Alla instruktionsfilmer om:
Rescue Your Vinyl & Tapes!

Introduktionsvideo

I den här introduktionsvideon ger vi dig en överblick av ditt nya program. Vi visar dig användargränssnittet och förklarar vad de olika områdena är bra för. Ingående förklaringar ges i de andra videorna.

Importera

Allt börjar med importen av ljudmaterial. Vi visar dig vilka källor som finns till hands och hur du snabbt infogar ditt material i ditt projekt.

Redigera

I den här videon visar vi dig de viktigaste redigeringsalternativen i programmet.

Cleaning

Brusande, knastrande, eller på annat sätt ooptimalt material kan fräschas upp i Cleaning-området. Vi visar möjligheterna för detta i den här korta videon.

Mastering

Efter att ditt material har befriats från brus kan du optimera ljudet ännu mer. Mastering-området erbjuder en mängd förinställningar och specialeffekter för detta.

Tracks

Projekt som innehåller flera musikstycken ska i regel exporteras eller brännas på CD som enskilda filer. I området ”Tracks” hittar du de viktigaste funktionerna för att bestämma och namnge de enskilda spårmarkörerna.

Exportera

När materialet har rengjorts och bearbetats digitalt ska det naturligtvis användas. Området ”Exportera”, som vi presenterar i den här videon, erbjuder olika möjligheter för detta.

USB-Phono-förförstärkare

I den här videon visar vi dig hur du kan ansluta skivspelaren till datorn med hjälp av USB-Phono-förförstärkaren och spela in dina skivor till datorn. Sist, men inte minst, visar vi också hur det går till att ansluta kassettspelaren till datorn via en förförstärkare.

Ansluta ljudkällor

I den här videon visar vi hur en ljudenhet, till exempel din stereoanläggning, kan anslutas till din dator.