavälille peruutukseen asti vastaavasti. Maksujen palautusvelvollisuudet on täytettävä 30 päivän sisällä. Määräaika alkaa sinulle peruutusilmoituksesi lähettämisestä, meille niiden vastaanottamisesta.

Erityisiä ohjeita

Peruutusoikeutesi raukeaa ennenaikaisesti, kun molemmat puolet ovat täyttäneet sopimuksen nimenomaisesta toiveestaan täysin, ennen kuin olet harjoittanut peruutusoikeuttasi.

Peruutusselvityksen loppu

4 § Kulujen kantosopimus palautuslähetyksissä

Jos käytät lakisääteistä peruutusoikeuttasi (katso peruutusselvitys), sinun on maksettava palautuslähetyksen tavanomaiset kustannukset, jos toimitettu tuote vastaa tilausta ja kun palautettavan tuotteen hinta ei ylitä 40 euron summaa tai jos et ole vielä suorittanut vastasuoritusta tai sopimuksessa sovittua osamaksua tuotteen hinnan ollessa korkeampi. Muutoin palautuslähetys on sinulle maksuton.

5 § 30 päivän rahat takaisin -takuu

Olemme vakuuttuneet ohjelmistomme laadusta. Käytä ohjelmistoamme 30 päivän ajan sen vastaanottamisesta. Tämä takuu koskee vain lähetettäviä tuotteita. Jos et vastoin odotuksiamme ole tyytyväinen tuotteisiimme, voit pyytää rahasi takaisin 30 päivän sisällä palauttamalla täydellisen ja ehjän ohjelmiston. Käänny ennen peruutusta ammattitaitoisen MAGIX-tukemme puoleen. Autamme sinua mielellämme eteenpäin ja voimme takuulla ratkaista ongelmasi. Tämä takuu ei vaikuta lakisääteiseen peruutusoikeuteen tai rajoita sitä.

6 § Hinnat ja maksuehdot

Mainitut hinnat ovat loppuhintoja ja sisältävät kulloinkin voimassa olevan lakisääteisen arvonlisäveron. Lisäksi pakkauksesta ja lähetyksestä aiheutuvat kustannukset näkyvät tilaustapahtumassa. Voimassa ovat tilauksen ajankohtana voimassa olevat hinnat.

7 § Verkkokupongit

1. Verkkokuponkeja voidaan lähettää MAGIXin asiakkaille erityisten lahjakortti-, alennus- tai myyntikampanjoiden puitteissa sähköpostitse. Nämä voidaan käyttää vain MAGIX Online Shopissa osoitteessa www.magix.com asiakasnumeron tunnistaman asiakkaan toimesta. Käyttö MAGIX verkkopalveluissa, kuten esimerkiksi MAGIX Online Albumissa, MAGIX Website Makerissa jne. ei ole mahdollista. Tuotteen hankkimisen yhteydessä saatuja kuponkeja ei voi lunastaa samassa ostotapahtumassa. Ne tulevat voimaan vasta tämän ostoprosessin päättymisen jälkeen.

2. Tilaustapahtuman yhteydessä tapahtuvan verkkokupongin lunastamiseksi tulee syöttää aktivointikoodi sille varattuun kenttään ja vahvistaa klikkaamalla "Lunasta"-nappia. Jälkikäteinen vähennys jo laskuun asetetusta summasta ei ole mahdollista. Myös useampia kuponkeja voidaan hankkia ja käyttää. Yhden tilaustapahtuman sisällä voidaan käyttää vain yksi kuponki, useampien kuponkien yhdistäminen tilausta kohti ei ole mahdollista. Verkkokupongit voidaan lunastaa ainoastaan siinä maassa, johon MAGIX on verkkokupongin myöntänyt.

3. Tuotteen ostamisen yhteydessä tuleva verkkokuponki toimitetaan tilauspäivänä tilaustapahtumassa käytettyyn sähköpostiosoitteeseen. Mikäli muuta ei ole ilmoitettu, kuponki on voimassa 12 kuukautta sen laatimispäiväyksestä. MAGIX hyvittää kuponkien summat vain niin kauan ja niin pitkälle kuin verkkokupongissa on ilmoitettu. Verkkokupongin voimassaolon päätyttyä ei sitä voida enää käyttää. Samoin verkkokuponkia ei voida käyttää myöskään muihin kuin kupongissa ilmoitettuihin tuotteisiin ja palveluihin. Verkkokuponkeja voidaan käyttää kaikkiin valikoimassa tarjolla oleviin MAGIX-tuotteisiin. Poikkeuksena ovat muiden valmistajien tarjoukset (laitteisto tai ohjelmisto) sekä hinnaltaan alennetut tarjoukset ja enkooderit, paitsi jos lahjakortin käytön mahdollisuudesta on erityisesti ilmoitettu.

4. Kuponkeja ei voida maksaa käteisenä. Edelleenmyynti ei ole myöskään sallittua. Jos kupongin arvo ylittää tilauksen kokonaissumman, kupongin loppusumma raukeaa, kun tilaus on suoritettu.

8 § Omistusoikeuden pidättäminen

Toimitetut tuotteet säilyvät MAGIXin omaisuutena, kunnes ne on maksettu kokonaan.

9 § Toimitus ja saatavuusvaraus

1. MAGIX ei ota hankintariskiä. MAGIXilla on oikeus purkaa sopimus, mikäli MAGIX ei aikaisemmasta vastaavan ostosopimuksen solmimisesta huolimatta saa toimituksen kohdetta. Tämä ei vaikuta vastuuseen tahallisuuden ja huolimattomuuden ollessa kyseessä. MAGIX ilmoittaa asiakkaalle välittömästi, jos toimitettava tuote ei ole saatavilla oikea-aikaisesti, ja peruutuksen sattuessa käyttää peruutusoikeuttaan välittömästi. MAGIX maksaa peruutuksen sattuessa asiakkaalle vastaavan vastasuorituksen välittömästi takaisin.

2. Osatoimitukset ovat sallittuja, mikäli ne ovat asiakkaalle kohtuullisia.

10 § Takuu

1. Sikäli mikäli muuta ei ole sovittu, puutteita koskevat lakisääteiset takuumääräykset.

2. Asiakkaalla on velvollisuus ilmoittaa MAGIXille asia- ja oikeuspuutteista kahden kuukauden sisällä siitä hetkestä, jolloin hän on tällaisen puutteen havainnut. Asiakkaan on tällöin kuvailtava puutteita mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Tämä säätely ei esitä asiakkaan puuteoikeuksille minkäänlaista poissulkumääräaikaa.

3. Valitukset selkeistä puutteista voidaan kuitenkin ottaa huomioon vain, kun ne on lähetetty 14 päivän sisällä tuotteiden vastaanottamisesta.

11 § Vastuuvapauslauseke

1. MAGIX vastaa itsensä tai yksikertaisen edustajien aiheuttamista vahingoista lievässä huolimattomuudessa - myös sopimuksen ulkopuolella - vain silloin, mikäli on rikottu velvollisuutta, jonka noudattaminen on sopimuksen tarkoituksen saavuttamiselle erityisen tärkeää (kardinaalivelvollisuus) sekä jos vahinko kohdistuu henkeen, kehoon tai terveyteen.

2. Jos kardinaalivelvollisuutta rikotaan, tällaisten vahinkojen vastuu on rajattu siihen, mitä niiden syntymisestä on yleisesti odotettavissa olemassa olevan sopimuksen perusteella, ellei kyseessä ole tahallisuus tai törkeä huolimattomuus tai ellei vastuu ole pakottavaa henkeen, ruumiiseen tai terveyteen kohdistuvissa loukkauksissa.

3. Tuotevastuulain mukaiseen vastuuseen ei vaikuteta.

4. MAGIX ei vastaa asiakkaan hallitsemista vahingoista tai vahingoista, jotka asiakas olisi voinut estää kohtuullisin toimenpitein. Tietohukassa MAGIX vastaa vain varmistuskopioiden olemassa ollessa tarvittavan rekonstruktiovaivan suuruudelta.

5. Todistustaakan muuttaminen asiakkaan haitaksi ei liity edellä oleviin määräyksiin.

12 § Tekijänoikeudet / käyttöoikeudet

1. Sikäli mikäli toimituslaajuuteen kuuluu ohjelmistoja, ohjelmistokuvauksia, musiikkia tai elokuvia audio- tai tietokoneformaatissa tai muita tekijänoikeudellisesti suojattuja töitä ja teos tulee antaa sopimuskumppanin käyttöön, sopimuskumppanille myönnetään yksinkertainen, ei yksinomainen oikeus käyttöön MAGIXin kulloistenkin loppukäyttäjän lisenssiehtojen (MAGIX EULA, e-EULA, MIET-EULA) mukaisesti kullekin teokselle. EULA-ehdot löytyvät MAGIX-Internetsivuilta osoitteesta www.magix.com, ne toimitetaan kulloinkin tuotteen mukana ja / tai sisältyvät tallennusvälineeseen.

2. Asiakas sitoutuu noudattamaan EULA-tuotteiden käytössä erityisesti niiden sisältämiä käyttörajoituksia. Jos tätä sopimusta rikotaan, asiakas vastaa siitä syntyneistä vahingoista niiden koko suuruudelta. EULA-ehdoissa säädellään muun muassa: oikeus monistamiseen, monikertakäytöt, ohjelmamuutokset, tekijänoikeuslait ja oikeudelliset suojat.

3. MAGIX on vastuussa siitä, että MAGIX-sopimustuotteet ovat sopimusalueella vapaita ulkopuolisten oikeudellisesta suojasta, jotka poissulkevat tai rajoittavat sopimuskumppanin suorittamaa käyttöä. Tämä ei ole voimassa, jos asiakas käyttää muuta kuin MAGIXin hyväksymää tuotetta tai käyttää tuotetta muiden kuin MAGIXin suorittamien muutosten jälkeen, tai asiakas käyttää tuotetta muissa kuin sopimuksellisesti sovituissa käyttöolosuhteissa.

4. Muiden kuin MAGIXin valmistamia ohjelmistotuotteita luovutettaessa on näiden käyttöehtojen lisäksi noudatettava vastaavan valmistajan lisenssiehtoja tekijänoikeudellisesti sallitun ohjelmiston laajuutta koskien sekä sen käyttörajoituksia.

13 § Vastaveloitus

Asiakas voi vastaveloittaa ainoastaan sellaisia vaatimuksia, jotka ovat kiistattomia tai oikeuden vahvistamia.

14 § Liitteet

MAGIXilla on oikeus liittää tuotteisiin mainoslehtisiä ja muita painotuotteita, kuten vertailutestejä, lehtikirjoituksia, olivatpa ne peräisin MAGIXilta itseltään tai ulkopuolisilta.

15 § Sopimustekstin tallentaminen

Emme tallenna sopimustekstiä, eikä sitä voida enää kutsua esiin tilaustapahtuman suorittamisen jälkeen. Tilaustiedot voidaan kuitenkin tulostaa välittömästi lähettämisen jälkeen.

16 § Loppumääräykset

1. Asiakkaan ja MAGIXin välisissä oikeussuhteissa on voimassa Saksan liittotasavallan lainsäädäntö YK-kauppalaki poislukien. Kaikkien tästä sopimuksesta aiheutuvien riitojen yksinomainen oikeustoimipaikka on Berliini, kun asiakas on kauppias, julkisoikeudellinen oikeushenkilö, julkis-oikeudellinen erikoisominaisuus tai sisämaassa ilman oikeustoimipaikkaa. MAGIXilla on tämän lisäksi oikeus haastaa asiakas oikeuteen tämän yleisessä oikeustoimipaikassa.

2. MAGIX-ohjelmiston myynnissä tai muussa luovutuksessa ovat voimassa lisäksi kulloisetkin MAGIX End User -lisenssiehdot (EULA), jotka ovat tämän järjestelyn osa. Ongelmatapauksessa ja / tai toisiaan vastakkaisissa järjestelyissä näiden yleisten käyttöehtojen ehdoilla on etusija EULA:n järjestelyihin nähden.

3. Näiden yleisten käyttöehtojen versiot toisilla kielillä on tarkoitettu vain käännöstarkoituksiin. Jos vieraskielisen ja saksalaisen version välillä on julkipano-ongelmia ja kielestä johtuvia eroavaisuuksia, käyttöehtojen saksankielinen versio on määräävä.