MAGIX 3D-program: lekande lätt i tredje dimensionen!

Med ett 3D-program kan man, vilket namnet antyder, skapa olika tredimensionella objekt.

Vanliga bilder har bara två dimensioner: höjd och bredd. En 3D-bild har även djup. Ett 3D-program kan användas till allt från geometriska figurer till skyltar som t.ex. 3D-logotyper. Man skiljer mellan 3D-program som används för att skapa och animera hela tredimensionella scener och program som bara kan modellera tredimensionella objekt. Inom datorspels- och filmbranschen arbetar man med den förstnämnda typen. De används emellertid även av arkitekter i planeringen för byggnationer, inom produktutveckling för industrin och för olika forskningsändamål.

Den här typen av program är ytterst komplexa och kräver mycket övning innan de kan användas. Den tyska programvaruspecialisten MAGIX erbjuder istället ett av de enklaste programmen som finns inom området bildredigering: XARA 3D Maker. Det här programmet hör till den andra programtypen, dvs. som är begränsad till renodlad 3D-modellering. Men det är fullt tillräckligt för att skapa tredimensionell grafik för privata ändamål.

Med det här 3D-programmet kan användaren skapa allt som han eller hon vill ha tredimensionellt: logotyper och knappar till den egna webbsidan, animerade titlar till filmer och bildspel, konstfulla rubriker och givetvis alla element (diagram, presentationer osv.) som passar att vara tredimensionella. Du kan välja bland massor av förtillverkade designer och mallar av olika stilar som inspirationskälla. Programmet är så lätt att använda att t.o.m. personer som inte brukar sitta vid datorn snabbt kan lära sig använda 3D-programmet från MAGIX.

Klicka bara på objektet, oavsett om det är fråga om text, knappar eller grafik. Välj sedan 3D-verktyget för att ge de tidigare platta ytorna ett karakteristiskt djup. Användaren håller musknappen intryckt och väljer hur djupt det valda objektet ska vara. Objektet kan sedan roteras och granskas från alla sidor. Programmet använder vektorer. Vektorer används för att beskriva enkla geometriska former som cirklar, linjer och flerhörningar som formler. Det betyder att vektorgrafik även kan skalas om fritt, eftersom det bara innebär en faktorförändring i formeln. Pixelbaserad rastergrafik som fotografier har däremot ett bestämt antal pixlar som inte kan förändras utan kvalitetsförluster. Om fotografier ska förstoras sker detta genom interpolering, dvs. beräkning av extra pixlar mellan de befintliga pixlarna. Med XARA 3D Maker slipper du tänka på sådana komplicerade principer. Du skapar bara egen 3D-grafik genom att dra och klicka

3D Maker Screen

Ett 3D-program som inte liknar något annat

3D Maker är ett fascinerande 3D-program som omedelbart fångar användarens intresse genom sin enkelhet. Med det här programmet skapar du din egen 3D-grafik lekande lätt. Prova att använda programmet i den kostnadsfria testversionen!

Xara 3D Maker 7

Xara 3D Maker 7
449 kr

Engelsk version

Med Xara 3D Maker 7 kan du skapa grafik och animationer i högkvalitativ 3D av vilken text eller form som helst. De många formerna och mallarna i olika stilar, den intuitiva realtidsredigeringen och de lättbegripliga verktygen gör att du snabbt kan uppnå riktigt professionella resultat.