Green screen met MAGIX

Met "Green screen" wordt een proces aangeduid dat gebruikt wordt in de digitale videobeweking.

Zoals de naam al aangeeft gaat het hier om een groen kleurvlak, dat achter een te filmen persoon wordt opgehangen. Met videobewerkingssoftware als MAGIX Video deluxe kan men dan de gefilmde groene achtergrond door een willekeurig ander beeld vervangen. Een bekend voorbeeld van deze techniek zijn de journaals op TV. Achter de spreker bevindt zich een gekleurd vlak, dat met de computer wordt vervangen door een beeld dat bij het bericht hoort.

Het proces waarbij men het Green screen vervangt door een achtergrond naar keuze, wordt 'Keying' genoemd. De te verwijderen groene achtergrond wordt vervangen door een 'Alfakanaal-masker' d.w.z. door transparantie. Als achtergrond kunnen nu foto- of videobestanden (ook HD Video) worden ingevoegd. Het doel is een zo precies mogelijke Keying te krijgen. Een Green screen moet daarnaast goed uitgelicht zijn om een betere Keying te bereiken. Schaduw werkt negatief op het resultaat en moet te alleen tijde vermeden worden. Daarom moet de op te nemen persoon ook enige passen voor het Green screen staan om geen zichtbare schaduw te veroorzaken. Als digitaal middel om de lichtverhoudingen aan te passen is er de witbalans.

Video deluxe 2021 Plus

Van Green screen naar een zelfgekozen achtergrond: Keying

Tot slot kan dan de door de verwijderde kleur ontstane transparantie door een achtergrond naar keuze worden vervangen. Dit gebeurt door het foto- of videobestand achter de originele video te plaatsen. Door het transparante gedeelte ziet men dan het achterliggende beeld. Omdat dit proces niet beperkt hoeft te blijven tot de achtergrond, biedt Green screen velerlei mogelijkheden voor digitale compositie en videobewerking.

MAGIX Video deluxe Plus 365

MAGIX Video deluxe Plus 365MAGIX Video deluxe Plus 365
€ 3,99/maand

Abonnements- en beëindigingsvoorwaarden: Uw MAGIX Video deluxe Plus 365 staat, zodra uw betaling is binnengekomen en is geactiveerd, direct ter beschikking. Het tarief voor de minimumlooptijd kan worden ingesteld bij het afsluiten van het contract als eenmalige betaling. De minimumlooptijd begint met de datum van de bestelling. MAGIX Video deluxe Plus 365 wordt automatisch elke 12 maanden verlengd, totdat u het abonnement beëindigd. Mocht het verlengingstarief of de hierin opgenomen belastingen wijzigen, wordt u hierover tijdig van te voren geïnformeerd. Een beëindiging is tot 1 maand voor het einde van de looptijd mogelijk. Stuur ons hiertoe een e-mail onder vermelding van het klantennummer naar het volgende adres: infoservice@magix.net

Prijzen incl. BTW.,  Download zonder verzendkosten
€ 9,99/maand

Abonnements- en beëindigingsvoorwaarden: Uw MAGIX Video deluxe Plus 365 staat, zodra uw betaling is binnengekomen en is geactiveerd, direct ter beschikking. Het tarief voor de minimumlooptijd kan worden ingesteld bij het afsluiten van het contract als eenmalige betaling. De minimumlooptijd begint met de datum van de bestelling. MAGIX Video deluxe Plus 365 wordt automatisch elke maand verlengd, totdat je het abonnement beëindigd. Mocht het verlengingstarief of de hierin opgenomen belastingen wijzigen, wordt u hierover tijdig van te voren geïnformeerd. Een beëindiging is tot 1 dag voor het einde van de looptijd mogelijk. Stuur ons hiertoe een e-mail onder vermelding van het klantennummer naar het volgende adres: infoservice@magix.net

Prijzen incl. BTW.,  Download zonder verzendkosten
€ 99,99
Prijzen incl. BTW.,  Download zonder verzendkosten
€ 59,99 i.p.v. € 1.047,99

Hier kunt voor een gereduceerde prijs naar de meest actuele versie upgraden. Hou daarvoor uw inloggegevens voor uw account of het serienummer van uw programma bij de hand.

Prijzen incl. BTW.,  Download zonder verzendkosten

Met eigen video's inspireren was nog nooit zo eenvoudig. Video deluxe combineert efficiënte bewerkingstools, uitgebreide optimalisatiemogelijkheden en tot 1.500 effecten en titels in één hoogwaardig videobewerkingsprogramma.