Vi bruger cookies for at sikre dig en uindskrænket service. Når du bruger siden, accepterer du, at der bruges cookies. Jeg accepterer

Databeskyttelse

Vi sætter pris på dine tillid og anvender den største omhu og de højeste krav til sikkerhed i vores bestræbelser på at beskytte dine data imod uautoriseret adgang.

Din ordre, dine personlige informationer og dine angivelser til betalingsafvikling er beskyttet af tekniske sikkerhedssystemer og ekstra autorisationsprocesser. Dette gælder både ved overførsel af data og ved lagring på vores servere. Ved databearbejdningen bliver dine personlige informationer altid beskyttet i henhold til gældende bestemmelser. Vi anvender alene dine personlige informationer til afvikling af din bestilling samt til pleje af vores kundeforhold.

Hvilke informationer lagrer MAGIX?

I relation til afvikling af de, af dig bestilte serviceydelser, lagrer MAGIX, hvis det er påkrævet dit navn, din adresse samt i givet fald dine bankinformationer og din e-mail-adresse så længe kontraktforholdet imellem dig og MAGIX består. Dine informationer bliver i den forbindelse udelukkende registreret til levering af den respektive serviceydelse og slettes i henhold til de juridiske bestemmelser så snart disse informationer ikke længere er nødvendige. Ved bestemte betalingsarter bliver du, for at bestillingsprocessen kan identificeres af betalingsudbyderen, bedt om at opgive dit mobiltelefonnummer.

Hvis du bestiller vores nyhedsbrev, kan du til enhver tid fortryde din accept til at anvende din e-mail-adresse til reklameformål med virkning fremadrettet, ved at klikke på linket „Afmeld“ i slutningen af nyhedsbrevet.

Gentagelse af accept-erklæringen til nyhedsbrevet:

Du har i givet fald udtrykkeligt accepteret nedenstående tilladelse og vi har noteret os din accept. I henhold til Telemedieloven er vi forpligtede til at holde indholdet klar til levering på ethvert tidspunkt.

"Indtast venligst følgende informationer, for at bestille vores nyhedsbrev!

Tiltale:
Fornavn:
Efternavn:
Land:
E-mail-adresse:

Du kan til enhver tid tilbagekalde denne accept af at vi må anvende din e-mail-adresse til reklameformål fremadrettet ved at trykke på linket „Afmeld her“ i slutningen af nyhedsbrevet.“

Hvor gemmer MAGIX dine informationer?

De informationer, vi registrerer om dig gemmes udelukkende på vores egne servere. Følsomme data krypteres med sikkerhedsteknologien (SSL: secure socket layer) under overførselen og beskyttes således mod uautoriseret adgang.

Udleverer MAGIX dine informationer til andre?

På denne hjemmeside indsamles der af Google Analytics, som er en webanalyseservice fra Google Inc., informationer, der lagres og ved hjælp af hvilke der, anonymiseret, fremstilles anvendelsesprofiler. Disse anvendelsesprofiler bruges alene til at analysere brugernes adfærd og til at forbedre og brugertilpasse vores tilbud. Hertil anvendes der eventuelt cookies. Cookies er små tekstfiler, der gemmes lokalt på sidens besøgendes computer, så denne genkendes næste gang brugeren besøger vores side. Du kan forhindre installation af cookies i din browsers software, vi henviser dog til at du, for at kunne bruge vores Service Center og webshoppen er nødt til at tillade cookies, andre sider af hjemmesiden fungerer også uden cookies. De anonymiserede anvenderprofiler vil aldrig, uden udtrykkelig tilladelse hertil fra den respektive bruger blive sammenført med personlige data om den anonyme bruger. Dataindsamling og -lagring til webanalyse kan til enhver tid forhindres fremadrettet ved at installere det, af Google tilbudte såkaldte deaktivierings-add-on til din browser. Du finder denne add-on samt flere informationer om den når du følger dette link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Ved hjælp af en dertil indrettet kodeudvidelse registrerer Google Analytics din IP-adresse i anonymiseret form på vores hjemmeside.

Desuden anvender vi på vores hjemmeside Google Remarketing og Google Doubleclick teknologierne. Ved hjælp af disse teknologier kan besøgende på vores hjemmeside og interesserer sig for vores tilbud, kontaktes igen med målrettet reklame. Du, som bruger, får fordele af dette, da du i fremtiden modtager reklamer, der passer til dine interesseområder, og du derfor kun får informationer, der er relevante for dig. Med denne teknologi indsamles alle informationer anonymt, så det ikke er muligt at identificere nogen konkrete personer. Som bruger kan du via følgende link gøre indvendinger mod denne funktion i Google netværket: http://www.google.com/ads/preferences/html/opt-out.html.

Iøvrigt gælder følgende:

MAGIX hhv. virksomheder, der er forbundet med MAGIX, har lov til at anvende de informationer, vi har indsamlet om dig til egne markedsføringsformål, såfremt du har accepteret dette. Du kan til enhver tid protestere mod yderligere brug af dine informationer til reklameformål. Skriv en e-mail til privacy@magix.net eller send et postkort til MAGIX Software GmbH, Helmut Menold, databeskyttelsesansvarlig, Quedlinburger Straße 1, DE - 10589 Berlin, Tyskland.

Desuden anvendes dine informationer udelukkende til overlevering af serviceydelsen eller til fremsendelse af nyhedsbrev til tredjepart, altså f.eks. til den transportør, der skal levere den bestilte vare, hhv det firma, hvorfra nyhedsbrevet rent teknisk udsendes.

MAGIX vil udlevere dine informationer indenfor lovens rammer og kun til straffemyndigheder og retsinstanser i forbindelse med kriminalitet.

Bruger MAGIX cookies?

MAGIX indsamler slet ingen personlige informationer, når du besøger vores hjemmeside. MAGIX anvender dog cookies, når du indlæser vores hjemmeside for at undgå at vigtige informationer, der letter navigationen på hjemmesiden skal indlæses igen og igen.

Cookies er små filer, der gemmes på din computers harddisk. Adgang finder således alene sted i upersonlig form og udelukkende når du indlæser vores hjemmeside. Andre hjemmesider kan ikke opnå adgang til informationerne.

De fleste af de cookies, vi anvender slettes efter endt browsing igen fra din harddisk (såkaldte sessions-cookies). And at genkende din computer næste gang, du besøger vores hjemmeside (såkaldte varige cookies). Det er ikke tilladt vores partnere, at skaffe sig personlige informationer via vores hjemmeside ved hjælp af cookies, ej heller bearbejde eller anvende dem.

Du kan altid forhindre, at der gemmes cookies på din harddisk ved i din browsers indstillinger at vælge "accepter ikke cookies".

De informationer, som vi indsamler ved hjælp af cookies, tjener udelukkende til at tilpasse vores tilbud optimalt til vores kunders behov og gøre dit besøg på vores hjemmeside så behageligt som muligt.

For at kunne bruge vores Service Center og webshoppen er du nødt til at tillade cookies, andre sider af hjemmesiden fungerer også uden cookies.

Cookies fra tredjepart:

MAGIX driver et såkaldt affiliate-programm for at skaffe sig kunder. Vi tilknytter til den brug tredjeparts hjemmesider (affiliates) til vores online shop med bannere. Ved at klikke på et sådant link, føres du videre til vores online-shop. På den måde kan vi ved hjælp af tredjepartens cookie følge med i hvilken affilieret partner, der viderestillede dig til os. Vi modtager dog igen personlige data om dig.

Til optimering af hjemmesiden benytter MAGIX sig af udbyderservices. Denne udbyder protokollerer ved hjælp af cookies din adfærd på vores hjemmeside. Der indsamles ikke personrelaterede informationer i den forbindelse.

Oplysningspligt

I henhold til databeskyttelsesloven har du ret til gratis information om hvilke informationer, vi har gemt om dig, samt i givet fald ret til berigtigelse, spærring eller sletning af disse informationer. Henvend dig venligst til MAGIX Software GmbH, Helmut Menold, databeskyttelsesansvarlig, Quedlinburger Straße 1, DE - 10589 Berlin, Tyskland eller via e-mail til privacy@magix.net med eventuelle spørgsmål.

Procesfortegnelse

Vores procesfortegnelse i henhold til § 4g Abs. 2 Databeskyttelsesloven finder du her.