Sequoia 15
The engineers' choice!

Thuis in de beste masterstudio's wereldwijd.

Voor de avant-garde onder de master-technici is Sequoia meer dan vertrouwd.

Het mastergedeelte in Sequoia maakt indruk met niet alleen excellente plug-ins, zoals de uitstekende lineaire EQ, maar ook met uitgekookte workflow-optimalisatie en uitwisseling volgens de in de sector geldende standaarden, bijvoorbeeld via DDP-export.

Masteren in Sequoia

Mp3-/AAC-plug-in voor voorbeluisteren

Mp3-/AAC-plug-in voor voorbeluisteren

In de masterplug-in-sectie onder "Encoder-preview" staat een encoder-previewplug-in ter beschikking, waarmee u projecten die voor AAC- of mp3-export zijn bedoeld, al tijdens de bewerking met de instellingen van de encoder kunt beluisteren.

In het dialoogvenster kunt u de export-instellingen direct veranderen. Bij het masteren heeft u zo de mogelijkheid de karakteristieken van de encoder in acht te nemen en de kwaliteit overeenkomstig aan te passen aan de de eisen (bijv. "Mastered for iTunes").

Cd/dvd-mastering

Cd/dvd-mastering

Met Sequoia kunt u cd-masters direct uit een meersporenproject of een audioproject branden. De complete workflow van opname tot voltooide master-cd wordt door Sequoia verzorgd. De geproduceerde cd's zijn 100 % Red-Book-compatibel en kunnen direct aan een perserij gegeven worden om ze te vermenigvuldigen. Audiomateriaal met hogere samplerates kan in stereo of surround op dvd-audio worden gezet. De data wordt ongecomprimeerd (lineair PCM) naar de dvd-audiostandaard gebrand.

De cd's kunnen met kopierbeveiliging, UPC/EAN, ISRC, Pre-Emphasis en cd-tekst worden geproduceerd.

POW-r Dithering

POW-r Dithering

Om met hoogste kwaliteit de bitdiepte naar 16-bit-cd-formaat te reduceren heeft Sequoia POW-r dithering. Het gepatenteerde algoritme, ontwikkeld door het POW-r consortium, werkt op psycho-akoestische manier en maakt een reductie van de woordlengte mogelijk met een hoge mate aan bruikbare signaaldynamiek, met of zonder noise-shaping.

DDP-import/-export

DDP-import/-export

Sequoia ondersteunt de professionele gegevensuitwisseling tussen master-studio's en perserijen. DDP-masters zijn voltooide, gemasterde cd's die niet als gebrande cd maar als digitale gegevens met controlesom naar de perserij worden verzonden - wat zorgt voor een foutloze reproductie op audio-cd's. Daarnaast is import van DDP-masters mogelijk, om deze verder te bewerken of om ze met het originele project te vergelijken.

Import/export van ISRC in Broadcast-wave-bestanden

Sequoia kan EBU Tech 3352 ISRC in Broadcast-wave-bestanden lezen en schrijven. Dit is een belangrijke stap om mastertechnici bij de moderne, op bestanden gebaseerde workflows optimaal te ondersteunen.

Sonoris Sequoia DDP Player

De Sonoris DDP Player is een standalone-toepassing, die meegeleverd wordt met Sequoia en kan worden gebruikt ter controle van een gemaakte of ontvangen DDP-master. U kunt tracks en trackovergangen weergeven, PQ-codes, ISRC, MCN en cd-tekst laten weergeven en het project automatisch op compatibiliteit met het Red Book controleren. De DDP Player leest de formaten DDP 1.0x en 2.00.

Batch-verwerking van watchfolders

Duidelijk kortere productietijd: de batch-verwerking met batch-XML-bestanden is nu ook in de watchfolders mogelijk en werkt ook met L&R-bestanden. Bovendien worden kortere bijdragen automatisch als eerste verwerkt. De nieuwe jobentry "KeepFileExtension" laat bovendien toe dat de bestandsextensies ook bij typeconversies behouden blijven. En voor de watchfolder.ini zijn nu uitgebreide foutencodes beschikbaar.

Meters in Sequoia

De weergave van meters in Sequoia is uiterst precies. Werk met verschillende visualiseringslay-outs en stel uw eigen "cockpit" in met de verschillende weergaven van de meters. Voor radio en tv zijn bovendien presets beschikbaar voor de volgende Broadcast-normen:

Type I, DIN scale - Type I, Nordic scale
Type IIA, BBC - Type IIB, EBU

Meters in Sequoia

Loudness-meting naar EBU R128 en ITU-R BS.1771

Met de invoering van uitzending van tv- en radioprogramma's conform de internationale standaarden EBU R128 en ITU-R BS.1770 zijn meetmethoden die zich op pieken baseren grotendeels vervangen.

Met Sequoia kunt u on-the-fly tussen EBU R128 en ITU-R BS.1771 loudness-meting omschakelen, waarbij de "ITU aanbeveling BS.1770-3" de basis vormt voor de internationale standaarden voor het meten van loudness.

True Peak Metering

True Peak Metering

Aanvullend op de 'gewone' loudness-meting geeft ITU-R BS. 1770-3 een aanbeveling voor het meten van piekniveaus in digitale audiosignalen. Normaliter worden de piekwaarden bepaald aan de hand van de sample rate door het uitlezen van de afzonderlijke samplewaarden.

Hierbij is echter, afhankelijk van het systeem, geen zekerheid dat de samples exact overeenkomen met de pieken in het geluid die ontstaan als het signaal wordt verwerkt of de golfvorm wordt gereconstrueerd. Vanwege deze onnauwkeurigheid in een sample-piekmeter kan oversturing of vervorming aan de analoge uitgang niet worden uitgesloten, ondanks het feit dat de losse samples in het origineel niet maximaal worden uitgestuurd. De normale piekmeter kan dus geen 'echte' piekwaarden weergeven. Door 4-voudige oversampling geïdentificeerde inter-sample pieken worden nu weergegeven en maken het aldus mogelijk "echte" pieken te herkennen.

Loudness-aanpassing naar EBU R128/ITU-R BS.1771

Met deze krachtige functie kunt u objecten of audiobestanden naar EBU R128/ITU-R BS.1770/1771 normaliseren, zodat ze op radio of tv kunnen worden uitgezonden zonder buiten de normen te vallen.

Dynamiekbegrenzing (Loudness Range-normalisatie)

De dynamiekbeperking is deel van de dialoog voor loudness-aanpassing en hiermee kan de dynamiek van objecten worden beperkt om zo verschillen in loudness in uw audiomateriaal gelijk te trekken.

Loudness-aanpassing in batch-verwerking

Oook in de batch-verwerking is de loudness-aanpassing inzetbaar. Daarmee kan een groot aantal bestanden automatisch op een gekozen loudnesswaarde gebracht worden.

Mappen bewaken met watchfolders

Met de watchfolder-functie kunt u bepaalde mappen bewaken. Daarbij worden bestanden die als nieuw in de geselecteerde mappen worden opgeslagen automatisch meebewerkt (bijvoorbeeld met een loudness-aanpassing). Hij kan worden opgeroepen via de commando-regel.

Loudnesswaarden berekenen

Deze functie bevindt zich in het menu "Bewerken" en berekent de loudness voor het hele project of voor selecties. Vervolgens worden de loudnesswaarden in een textdialoog weergegeven. In deze dialoog vindt u ook de functie "Programmaloudness met mastervolume corrigeren", waarmee u het volume in de stereo-master of surround-master kunt aanpassen.

Alleen wie zijn grenzen kent,
kan ze opnieuw definiëren.

Compactweergave loudness

Compactweergave loudness

In de compacte weergave ziet u de loudnesswaarden naar EBU R128 met een signalering van te hoge of te lage waarden d.m.v. kleuren. Deze weergave kan worden geactiveerd in de loudness-instellingen.

Loudness-aanpassing bij export naar database

Loudness-aanpassing bij export naar database

De automatische aanpassing van de loudness is voor de stereo-audioexport in DAVID DigAS en SCISYS dira! Highlander databases mogelijk.

Globale loudnessinstellingen in de systeemopties

Globale loudnessinstellingen in de systeemopties

Onder "Effecten" > "Loudness" bepaalt u de instellingen van de loudness-beperking voor de bestandenmanager, trackbouncing en database-export. Bovendien legt u hier de opslagopties voor de loudnesswaarden in het XML-protocol vast. XML-bestanden worden bij exporteren, bouncen, batch-verwerking of berekenen van loudnesswaarden aangemaakt, genoemd naar de geluidsbestanden en bevatten afzonderlijke gegevens voor stereo- en surround-streams. Loudnesswaarden kunnen bij het opslaan ook in BWF-bestanden worden geschreven naar EBU Tech 3285

Loudness-gegevensexport

Loudness-gegevensexport

De loudness-parameters van audiobestanden worden in de bestandenmanager weergegeven en kunnen daar ook voor een geselecteerd aantal bestanden worden berekend. Met deze optie ingeschakeld in de Broadcast-wave-editor kunnen loudness-parameters ook bij de export of het bouncen automatisch in de geluidsbestanden worden weggeschreven. De loudness-parameters worden daarbij in gestandaardiseerde velden voor metadata van de Broadcast-wave-bestanden opgeslagen.

Sequoia 15
Sequoia 15 The engineers' choice!
2.975,00
Prijzen incl. BTW.,  Geen verzendkosten

Engelstalige programmaversie

Sequoia behoort al decennia lang tot de toonaangevende software-oplossingen voor professionele audioproducties. Speciaal aangepast aan de behoeften van professionele gebruikers definieert Sequoia 15 een nieuwe mijlpaal op het gebied van audioproductie, broadcasting en masteren.