Sequoia 15
Teknikerns val!

I världsledande studioe och hemma.

För avantgarde-masteringteknikern är Sequoia mycket mer än bara en välbekant miljö.

Mastring-sektionen i Sequoia imponerar inte bara med sina utmärkta plugins, som sin enastående linjära EQ, utan också med sina sofistikerade arbetsflödesoptimeringar och branschstandardutbyten via exempelvis DDP-export.

Mastring i Sequoia

MP3/AAC plug-in för förhandslyssning

MP3/AAC plug-in för förhandslyssning

I avsnittet Master Plugin-sektionen under "Encoder-förhandsgranskning" hittar du en plugin för kodarförhandsgranskning som gör att du kan exportera projekt som är avsedda för AAC eller MP3-export och kan lyssna på dem redan medan du redigerar med inställningarna för encoder.

I dialogrutan kan du ändra de nuvarande exportinställningarna direkt. Mastringsprocessen ger dig möjlighet att ta hänsyn till encoderns egenskaper och justera kvaliteten efter behov (till exempel "Mastered for iTunes").

Cd/dvd-mastring

Cd/dvd-mastring

Med Sequoia kan du bränna cd-masters direkt från flerspårsprojektet eller ett ljudprojekt. Hela arbetsflödet från inspelning till den färdiga master-cd-skivan är täckt av Sequoia. De genererade cd-skivorna är 100 % Red Book-kompatibla och kan lämnas direkt till ett tryckeri för kopiering. Ljudmaterial med högre samplingsfrekvenser kan packas i stereo eller surround på DVD-Audio. Datan bränns okomprimerat (linjär PCM) enligt DVD-Audio-standarden.

Cd-skivorna kan också utrustas med kopieringsskydd, UPC/EAN, ISRC, pre-emphasis och cd-text.

POW-r Dithering

POW-r Dithering

För att minska bitdjupet till 16-bitars cd-format med högsta kvalitet, erbjuder Samplitude POW-r Dithering. Den patenterade algoritmen, som utvecklats av POW-r-konsortiet, fungerar psykoakustiskt och möjliggör ordlängdsreduktion med en mycket hög grad av användbar signaldynamik, med eller utan Noise Shaping.

DDP-import/-export

DDP-import/-export

Sequoia stöder professionellt datautbyte mellan mastringstudio och tryckeri. DDP-mastrar är färdigmastrade cd-skivor som inte fungerar som brända ljud-cd utan som digitala data med kontrollsumma som skickas till tryckeriet – för en felfri reproduktion. Dessutom är import av DDP-master möjlig för att ytterligare redigera eller jämföra med det originalprojektet.

Import/Export av ISRC i Broadcast-Wave-filer

Sequoia kan skriva och läsa EBU Tech 3352 ISRC i Broadcast-Wave-filer. Detta är ett viktigt steg för att optimalt stödja mastringstekniker i moderna filbaserade arbetsflöden.

Sonoris Sequoia DDP Player

Sonoris DDP Player är en fristående applikation som skickas med Sequoia och kan användas för att styra en skapad eller erhållen DDP-master. Du kan spela upp spår och spåra övergångar, visa PQ-koder, ISRC, MCN och cd-text och automatiskt kontrollera projektet för Red Book-kompatibilitet. DDP-spelaren läser format DDP 1.0x och 2.00.

Batchbearbetning för Watchfolder

Betydande kortare produktionstid: Batchbearbetning med batch-XML-filer är nu också möjligt i Watch-mappar och innehåller även L&R-filer. Dessutom bearbetas de kortare inläggen automatiskt först. Dessutom tillåter den nya jobbposten "KeepFileExtension" dig att ange filtillägg, till exempel även vid typkonverteringar. Och för watchfolder.ini finns nu utökade felkoder tillgängliga.

Mätning i Sequoia

Mätningsvisning i Sequoia präglas av högsta precision. Arbeta med olika visualiseringslayouter och skapa din egen "Cockpit" med olika mätningsvisningar. För radio och tv är presets också tillgängliga för följande sändningsstandarder:

Type I, DIN scale - Type I, Nordic scale
Type IIA, BBC - Type IIB, EBU

Mätning i Sequoia

Mätning av ljudstyrka enligt EBU R128 och ITU-R BS.1771

Med införandet av ljudstyrkskonform överföring av tv- och radioprogram i enlighet med internationella standarder EBU R128 och ITU-R BS.1770 ersattes de toppbaserade mätmetoderna till stor del.

Med Sequoia kan du växla mellan EBU R128 och ITU-R BS.1771 mätning av ljudstyrka , med "ITU-rekommendationen BS.1770-3" som ligger till grund för internationella standarder för ljudmätningar.

True Peak-mätning

True Peak-mätning

Utöver mätningen av ljudstyrka levererar ITU-R BS. 1770-3 en rekommendation för mätning av toppnivåer för digitala ljudsignaler. Vanligtvis bestäms peak-värdena i enlighet med samplingsfrekvensen genom att avläsa de enskilda samplevärdena.

Det kan emellertid inte garanteras av systemet att samples exakt motsvarar ljudpeakarna som uppstår när signalen bearbetas eller vågformen rekonstrueras. På grund av denna felaktighet hos en sample-peakmätare kan klipping eller förvrängning vid den analoga utgången inte uteslutas, även om de enskilda proverna i originalet inte var helt skalade. Den vanliga peakmätaren kan därför inte representera "riktiga" peakvärden. Inter-sample-peakar identifierade med 4x översampling visas nu, vilket gör det möjligt att upptäcka "äkta" peakar.

Anpassning av ljudstyrka enligt EBU R128/ITU-R BS.1771

Denna kraftfulla funktion gör att du kan normalisera objektiv eller ljudfiler för EBU R128/ITU-R BS.1770/1771 för standardradio eller tv-sändning.

Dynamikbegränsning (Loudness Range-normalisering)

Dynamikbegränsning är en del av dialogrutan för justering av ljudstyrkan och möjliggör begränsning av dynamiken i objekt för att kompensera skillnader i ljudstyrkan inom ljudmaterialet.

Anpassning av ljudstyrka i batchbearbetning

Anpassning av ljudstyrka kan också användas i batchbearbetning. Detta kan automatiskt föra ett stort antal filer till en önskad ljudstyrka.

Övervaka mapp med Watch Folder

Med Watch Folder-funktionen kan du övervaka valda mappar. Nya filer som läggs till i de valda mapparna redigeras automatiskt (till exempel med anpassningen av ljudstyrka). Det går också att öppna via kommandofältet.

Beräkna ljudstyrka

Den här funktionen finns i menyn "Redigera" och beräknar ljudstyrkan för hela projektet eller det valda området. Då visas ljudstyrkan i en textdialogruta. I den här dialogrutan hittar du också funktionen "Korrigera programvolym med Master Volume", som låter dig justera volymen i Stereo Master/Surround Master.

Bara när man känner till sina gränser,
kan man omdefiniera sig.

Kompakt presentation ljudstyrka

Kompakt presentation ljudstyrka

Den kompakta visningen visar ljudvärdena enligt EBU R128 med färgsignalering när värdena över- eller underskrids. Denna visning kan aktiveras i inställningarna av ljudstyrkan.

Anpassning av ljudstyrka för databas-audioexport

Anpassning av ljudstyrka för databas-audioexport

Den automatiska anpassningen av ljudstyrka är möjlig för stereo-audioexport i DAVID DigAS och SCISYS dira! Highlander databas.

Globala inställningar av ljudstyrkan i systemalternativ

Globala inställningar av ljudstyrkan i systemalternativ

Under "Effekter" > "Ljudstyrka" bestämmer du inställningarna för beräkningen av ljudstyrkan för filhanterare, trackbouncing och databasexport. Du anger också lagringsalternativen för ljudstyrkan i XML-protokollet här. XML-filer skapas genom export, bounce, batchbearbetning eller att beräkna ljudstyrka, betecknas som ljudfiler och innehåller separata data för stereo- och surroundljud. Ljudstyrkans värden kan också skrivas till EBU Tech 3285 BWF-filer när de sparas.

Ljudstyrka-filexport

Ljudstyrka-filexport

Ljudstyrkeparametrarna för ljudfiler visas i filhanteraren och kan också beräknas där för ett valt antal filer. Med alternativet aktiverat i Broadcast-Wave-editorn kan ljudparametrar också automatiskt skrivas till ljudfilerna under export och studsning. Ljudstyrkeparametrarna lagras i standardiserade metadatafält i Broadcast Wave-filerna.

Sequoia 15
Sequoia 15 The engineers' choice!
35 900 kr
Alla priser inkl. moms,  Fraktfritt

Engelsk version

Sequoia räknas till de ledande programvarulösningarna för professionella ljudproduktioner sedan årtionden. Särskilt anpassat till professionella användares behov definierar Sequoia 15 en ny milstolpe inom ljudproduktion, sändning och mastring.