Wszystkie samouczki wideo dotyczące
Movie Edit Pro

Wskazówka: samouczki są w języku angielskim. Niektóre z nich zawierają pulpit poprzednich wersji programu. Przedstawione funkcje oraz procesy pozostały jednak w większości przypadków bez zmian.

Film instruktażowy

Na filmie przedstawimy podstawowe funkcje MAGIX Movie Edit Pro. Utworzymy nowy projekt, prześlemy film oraz odtworzymy go na wiele sposobów. Następnie przedstawimy wszystkie najważniejsze sposoby obróbki oraz przyjrzymy się funkcjom eksportu i nagrywania.

Nowa biblioteka Mediapool

W nowej bibliotece Mediapool znajdziesz wszystkie szablony i efekty w centralnym folderze Szablony i Audio. Przejrzyste posortowanie według kategorii. Dodatkowo w bibliotece Mediapool masz dostęp do nowego sklepu Movie Edit Pro z jego obszernym zbiorem szablonów.

Import

Pierwszym krokiem jest proces importu. Jak najlepiej wgrać materiał filmowy do programu? Dokładnie wytłumaczymy najlepszy sposób importu wideo oraz innych danych multimedialnych oraz przesyłania ich z podłączonego urządzenia.

Tryby wyświetlania

W celu edycji możesz korzystać z trzech trybów wyświetlania. W trybie przeglądu scen możesz sortować wszystkie sceny filmu w podglądzie. W trybie scenorysu możesz dokładniej przyporządkować sceny i dodać do nich napisy oraz efekty. W trybie osi czasu możliwa jest bardziej szczegółowa obróbka.

Efekty wideo

Movie Edit Pro zawiera wiele profesjonalnych efektów wideo, służących do optymalizacji obrazu i kreatywnego zniekształcania. W tym klipie przedstawimy najlepszy sposób wykorzystania efektów wideo. Wyjaśnimy również łączenie pierwszego planu i tła.

Efekty ruchu

Ujęcia, napisy, ale również same filmy wyglądają o wiele lepiej, gdy użyjesz w nich ruchome efekty. W tym klipie poznasz wszystkie istotne informacje na temat symulowanych przejazdów kamery, przybliżania i oddalania, obrotu obrazu, odbić oraz przekształceń trójwymiarowych.

Obróbka wideo 360°

Interaktywne 360-stopniowe filmy to zupełnie nowe spojrzenie na to, co dzieje się dookoła Ciebie. W każdym miejscu możesz zmieniać kąt spojrzenia, klikając na obraz. Pokażemy Ci, jak tworzyć takie filmy.

Klatki kluczowe

Niektóre efekty powinny ulegać zmianie z biegiem czasu. Wygląd obrazu, czyli na przykład jasność lub kontrast można przekształcić w dynamiczne efekty za pomocą tzw. klatek kluczowych. Za pomocą klatek kluczowych można sterować również najazdami kamery. W tym klipie przedstawimy sposób wstawiania klatek kluczowych.

Udźwiękowienie

Wideo ma często ścieżkę dźwiękową wymagającą poprawy. W tym wideo przedstawimy sposób usuwania szumów oraz zastępowania ścieżki dźwiękowej własnymi nagraniami. Na koniec wszystkie ścieżki dźwiękowe projektu zostaną zmiksowane za pomocą miksera i udoskonalone dźwiękowo.

Nagrywanie na płycie z menu

Kiedy projekt jest już gotowy, film możesz nagrać na płytę, aby móc go później wyświetlić w TV. Przy pomocy menu możesz od razu przechodzić do poszczególnych fragmentów i scen filmu. Menu dysku można kreować na wiele sposobów.

Eksport

Wideo można produkować do różnych celów. Film możesz zapisać jako plik wideo na komputerze, przesłać na urządzenie przenośne lub wczytać do Internetu, na YouTube czy Facebook.

Rozpoznawanie scen

Automatyczne rozpoznawanie scen jest pomocne w przypadku przycinania wideo do scen przy dłuższych nagraniach. Jednocześnie nagrania są automatycznie analizowane po zmianie obrazu. Sceny znalezione w ten sposób można zapisać jako ujęcia oraz zestawić w nowej kolejności.