Sequoia 15
The engineers' choice!

Verdens førende mastering-studie hjemme hos dig selv.

Til avantgarden indenfor masteringteknikere, er Sequoia meget mere end bare velkendte omgivelser.

Mastering-området i Sequoia imponerer ikke blot ved fremragende plug-ins, som f.eks. fremragende, lineære EQ, men også ved smarte optimeringer af arbejdsgangene og udveksling i henhold til industristandarden via f.eks. DDP-Export.

Mastering i Sequoia

MP3/AAC-plug-in til eksempellytning

MP3/AAC-plug-in til eksempellytning

I Master Plug-ins-sektionen under "Encoder-forhåndsvisning" får du et Encoder Preview Plug-in til din rådighed, så du kan lytte til projekter, der skal eksporteres til AAC- eller MP3, allerede under redigeringen med koderens indstillinger.

I dialogvinduet kan du ændre de aktuelle eksport-indstillinger. Ved mastering-processen får du på den måde muligheden for at tage hensyn til koderens karakteristika og kan tilpasse kvaliteten i forhold hertil (f.eks. "Mastered for iTunes").

CD/DVD-mastering

CD/DVD-mastering

Med Sequoia kan du brænde en CD-master direkte fra et flersporet projekt eller et lydprojekt. Hele arbejdsgangen fra optagelse til færdig master-CD er dækket ind med Sequoia. De fremstillede CD'er er 100 % Red-Book-kompatible og kan sendes direkte til mangfoldiggørelse til et trykkeri. Lydmateriale med højere samplehastigheder kan pakkes i stereo eller surround på DVD-Audio. Data brændes ukomprimeret (lineær PCM) i henhold til DVD-Audio-Standard.

CD'erne kan desuden forsynes med kopibeskyttelse, UPC/EAN, ISRC, Pre-Emphasis og CD-Text.

POW-r Dithering

POW-r Dithering

For at kunne reducere Bit-dybden til 16-Bit-CD-format i en førsteklasses kvalitet, tilbyder Sequoia POW-r Dithering. Den patenterede algoritme som er udviklet af POW-r-konsortiet, arbejder på psykoakustisk grundlag og tillader en meget høj grad af ordlængdereduktion til brugbar signaldynamik, med eller uden Noise Shaping.

DDP-import/-eksport

DDP-import/-eksport

Sequoia understøtter professionel filudveksling mellem mastering-studios og trykkerier. DDP-Masters er færdig-mastrede cd'er, der overføres til tryk i form af digitale data med kontrolsum i stedet for som brændte CD'er, hvilket sikrer fejlfri reproduktion på lyd-cd'er. Desuden er det muligt at importere DDP-masters, til videre redigering eller sammenligning med det originale projekt.

Import/eksport af ISRC i broadcast-wave-filer

Sequoia kan i henhold til EBU Tech 3352 ISRC skrives til og indlæses fra Broadcast-Wave-filer. Det er et vigtigt skridt til optimal understøttelse af mastering-teknikere ved moderne filbaserede arbejdsgange.

Sonoris Sequoia DDP Player

Sonoris DDP Player er en standalone-funktion, der leveres sammen med Sequoia og som kan bruges til kontrol af en oprettet eller modtaget DDP-master. Du kan gengive spor og spor-overgange, få vist PQ-koder, ISRC, MCN og CD-Text og automatisk kontrollere projektet for Red-Book-kompatibilitet. DDP Player læser formaterne DDP 1.0x og 2.00.

Batch-bearbejdning til Watchfolder

Væsentlig kortere produktionstid: Masseredigering med Batch-XML-filer er nu også mulig i Watch Folder og omfatter sågar L&R-filer. Desuden bliver kort bidrag automatisk bearbejdet først. Den nye jobregistrering "KeepFileExtension" tillader desuden at bibeholde filendelser, selv ved typekonvertering. Og til watchfolder.ini findes der nu endnu flere fejlkoder.

Måling i Sequoia

Visningen af målinger i Sequoia er præget af højeste præcision. Du kan arbejde med forskellige visualiserings-layouts og skabe dit eget "cockpit" med forskellige målingsvisninger. Til radio og TV står yderligere forhåndsindstillinger til følgende broadcast-normer til rådighed.

Type I, DIN scale - Type I, Nordic scale
Type IIA, BBC - Type IIB, EBU

Måling i Sequoia

Loudness Metering i henhold til EBU R128 og ITU-R BS.1771

Med indføring af loudness-komform udstråling for TV- og radioprogrammer i henhold til de internationale standarder EBU R128 og ITU-R BS.1770 er de peak-baserede målemetoder stort set blevet overflødige.

Med Sequoia kan du du skifte mellem EBU R128 og ITU-R BS.1771 loudness-målinger undervejs, hvorved "ITU Recommendation BS.1770-3" danner grundlaget for de internationale standarder for loudnesss-målinger.

True Peak Metering

True Peak Metering

Udover loudness-målinger leverer ITU-R BS. 1770-3 anbefalinger til måling af spidsniveauer i digitale lydsignaler. Sædvanligvis formidles spids-værdier i henhold til målehastigheden ved udlæsning i enkelte sample-værdier.

På den måde kan det imidlertid ikke systembetinget fastlægges om disse samples modsvarer de autoniveauer nøjagtigt, der opstår såsnart signalet redigeres eller bølgeformen rekonstrueres. På grund af unøjagtigheder i et sample-peakmeter kan overstyring eller forvrængning ved den analoge udgang ikke udelukkes, når de individuelle samples ikke er blevet styret ud i fuld skala i originalmaterialet. Det almindelige peakmeter kan altså ikke repræsentere "ægte" peak-værdier. Med 4-dobbelt oversampling identificerede Inter-Sample Peaks vises nu "ægte" peaks, så de kan ses.

Loudness-tilpasning i henhold til EBU R128/ITU-R BS.1771

Med denne kraftige funktion kan du normalisere objekter eller lydfiler i henhold til EBU R128/ITU-R BS.1770/1771, så de kan udsendes efter den rigtige norm i radio eller TV.

Dynamikbegrænsning (Loudness Range Normalisierung)

Dynamikbegrænsningen er en del af dialogen til loudnesss-tilpasning og giver mulighed for at begrænse objekters dynamik til udligning af loudness-forskelle i dit lydmateriale.

Loudness-tilpasning ved masseredigering

Du kan også anvende loudness-tilpasning ved massebearbejdning. Dermed kan et stort udvalg af filer automatisk bringes til en ønsket loudness-værdi.

Overvågning af mapper med Watch Folder

Med Watch-Folder-funktionen kan du overvåge udvalgte mapper. Derved redigeres nye filer i de valgte mapper automatisk med (f.eks. ved loudness-tilpasninger). Tilgang kan også ske via kommandolinjen.

Beregning af loudness-værdi

Denne funktion befinder sig i menuen "Redigering" og beregner loudness for hele projektet eller for udvalgte områder. Efterfølgende vises loudness-værdierne i en tekstdialog. I denne dialog finder du også funktionen "Korriger program-loudness med master-volumen", så du kan foretage en tilpasning af lydstyrken i Stereo Master/Surround Master.

Kun den, som kender sine grænser
kan omdefinere dem.

Kompaktvisning loudness

Kompaktvisning loudness

I kompaktvisning ser du alle loudness-værdierne i henhold til EBU R128 med farvekodet ved over- eller underskridelse af værdierne. Visningen kan aktiveres i loudness-indstillinger.

Loudness-tilpasning til database-lydeksport

Loudness-tilpasning til database-lydeksport

Den automatiske loudness-tilpasning er til Stereo-Audioexport i DAVID DigAS og SCISYS dira! Highlander database mulig.

Globale loudness-indstillinger i systemindstillinger

Globale loudness-indstillinger i systemindstillinger

Under "Effekte" > "Loudness" bestemmer du indstillingerne for loudness-beregningen for filmanager, trackbouncing og databaseeksport. Desuden fastlægger du her lagringsoptionerne for loudness-værdierne i XML-protokollen. Der bliver anlagt XML-filer ved eksport. bounce, masseredigering eller beregning af loudness-værdier, der bliver navngivet og indeholder separate data til stereo- og surround-streams. Loudness-værdier kan ved lagring også skrives til BWF-filer i henhold til EBU Tech 3285.

Loudness-data-eksport

Loudness-data-eksport

Loudness-parametrene for lydfiler vises i filmanager, hvor de også kan beregnes for et udvalgt antal filer. Når muligheden er tændt i Broadcast-Wave-Editor kan loudness-parametrene også ved eksport og bouncing automatisk skrives ind i lydfilerne. Loudness-parametrene lægges ind i standardiserede metafilfelter i Broadcast-Wave-filer.

Sequoia 15
Sequoia 15 The engineers' choice!
25.900,00 DKK
Priserne er inkl. moms.,  Ingen forsendelsesomk

Engelsksproget version

Sequoia har i årtier tilhørt de førende softwareløsninger til professionel lydproduktion. Specielt tilpasset professionelle brugeres behov, definerer Sequoia 15 endnu en milepæl indenfor lydproduktion, broadcast og mastering.