I. Yleiset käyttöehdot
MAGIX Software GmbH (YKE)

§ 1 Määräysten voimassaolo

1. MAGIX Software GmbH:n, jatkossa "MAGIX", toimitukset, palvelut ja tarjonnat tapahtuvat ainoastaan näiden yleisten käyttöehtojen perusteella niiden tilausajankohtana voimassa olevan version mukaisesti sekä MAGIX Software GbmH:n kulloinkin voimassa olevien lisenssiehtojen (EULA) perusteella, sikäli mikäli toimitetaan ohjelmistoja ja/tai audio-/videosisältöä ("A/V-sisältö"). Viimeistään toimitusta tai osatoimitusta tai palvelua vastaanotettaessa nämä ehdot katsotaan hyväksytyksi.

2. Sopimuskumppanin poikkeavia ehtoja ei hyväksytä, ellei MAGIX ole hyväksynyt niiden voimassaoloa nimenomaisesti kirjallisesti.

§ 2 Tarjonta ja sopimuksen solmiminen

1. Internetissä luetellut tuotteet ja palvelut eivät esitä mitään sitovaa tarjontaa, vaan ne on ymmärrettävä asiakkaalle esitettynä pyyntönä esittää MAGIXille sitova tarjous. Asiakkaan MAGIX-tilauksen vastaanotto on sitova tarjous ostosopimuksen solmimiseen. Tilauksen vastaanoton vahvistus tapahtuu yhdessä tilauksen kanssa välittömästi lähettämisen jälkeen automatisoidulla sähköpostilla. Tämän sähköpostivahvistuksen myötä on ostosopimus solmittu.

2. Ohjelmiston tai A/V-sisällön lataustarjouksessa ostosopimus solmitaan sähköisen siirron alkaessa näiden ehtojen perusteella tilatun ohjelmiston ja/tai A/V-sisällön kulloisiakin MAGIX-lisenssiehtoja vastaavasti.

3. MAGIXin työntekijöillä ei ole oikeutta tehdä suullisia sivusopimuksia tai antaa suullisia lupauksia, jotka ylittävät kirjallisen sopimuksen sisällön.

§ 3 Peruutusselvitys kuluttajalle etäsopimuksissa

Peruutusselvitys

A. Tuotteiden lähetys

Peruutusoikeus

Sinulla on oikeus peruuttaa tämä sopimus 14 päivän sisällä ilman mainintaa peruutuksen syistä.

Peruutusaika on 14 päivää, siitä päivästä alkaen, kun sinä itse, tai valtuuttamasi henkilö, joka ei ole tuotteen välittäjä, on vastaanottanut tuotteet.

Peruutuksen toteuttamiseksi sinun välitettävä meille (MAGIX Software GmbH, Customer Care, Borsigstr. 24, 32312 Lübbecke, Saksa, faksi: +49 (0)5741 310768, puhelin: +49 (0)5741 345531, sähköposti: shop@magix.net) yksiselitteisellä selvityksellä (esim. postitse lähetetyllä kirjeellä, faksilla tai sähköpostilla) päätöksesi sopimuksen peruutuksesta. Voit käyttää oheista peruutuslomakemallia, mikä ei kuitenkaan ole välttämätöntä.

Peruutusajan säilyttämiseksi riittää ilmoituksen lähettäminen peruutusoikeuden hyväksikäytöstä ennen peruutusajan umpeutumista.

Peruutuksen seuraukset

Jos peruutat sopimuksen, velvollisuutemme on palauttaa kaikki vastaanottamamme maksut toimituskulut mukaan lukien (paitsi lisäkustannukset tavallisesta poikkeavasta tarjoamastamme edullisimmasta perustoimituksesta) välittömästi ja viimeistään 14 päivän kuluessa siitä päivästä alkaen, kun olemme vastaanottaneet ilmoituksen sopimuksen perumisesta. Maksun palautuksessa käytämme samaa maksuvälinettä, jota itse olet käyttänyt alkuperäisessä maksussa, paitsi jos on erityisesti sovittu toisenlaisesta maksutavasta sinun kanssasi. Missään tapauksessa ei veloiteta kuluja tästä maksun palautuksesta. Voimme evätä maksun palautuksen, kunnes olemme vastaanottaneet palautettavan tavaran tai olet todistanut tavaroiden takaisinlähetyksen, riippuen siitä, kumpi tapahtumista on tapahtunut aiemmin.

Olet lähettänyt tai luovuttanut tuotteet meille takaisin välittömästi ja joka tapauksessa viimeistään 14 päivän kuluttua siitä päivästä, jolloin olet ilmoittanut meille sopimuksen peruuttamisesta. Määräaikaa on noudatettu, kun olet lähettänyt tuotteet ennen 14 päivän määräajan umpeutumista. Sinun on itse maksettava tuotteiden palautuksen välittömät kustannukset. Sinun on korvattava tuotteen mahdollinen arvonmenetys vain, jos on siinä todettavissa tuotteen rakenteen, ominaisuuksien ja toiminnan tarkastuksen ylittävät käytön jäljet.

B. Digitaalisten sisältöjen toimitus

Peruutusoikeus

Sinulla on oikeus peruuttaa tämä sopimus 14 päivän sisällä ilman mainintaa peruutuksen syistä.

Peruutusaika on neljäntoistapäivän sisällä sopimuksen solmimispäivästä alkaen.

Peruutuksen toteuttamiseksi sinun välitettävä meille (MAGIX Software GmbH, Customer Care, Borsigstr. 24, 32312 Lübbecke, Saksa, faksi: +49 (0)5741 310768, puhelin: +49 (0)5741 345531, sähköposti: shop@magix.net) yksiselitteisellä selvityksellä (esim. postitse lähetetyllä kirjeellä, faksilla tai sähköpostilla) päätöksesi sopimuksen peruutuksesta. Voit käyttää oheista peruutuslomakemallia, mikä ei kuitenkaan ole välttämätöntä.

Peruutusajan säilyttämiseksi riittää ilmoituksen lähettäminen peruutusoikeuden hyväksikäytöstä ennen peruutusajan umpeutumista.

Peruutuksen seuraukset

Jos peruutat sopimuksen, velvollisuutemme on palauttaa kaikki vastaanottamamme maksut toimituskulut mukaan lukien (paitsi lisäkustannukset tavallisesta poikkeavasta tarjoamastamme edullisimmasta perustoimituksesta) välittömästi ja viimeistään 14 päivän kuluessa siitä päivästä alkaen, kun olemme vastaanottaneet ilmoituksen sopimuksen perumisesta. Maksun palautuksessa käytämme samaa maksuvälinettä, jota itse olet käyttänyt alkuperäisessä maksussa, paitsi jos on erityisesti sovittu toisenlaisesta maksutavasta sinu kanssasi. Missään tapauksessa ei veloiteta kuluja tästä maksun palautuksesta.

C. Palvelujen suorittamista varten

Peruutusoikeus

Sinulla on oikeus peruuttaa tämä sopimus 14 päivän sisällä ilman mainintaa peruutuksen syistä.

Peruutusaika on neljäntoistapäivän sisällä sopimuksen solmimispäivästä alkaen.

Peruutuksen toteuttamiseksi sinun välitettävä meille (MAGIX Software GmbH, Customer Care, Borsigstr. 24, 32312 Lübbecke, Saksa, faksi: +49 (0)5741 310768, puhelin: +49 (0)5741 345531, sähköposti: shop@magix.net) yksiselitteisellä selvityksellä (esim. postitse lähetetyllä kirjeellä, faksilla tai sähköpostilla) päätöksesi sopimuksen peruutuksesta. Voit käyttää oheista peruutuslomakemallia, mikä ei kuitenkaan ole välttämätöntä.

Peruutusajan säilyttämiseksi riittää ilmoituksen lähettäminen peruutusoikeuden hyväksikäytöstä ennen peruutusajan umpeutumista.

Peruutuksen seuraukset

Jos peruutat sopimuksen, velvollisuutemme on palauttaa kaikki vastaanottamamme maksut toimituskulut mukaan lukien (paitsi lisäkustannukset tavallisesta poikkeavasta tarjoamastamme edullisimmasta perustoimituksesta) välittömästi ja viimeistään 14 päivän kuluessa siitä päivästä alkaen, kun olemme vastaanottaneet ilmoituksen sopimuksen perumisesta. Maksun palautuksessa käytämme samaa maksuvälinettä, jota itse olet käyttänyt alkuperäisessä maksussa, paitsi jos on erityisesti sovittu toisenlaisesta maksutavasta sinun kanssasi. Missään tapauksessa ei veloiteta kuluja tästä maksun palautuksesta.

Jos olet vaatinut, että palveluiden on alettava peruutusajan aikana, sinun on maksettava sopiva hinta, joka vastaa osuutta siihen ajankohtaan asti, kun olet tiedottanut meille sopimuksen peruutusoikeuden käyttämisestä jo suoritetuista palveluista sopimuksessa sovittujen palvelujen kokonaismäärästä.

- Peruutusselvityksen loppu -

§ 4 Lisenssin tarkistus

Yksittäiset ohjelmistotuotteet vaativat säännöllisin väliajoin lisenssin tarkistuksen. Näin varmistetaan, että kyseessä on alkuperäinen ohjelmisto ja että ohjelmistoa käytetään lisenssiehtojen mukaisesti. Tätä varten tarvitaan Internet-yhteys.

§ 5 Hinnat ja maksuehdot; Verkkokupongit

1. Mainitut hinnat ovat loppuhintoja ja sisältävät kulloinkin voimassa olevan lakisääteisen arvonlisäveron. Lisäksi pakkauksesta ja lähetyksestä aiheutuvat kustannukset näkyvät tilaustapahtumassa. Voimassa ovat tilauksen ajankohtana voimassa olevat hinnat.

2. Verkkokuponkeja voidaan lähettää MAGIXin asiakkaille erityisten lahjakortti-, alennus- tai myyntikampanjoiden puitteissa sähköpostitse. Nämä voidaan käyttää vain MAGIX Online Shopissa osoitteessa www.magix.com asiakasnumeron tunnistaman asiakkaan toimesta. Käyttö MAGIX verkkopalveluissa, kuten esimerkiksi MAGIX Online Albumissa, MAGIX Website Makerissa jne. ei ole mahdollista. Tuotteen hankkimisen yhteydessä saatuja kuponkeja ei voi lunastaa samassa ostotapahtumassa. Ne tulevat voimaan vasta tämän ostoprosessin päättymisen jälkeen.

3. Tilaustapahtuman yhteydessä tapahtuvan verkkokupongin lunastamiseksi tulee syöttää aktivointikoodi sille varattuun kenttään ja vahvistaa klikkaamalla "Lunasta"-nappia. Jälkikäteinen vähennys jo laskuun asetetusta summasta ei ole mahdollista. Myös useampia kuponkeja voidaan hankkia ja käyttää. Yhden tilaustapahtuman sisällä voidaan käyttää vain yksi kuponki, useampien kuponkien yhdistäminen tilausta kohti ei ole mahdollista. Verkkokupongit voidaan lunastaa ainoastaan siinä maassa, johon MAGIX on verkkokupongin myöntänyt.

4. Tuotteen ostamisen yhteydessä tuleva verkkokuponki toimitetaan tilauspäivänä tilaustapahtumassa käytettyyn sähköpostiosoitteeseen. Mikäli muuta ei ole ilmoitettu, kuponki on voimassa 12 kuukautta sen laatimispäiväyksestä. MAGIX hyvittää kuponkien summat vain niin kauan ja niin pitkälle kuin verkkokupongissa on ilmoitettu. Verkkokupongin voimassaolon päätyttyä ei sitä voida enää käyttää. Samoin verkkokuponkia ei voida käyttää myöskään muihin kuin kupongissa ilmoitettuihin tuotteisiin ja palveluihin. Verkkokuponkeja voidaan käyttää kaikkiin valikoimassa tarjolla oleviin MAGIX-tuotteisiin. Poikkeuksena ovat muiden valmistajien tarjoukset (laitteisto tai ohjelmisto) sekä hinnaltaan alennetut tarjoukset ja enkooderit, paitsi jos lahjakortin käytön mahdollisuudesta on erityisesti ilmoitettu.

5. Kuponkeja ei voida maksaa käteisenä. Edelleenmyynti ei ole myöskään sallittua. Jos kupongin arvo ylittää tilauksen kokonaissumman, kupongin loppusumma raukeaa, kun tilaus on suoritettu.

§ 6 Omistusoikeuden pidättäminen

Toimitetut tuotteet säilyvät MAGIXin omaisuutena, kunnes ne on maksettu kokonaan.

§ 7 Yleisten käyttöehtojen muutokset

1. MAGIX pidättää oikeuden muokata yleisiä käyttöehtoja uudelleen milloin tahansa. Tässä tapauksessa MAGIX ilmoittaa asiakkaalle muutoksista sähköpostitse.

2. Asiakas selvittää muutettujen sopimusehtojen jo ennen muutosta tehtyjen sopimusten käytöllä hyväksyntänsä, jos asiakas ei tee vastaväitettä muutoksesta kirjallisesti kahden viikon määräajan kuluessa siitä päivästä alkaen, jolloin muutosilmoitus on tehty. Jos asiakas esittää vastaväitteen aikarajan puitteissa, sopimussuhdetta jatketaan aikaisempien ehtojen mukaan; MAGIX on tässä tapauksessa oikeutettu irtisanomaan sopimuksen poikkeuksellisesti yhden kuukauden määräajalla kuukauden loppuun.

§ 8 Vastuuvapauslauseke

1. MAGIX vastaa itsensä tai yksikertaisen edustajien aiheuttamista vahingoista lievässä huolimattomuudessa - myös sopimuksen ulkopuolella - vain silloin, mikäli on rikottu velvollisuutta, jonka noudattaminen on sopimuksen tarkoituksen saavuttamiselle erityisen tärkeää (kardinaalivelvollisuus) sekä jos vahinko kohdistuu henkeen, kehoon tai terveyteen.

2. Jos kardinaalivelvollisuutta rikotaan, tällaisten vahinkojen vastuu on rajattu siihen, mitä niiden syntymisestä on yleisesti odotettavissa olemassa olevan sopimuksen perusteella, ellei kyseessä ole tahallisuus tai törkeä huolimattomuus tai ellei vastuu ole pakottavaa henkeen, ruumiiseen tai terveyteen kohdistuvissa loukkauksissa.

3. Tuotevastuulain mukaiseen vastuuseen ei vaikuteta.

4. MAGIX ei vastaa asiakkaan hallitsemista vahingoista tai vahingoista, jotka asiakas olisi voinut estää kohtuullisin toimenpitein. Tietohukassa MAGIX vastaa vain varmistuskopioiden olemassa ollessa tarvittavan rekonstruktiovaivan suuruudelta.

5. Todistustaakan muuttaminen asiakkaan haitaksi ei liity edellä oleviin määräyksiin.

§ 9 Tekijänoikeudet / käyttöoikeudet

1. Sikäli mikäli toimituslaajuuteen kuuluu ohjelmistoja, ohjelmistokuvauksia, musiikkia tai elokuvia audio- tai tietokoneformaatissa tai muita tekijänoikeudellisesti suojattuja töitä ja teos tulee antaa sopimuskumppanin käyttöön, sopimuskumppanille myönnetään yksinkertainen, ei yksinomainen oikeus käyttöön MAGIXin kulloistenkin loppukäyttäjän lisenssiehtojen (MAGIX EULA, e-EULA, MIET-EULA) mukaisesti kullekin teokselle. EULA-ehdot löytyvät MAGIX-Internetsivuilta osoitteesta www.magix.com, ne toimitetaan kulloinkin tuotteen mukana ja / tai sisältyvät tallennusvälineeseen.

2. Asiakas sitoutuu noudattamaan EULA-tuotteiden käytössä erityisesti niiden sisältämiä käyttörajoituksia. Jos tätä sopimusta rikotaan, asiakas vastaa siitä syntyneistä vahingoista niiden koko suuruudelta. EULA-ehdoissa säädellään muun muassa: oikeus monistamiseen, monikertakäytöt, ohjelmamuutokset, tekijänoikeuslait ja oikeudelliset suojat.

3. MAGIX on vastuussa siitä, että MAGIX-sopimustuotteet ovat sopimusalueella vapaita ulkopuolisten oikeudellisesta suojasta, jotka poissulkevat tai rajoittavat sopimuskumppanin suorittamaa käyttöä. Tämä ei ole voimassa, jos asiakas käyttää muuta kuin MAGIXin hyväksymää tuotetta tai käyttää tuotetta muiden kuin MAGIXin suorittamien muutosten jälkeen, tai asiakas käyttää tuotetta muissa kuin sopimuksellisesti sovituissa käyttöolosuhteissa.

4. Muiden kuin MAGIXin valmistamia ohjelmistotuotteita luovutettaessa on näiden käyttöehtojen lisäksi noudatettava vastaavan valmistajan lisenssiehtoja tekijänoikeudellisesti sallitun ohjelmiston laajuutta koskien sekä sen käyttörajoituksia.

§ 10 Vastaveloitus

Asiakas voi vastaveloittaa ainoastaan sellaisia vaatimuksia, jotka ovat kiistattomia tai oikeuden vahvistamia.

§ 11 Liitteet

MAGIXilla on oikeus liittää tuotteisiin mainoslehtisiä ja muita painotuotteita, kuten vertailutestejä, lehtikirjoituksia, olivatpa ne peräisin MAGIXilta itseltään tai ulkopuolisilta.

§ 12 Sopimustekstin tallentaminen

Emme tallenna sopimustekstiä, eikä sitä voida enää kutsua esiin tilaustapahtuman suorittamisen jälkeen. Tilaustiedot voidaan kuitenkin tulostaa välittömästi lähettämisen jälkeen.

§ 13 Loppumääräykset

1. Asiakkaan ja MAGIXin välisissä oikeussuhteissa on voimassa Saksan liittotasavallan lainsäädäntö YK-kauppalaki poislukien. Kaikkien tästä sopimuksesta aiheutuvien riitojen yksinomainen oikeustoimipaikka on Berliini, kun asiakas on kauppias, julkisoikeudellinen oikeushenkilö, julkis-oikeudellinen erikoisominaisuus tai sisämaassa ilman oikeustoimipaikkaa. MAGIXilla on tämän lisäksi oikeus haastaa asiakas oikeuteen tämän yleisessä oikeustoimipaikassa.

2. MAGIX-ohjelmiston myynnissä tai muussa luovutuksessa ovat voimassa lisäksi kulloisetkin MAGIX End User -lisenssiehdot (EULA), jotka ovat tämän järjestelyn osa. Ongelmatapauksessa ja / tai toisiaan vastakkaisissa järjestelyissä näiden yleisten käyttöehtojen ehdoilla on etusija EULA:n järjestelyihin nähden.

3. Näiden yleisten käyttöehtojen versiot toisilla kielillä on tarkoitettu vain käännöstarkoituksiin. Jos vieraskielisen ja saksalaisen version välillä on julkipano-ongelmia ja kielestä johtuvia eroavaisuuksia, käyttöehtojen saksankielinen versio on määräävä.

II. Erityiset määräykset
ohjelmistotilauksille

§ 1 Termien määritys, soveltamisala

1. Nämä erityiset määräykset koskevat vain ohjelmistotilauksia. Täydennä edellä mainittu yleisten käyttöehtojen osa I. ja käsittele se vastakkaisuuksien osalta.

2. Ohjelmistotilauksen sisältö määrittää kyseisen asiakkaan valitseman tarjouksen. Ohjelmistotilauksen keston aikana asiakas saa jatkuvasti tuotteen uusimmat julkaisut ja päivitykset. Ohjelmistotilauksen käyttö vaatii internetyhteyden.

§ 2 Kesto, irtisanominen

1. Ohjelmistotilauksen kesto jakautuu vähimmäiskestoaikaan ja jatkoaikoihin. Molemmat määritetään asiakkaan valitseman tarjouksen mukaan.

2. Voimassaoloaika jatkuu vähimmäisvoimassaoloajan jälkeen tai jatkoajan jälkeen automaattisesti valitussa tarjouksessa annetun jatkoajan verran, jos toinen osapuoli ei irtisano sopimusta vähintään 1 kuukautta ennen sopimuksen voimassaoloajan päättymistä.

3. Välittömän irtisanomisen oikeus jää ennalleen. MAGIX on oikeutettu erityisesti välittömään irtisanomiseen, jos asiakas viivästyy maksuissa vähintään kahden kuukauden osuuden verran.

4. Kaikki irtisanomiset on lähetettävä joko kirjallisesti tai sähköpostitse seuraavaan osoitteeseen:

MAGIX Software GmbH
Quedlinburger Straße 1
10589 Berlin
Saksa
Sähköposti: infoservice@magix.net

5. Jos MAGIX on irtisanonut sopimuksen välittömästi, MAGIX on oikeutettu vaatimaan 75 %:n summan kaikista kuukausittaisista perusmaksuista, jotka asiakkaan olisi tullut maksaa asianmukaisen sopimuksen voimassaoloajan aikana tai asiakkaan tekemän tavallisen irtisanoutumisen jälkeen seuraavaan irtisanomisajankohtaan asti. Asiakkaan oikeus todistaa vähäiset vauriot jää koskematta.

§ 3 Palkkio, eräpäivä

1. Palkkion summa määritetään aina valitun tarjouksen mukaan.

2. Palkkion oikeus erääntyy keston alkaessa. Palkkio lasketaan kyseiselle käyttöajalle (vähimmäisaika tai jatkoaika) ja se erääntyy aina ennakkoon.

3. Asiakas hyväksyy tarvittaessa laskujen vastaanoton sähköisesti. Maksu tapahtuu luottokortilla. Vaihtoehtona on myös maksu suoraveloitusmenetelmällä, jos asiakkaan asuinpaikka on Saksa.

4. MAGIX on oikeutettu muuttamaan hintoja kirjallisen ennakkoilmoituksen jälkeen kahden kuukauden määräajalla ennen vähimmäisajan tai jatkoajan päättymistä. Muutettu hinta on voimassa ilmoitusta seuraavan jatkoajan alusta, jos asiakas ei tee vastaväitettä muutettuun hintaan kuuden viikon kuluessa. Jos asiakas tekee vastaväitteen aikarajan puitteissa, sopimussuhdetta jatketaan aikaisempien ehtojen mukaan; MAGIX on tässä tapauksessa oikeutettu irtisanoa sopimus poikkeuksellisesti yhden kuukauden määräajalla kuukauden loppuun.

§ 4 Yleisten käyttöehtojen muutokset

1. MAGIX pidättää oikeuden muokata yleisiä käyttöehtoja uudelleen milloin tahansa. Tässä tapauksessa MAGIX ilmoittaa asiakkaalle muutoksista sähköpostitse.

2. Asiakas selvittää muutettujen sopimusehtojen jo ennen muutosta tehtyjen sopimusten käytöllä hyväksyntänsä, jos asiakas ei tee vastaväitettä muutoksesta kirjallisesti kahden viikon määräajan kuluessa siitä päivästä alkaen, jolloin muutosilmoitus on tehty. Jos asiakas esittää vastaväitteen aikarajan puitteissa, sopimussuhdetta jatketaan aikaisempien ehtojen mukaan; MAGIX on tässä tapauksessa oikeutettu irtisanomaan sopimuksen poikkeuksellisesti yhden kuukauden määräajalla kuukauden loppuun.