Sequoia 15
Edelläkävijän valinta!

Aikaviiveellä,
ja silti aikaansa edellä.

Varsinkin broadcast-lähetysten luonnissa aika on ratkaiseva tekijä.

Siksi Sequoia-ohjelmistossa sinulla on mahdollisuus kuunnella, leikata ja järjestellä materiaaliasi jo äänityksen aikana. Näin voit valmistella live-konserttiäänityksiä kuuntelijoillesi samalla, kun ne jo lähetetään pienellä viiveellä päälähetysasemille.

Broadcast CMS
ja automaatiojärjestelmät

Sequoia mahdollistaa suoran yhteyden broadcast-tietokantoihin ja -automaatiojärjestelmiin. Näitä ovat mm. DAVID DigaSystem, SCISYS dira!Highlander, TRACT Digispot ja d'accord.

Broadcast CMS ja automaatiojärjestelmät

Sekä uutis- ja feature-tuotantoihin kuin myös monimutkaisiin moniraitaprojekteihin – Sequoian rajapinta takaa saumattoman integroinnin työnkulkuun. Tuotantojen tuonti ja vienti on mahdollista miltä tahansa työasemalta helposti napin painalluksella. Integrointiasteesta riippuen ohjelmisto tukee äänitiedostoja tai kokonaisia Sequoia-projekteja.

Koko äänimateriaali ja Sequoia-projektit tallentuvat tietokantapalvelimelle. Automaattiset tallennus- ja poistotoimenpiteet takaavat jatkuvan tietojen eheyden. Inkrementaalinen ja differentialinen varmennus vähentävät verkkokuormitusta ja säästävät huomattavasti aikaa, sillä kokonaisten projektien sijaan tallennetaan vain projektien muutokset.

Broadcast-wave-tiedostot ja ISRC-koodin tuonti/vienti

  • Vienti Broadcast-wave-tiedostoon EBU Tech 3352 -standardin mukaisesti
  • Kun asetus ”CD:n jokainen kappale omaan tiedostoon” on valittu, ISCR-koodit tallentuvat wave-tiedostoihin viennin yhteydessä.
  • Broadcast Wave Manager -hallintatyökalussa näykyy wave-tiedostojen ISRC-koodi ja sitä voidaan muokata.
  • ”Aseta indeksit kohteen reunaan” -toiminnon avulla voidaan asettaa automaattisesti CD-indeksit, jotka sisältävät kulloisenkin ISRC-koodin ja joita käytetään levyä poltettaessa tai vietäessä.
  • Kun CD tuodaan yksittäisiin wave-tiedostoihin, BWF:n ISRC-koodi tallentuu näihin tiedostoihin.
  • ISRC-koodin näyttömahdollisuus kohteissa

Automaattinen vaimennus

Automaattinen vaimennus on erittäin hyödyllinen toiminto ajankohtaistuotannossa, kun taustamusiikkia halutaan vaimentaa puheen ajaksi. Tämä ikkunapohjainen työkalu hallitsee äänenvoimakkuuden käyriä ja vaimentaa esim. musiikin äänenvoimakkuutta heti, kun toiselle raidalle äänitetään puhetta. Muokkaus tapahtuu lähderaitojen äänimateriaalin äänenvoimakkuuden perusteella ja sitä voidaan käyttää useilla kohderaidoilla.

Alkuperäinen ääni -tila

Alkuperäinen ääni -tila on erityinen livetoistoon tarkoitettu tila, jota käytetään usein radiossa tai teatterissa kohtausten äänien sisällyttämiseen. Tässä alkuperäisen ääniraidan sisältämiä kohteita tai kohderyhmiä voi toistaa yksi toisensa jälkeen samalla kun toiselle raidalle äänitetään. Kuunnelmia tuotettaessa voidaan esim. äänittää puhetta, ja samalla käsikirjan mukaisia tilannekohtaisia ääniä tai esituotettuja kohtia voi sisällyttää dynaamisesti.

Äänityksen aikana:
toista, muokkaa ja vie

Sequoia-ohjelmiston ”Toistosta riippumaton äänitys” -tila mahdollistaa materiaalin kuuntelun, projektin sisältävien kohteiden leikkauksen ja järjestelyn sekä jo olemassa olevan materiaalin viennin äänityksen aikana. Siten se soveltuu ihanteellisesti ajankohtaistuotantoihin, joissa tiedonsiirron on tapahduttava nopeasti.

Näin esim. live-konserttiäänitykset voidaan lähettää kuuntelijoille viiveellä ja konsertin tauot voidaan ohittaa, tai kursseja nauhoitettaessa muokattu äänite voidaan asettaa kurssiosallistujien käyttöön heti kurssin päätyttyä.

Kaikki tämä käy vieläkin nopeammin: ennen nauhoituksen päättymistä materiaali on mahdollista tallentaa raakaversiona paikallisesti tai se voidaan viedä tietokantaan, ja siten esim. toimittajalla on mahdollisuus hyödyntää sitä. Sequoia-ohjelmiston monipuolinen audio engine selviytyy kaikista näistä tehtävistä loistokkaasti.

Verkkolisenssit

Verkkolisenssit

Käyttäjien hallinta

Käyttäjien hallinta

Jokaisen CodeMeter-donglen sisältämät lisenssit voidaan asettaa muiden, samassa verkossa olevien työasemien käyttöön. Useiden lisenssien käytöstä aiheutuvan hallinnollisen työn vähentämiseksi Sequoia tarjoaa mahdollisuuden jakaa rajattoman määrän lisenssejä verkon sisällä ja siten lisenssejä voi käyttää miltä työasemalta tahansa. Tämä helpottaa työtä huomattavasti laitteistopäivityksiä suoritettaessa tai päivitettäessä ohjelmia uusiin versioihin.

Käyttäjähallinnan avulla Sequoia-ohjelmiston asetukset voidaan määrittää erikseen kulloisellekin käyttäjälle. Näin jokaiselle käyttäjälle voidaan määrittää omat esiasetukset esim. pikanäppäimille, omat väriasetukset tai työkalupalkit tai ristihäivytysasetukset.

Paikallisessa käyttäjähallinnassa ylläpitäjillä on mahdollisuus sallia käyttäjille tiettyjen asemien käyttö tai estää niiden käyttö. Sequoia-ohjelmistossa voi myös määrittää, että käyttäjä voi muuttaa ohjelma-asetuksia työn aikana, mutta käynnistäessään ohjelman seuraavan kerran käytössä ovat jälleen ylläpitäjän määrittämät asetukset.

Jotta yhden tietokoneen asetukset voidaan siirtää helposti toisiin koneisiin, kaikki Sequoia-järjestelmän asetukset voidaan tallentaa säiliötiedostoon. Kun tiedosto ladataan uuteen järjestelmään, voidaan päättää, mitkä asetukset (esim. yleiset asetukset, näyttöasetukset, ikkunoiden sijainnit, projektimallipohjat jne.) otetaan käyttöön.

Näitä säiliötiedostoja voi käyttää myös verkkoon sisäänkirjautumisessa, jolloin ne tallennetaan verkkoon erilaisten käyttäjä- tai ryhmäprofiilien muodostamiseksi. Näin kaikkia käyttäjäprofiileja voidaan hallita keskitetysti palvelimella ja käyttäjät voivat kirjautua sisään henkilökohtaisilla asetuksillaan miltä tahansa samassa verkossa olevalta työasemalta. Asetukset on mahdollista määrittää myös siten, että vakioasetukset otetaan käyttöön aina verkkoon kirjauduttaessa, tai että työn aikana asetuksiin tehdyt muutokset siirtyvät automaattisesti käyttäjän verkkoprofiiliin.

Kaikki nämä toiminnot helpottavat ylläpitäjien työtä asetusten määrityksen ja työasemien hallinan suhteen – jopa silloin, kun hallittavana on lukuisia eri järjestelmiä.

Sequoia 15
Sequoia 15 The engineers' choice!
2.975,00
Hintoihin sisältyy ALV,  Ei lähetysmaksua

Englanninkielinen versio

Sequoia on ollut jo vuosikymmenten ajan yksi johtavista, ammattimaiseen äänentuotantoon tarkoitetuista ohjelmistoratkaisuista. Sequoia 15 -ohjelmiston kehityksessä on huomioitu erityisesti ammattikäyttäjien tarpeet ja ohjelmisto asettaa jälleen uuden virstanpylvään äänentuotannolle, broadcast-lähetyksille ja masteroinnille.