Movie Studio
Shortcut to amazing

Instruktionsvideor Movie Studio
Den snabbaste vägen till dina videor!

De första stegen i Movie Studio – tillsammans med våra videoexperter. I instruktionsvideorna får du alla de viktigaste tipsen och knepen för varje programfunktion. Den snabbaste vägen till dina egna videor!

OBS: Vissa videor visar gränssnitt från andra versioner av Movie Studio. Men visade funktioner och processer är i stort sett desamma.

1. Introduktion

Classic | Plus | Premium

Introduktionsvideo

I vår inledningsvideo visar vi de grundläggande funktionerna i Movie Studio.

Vi skapar ett nytt projekt, importerar videor och spelar upp dem på olika sätt. Sedan visar vi de viktigaste redigeringarna och talar om export- och brännfunktionerna.

Classic | Plus | Premium

Ny mediapool

I den nya mediapoolen hittar du nu alla mallar, effekter och musik centralt under mallar och audio. Översiktligt sorterat i kategorier.

I mediapoolen har du nu också tillgång till den nya Movie Studio-nätbutiken med dess omfattande mallsamling.

2. Grundfunktioner

Classic | Plus | Premium

Import

Allt börjar med importen. Hur får du in ditt material i programmet på bästa sätt?

Vi visar utförligt hur man bäst importerar filmer och andra mediafiler eller spelar in från anslutna enheter.

Classic | Plus | Premium

Visningslägen

För redigering finns tre visningslägen tillgängliga.

I scenöversikten sorterar du filmens alla scener och får överblick. I Storyboard-läget ordnar du scenerna mer i detalj och lägger till texter och effekter. I Tidslinje-läget utförs alla komplicerade redigeringar.

Classic | Plus | Premium

Videoklippning

I den här videon kommer vi först att visa dig de grundläggande redigeringsfunktionerna i Movie Studio: hur du klipper ut bilder från en video, hur du klipper in början och slutet av en scen och hur du skär och klipper bild och ljud separat från varandra.

Därefter förklarar vi de avancerade alternativen: hur man flyttar objektinnehållet i en scen och de olika infogningsalternativen för nytt material.

Classic | Plus | Premium

Videoeffekter

Movie Studio levereras med många professionella videoeffekter för att optimera bilden eller förvrida den på ett kreativt sätt.

I detta klipp får du lära dig de bästa sätten att använda videoeffekterna på. Dessutom förklaras blandning av förgrund och bakgrund.

Classic | Plus | Premium

Rörelseeffekter

Stillbilder, texter, men även videor, mår ofta bra av att röra på sig lite.

I detta filmklipp får du lära dig allt om simulerade kamera- eller zoomrörelser, bildrotationer, speglingar eller tredimensionella deformeringar.

Plus | Premium

360°-videoredigering

Interaktiva videofilmer i 360 grader ger en komplett panoramablick.

Du kan var som helst ändra blickriktning genom att klicka och dra med musen på videobilden. Vi visar dig hur du skapar sådana videofilmer.

Classic | Plus | Premium

Keyframes

Vissa effekter ska ändras med tiden.

Bildförbättringar, av t.ex. ljusstyrka och kontrast, kan bli dynamiska bildeffekter med hjälp av nyckelbilder. Även kamerarörelser kan styras med nyckelbilder. I detta klipp visar vi dig hur du använder nyckelbilder.

Classic | Plus | Premium

Ljudläggning

Ofta kan filmers ljudspår behöva förbättras.

I den här videon visar vi hur man tar bort brus och utökar ljudspåret med egna ljudinspelningar. Slutligen mixas projektets alla ljudspår med ljudmixern och förfinas ljudmässigt.

Classic | Plus | Premium

Bränna filmer med skivmeny

När du är klar med ditt projekt kan du bränna filmerna direkt till en skiva för att senare visa dem på TV:n.

När det finns en skivmeny kan man hoppa direkt till enskilda filmer och scener genom att använda fjärrkontrollen. Skivmenyn kan utformas på många olika sätt.

Classic | Plus | Premium

Export

Videoklipp kan framställas för alla möjliga ändamål.

Du kan spara videon som en videofil på datorn, överföra den till en mobil enhet eller visa den på någon av de stora Internet-plattformarna, såsom YouTube eller Facebook.

3. Specialfunktioner

Plus | Premium

Optimera prestanda

Med större projekt och högupplöst material kan uppspelningen börja hacka.

Här hittar du tips och tricks som hjälper mot detta.

Plus | Premium

Filmmallar

Med filmmallarna kan du snabbt göra korta, professionella videoklipp av dina inspelningar.

Ett sådant filmklipp kan t.ex. passa bra som en trailer på nätet för den egentliga filmen eller skickas till vänner per e-post. Byt helt enkelt ut platshållaren i filmmallen mot det egna filmmaterialet och justera texten.

Plus | Premium

Scenidentifiering

Automatisk scenidentifiering hjälper dig att dela upp längre inspelningar i scener.

Bilderna analyseras då automatiskt efter bildbyten. Scener som hittas på detta sätt kan sparas som tagningar och sättas ihop i en ny ordning.

Plus | Premium

Effektmasker

Effekterna i Movie Studio kan inte bara tillämpas på hela bilden, utan också på enskilda delområden.

Detta åstadkoms med hjälp av effektmasker, vars användning vi förklarar i denna video.

Plus | Premium

Resvägsanimering

När du spelar in från flera platser är det ofta viktigt att identifiera platsbytet. Enklast gör du detta via resvägsanimeringen.

Vi visar hur du snabbast möjligt skapar ett litet klipp med din egna resväg.

Plus | Premium

Multicam-läge

Ibland filmas samma scen av flera kameror från olika vinklar.

Multicam-läget förenklar ihopklippningen av sådana filmer. Genom att klicka på förhandsgranskningsmonitorn klipper du intuitivt ihop din film.

Plus | Premium

Stereo 3D

Ge din video djup och en tredje dimension.

I den här filmen får du lära dig hur du importerar och redigerar inspelningar från en Stereo3D-kamera. Även den efterföljande exporten som 3D-film med metoderna "anaglyf" och "stereoskopi", förklaras.

Plus | Premium

Spår

I den här videon får du lära dig hur man gör för att importera videorna exakt till spåren, använder spårrubrikerna, sorterar spåren, namnger och färgsätter dem för att få bättre översikt över projekten.

Movie Studio 365Movie Studio 365
Movie Studio 365Movie Studio 365
Movie Studio 365Movie Studio 365
Movie Studio 365 Movie Studio med 12-månadersabonnemang
Movie Studio 365 Movie Studio med 1-månadsabonnemang
Movie Studio 2022 Shortcut to amazing
30 kr/månad

Abonnemangs- och uppsägningsvillkor: Din Movie Studio 365 är omedelbart tillgänglig efter mottagande av betalning och aktivering. Avgiften för minimiperioden betalas som en engångsbetalning vid ingående av kontraktet. Minimiperioden börjar genom att lägga beställningen. Movie Studio 365 förlängs automatiskt med 12 månader åt gången tills du avbryter. Om avgiften för förnyelse eller skatterna däri ändras, kommer du att informeras i förväg. Uppsägning är möjlig fram till 1 månad innan slutet av löptiden. Skicka ett e-postmeddelande med ditt kundnummer till följande adress: infoservice@magix.net

Alla priser inkl. moms,  Gratis hämtning
 • Upp till 900 effekter, texter, mallar och övergångar
 • Enkel färgkorrigering
 • Proffsig bildstabilisering
 • Bränn dvd- och Blu-ray-skivor
 • NYTT! Snabbare export tack vare INFUSION Engine 3
 • NYTT! Redigera och publicera videor i 8K UltraHD
80 kr/månad

Abonnemangs- och uppsägningsvillkor: Din Movie Studio 365 är omedelbart tillgänglig efter mottagande av betalning och aktivering. Avgiften för minimiperioden betalas som en engångsbetalning vid ingående av kontraktet. Minsta löptid börjar med beställningsdatumet. Movie Studio 365 förlängs automatiskt med en månad åt gången tills du avbryter. Om avgiften för förnyelse eller skatterna däri ändras, kommer du att informeras i förväg. En uppsägning är möjlig upp till 1 dag före avtalsperiodens slut. Skicka ett e-postmeddelande med ditt kundnummer till följande adress: infoservice@magix.net

Alla priser inkl. moms,  Gratis hämtning
 • Upp till 900 effekter, texter, mallar och övergångar
 • Enkel färgkorrigering
 • Proffsig bildstabilisering
 • Bränn dvd- och Blu-ray-skivor
 • NYTT! Snabbare export tack vare INFUSION Engine 3
 • NYTT! Redigera och publicera videor i 8K UltraHD
719 kr
Alla priser inkl. moms,  Gratis hämtning
 • Upp till 900 effekter, texter, mallar och övergångar
 • Enkel färgkorrigering
 • Proffsig bildstabilisering
 • Bränn dvd- och Blu-ray-skivor
 • NYTT! Snabbare export tack vare INFUSION Engine 3
 • NYTT! Redigera och publicera videor i 8K UltraHD
Movie Studio Platinum 365Movie Studio Platinum 365
Movie Studio Platinum 365Movie Studio Platinum 365
Movie Studio Platinum 365Movie Studio Platinum 365
Movie Studio Platinum 365Movie Studio Platinum 365 Movie Studio Platinum 365
Movie Studio Platinum 365 Movie Studio Platinum med 12-månadersabonnemang
Movie Studio Platinum 365 Movie Studio Platinum med 1-månadsabonnemang
Movie Studio 2022 Platinum Shortcut to amazing
Upgrade: Movie Studio 2022 Platinum Shortcut to amazing
40 kr/månad

Abonnemangs- och uppsägningsvillkor: Din Movie Studio Platinum 365 är omedelbart tillgänglig efter mottagande av betalning och aktivering. Avgiften för minimiperioden betalas som en engångsbetalning vid ingående av kontraktet. Minimiperioden börjar genom att lägga beställningen. Movie Studio Platinum 365 förlängs automatiskt med 12 månader åt gången tills du avbryter. Om avgiften för förnyelse eller skatterna däri ändras, kommer du att informeras i förväg. Uppsägning är möjlig fram till 1 månad innan slutet av löptiden. Skicka ett e-postmeddelande med ditt kundnummer till följande adress: infoservice@magix.net

Alla priser inkl. moms,  Gratis hämtning
 • Upp till 1 500 effekter, texter, mallar och övergångar
 • Enkel färgkorrigering
 • Proffsig bildstabilisering
 • Bränn dvd- och Blu-ray-skivor
 • NYTT! Snabbare export tack vare INFUSION Engine 3
 • NYTT! Redigera och publicera videor i 8K UltraHD
  Filmlooks
 • Multicam- och 360°-redigering
 • Resvägsanimeringar
100 kr/månad

Abonnemangs- och uppsägningsvillkor: Din Movie Studio Platinum 365 är omedelbart tillgänglig efter mottagande av betalning och aktivering. Avgiften för minimiperioden betalas som en engångsbetalning vid ingående av kontraktet. Minsta löptid börjar med beställningsdatumet. Movie Studio Platinum 365 förlängs automatiskt med en månad åt gången tills du avbryter. Om avgiften för förnyelse eller skatterna däri ändras, kommer du att informeras i förväg. En uppsägning är möjlig upp till 1 dag före avtalsperiodens slut. Skicka ett e-postmeddelande med ditt kundnummer till följande adress: infoservice@magix.net

Alla priser inkl. moms,  Gratis hämtning
 • Upp till 1 500 effekter, texter, mallar och övergångar
 • Enkel färgkorrigering
 • Proffsig bildstabilisering
 • Bränn dvd- och Blu-ray-skivor
 • NYTT! Snabbare export tack vare INFUSION Engine 3
 • NYTT! Redigera och publicera videor i 8K UltraHD
  Filmlooks
 • Multicam- och 360°-redigering
 • Resvägsanimeringar
999 kr
Alla priser inkl. moms,  Gratis hämtning
 • Upp till 1 500 effekter, texter, mallar och övergångar
 • Enkel färgkorrigering
 • Proffsig bildstabilisering
 • Bränn dvd- och Blu-ray-skivor
 • NYTT! Snabbare export tack vare INFUSION Engine 3
 • NYTT! Redigera och publicera videor i 8K UltraHD
  Filmlooks
 • Multicam- och 360°-redigering
 • Resvägsanimeringar
599 kr Normalpris 11 117 kr

Här kan du till specialpris uppgradera till den senaste versionen. Ha inloggningsuppgifterna till ditt konto, eller din programvaras serienummer, redo.

Alla priser inkl. moms,  Gratis hämtning
 • Upp till 1 500 effekter, texter, mallar och övergångar
 • Enkel färgkorrigering
 • Proffsig bildstabilisering
 • Bränn dvd- och Blu-ray-skivor
 • NYTT! Snabbare export tack vare INFUSION Engine 3
 • NYTT! Redigera och publicera videor i 8K UltraHD
  Filmlooks
 • Multicam- och 360°-redigering
 • Resvägsanimeringar
Gäller t.o.m. 31 maj 2022
 • Ingår nu gratis:
 • ✔ NYHET! proDAD Disguise V1 (värde: 2 659 kr)
 • ✔ NYHET! proDAD Vitascene V4 PRO (värde: 7 459 kr)
Movie Studio Suite 365Movie Studio Suite 365 Movie Studio Suite 365
Movie Studio Suite 365Movie Studio Suite 365 Movie Studio Suite 365
Movie Studio Suite 365Movie Studio Suite 365 Movie Studio Suite 365
Movie Studio Suite 365 Movie Studio Suite med 12-månadersabonnemang
Movie Studio 2022 Suite Shortcut to amazing
Upgrade: Movie Studio 2022 Suite Shortcut to amazing
Totala värdet 10 718 kr
50 kr/månad

Abonnemangs- och uppsägningsvillkor: Din Movie Studio Suite 365 är omedelbart tillgänglig efter mottagande av betalning och aktivering. Avgiften för minimiperioden betalas som en engångsbetalning vid ingående av kontraktet. Minimiperioden börjar genom att lägga beställningen. Movie Studio Suite 365 förlängs automatiskt med 12 månader åt gången tills du avbryter. Om avgiften för förnyelse eller skatterna däri ändras, kommer du att informeras i förväg. Uppsägning är möjlig fram till 1 månad innan slutet av löptiden. Skicka ett e-postmeddelande med ditt kundnummer till följande adress: infoservice@magix.net

Alla priser inkl. moms,  Gratis hämtning
 • Upp till 1 500 effekter, texter, mallar och övergångar
 • Detaljerad färgkorrigering
 • Proffsig bildstabilisering
 • Bränn dvd- och Blu-ray-skivor
 • NYTT! Snabbare export tack vare INFUSION Engine 3
 • NYTT! Redigera och publicera videor i 8K UltraHD
 • Filmlooks
 • Multicam- och 360°-redigering
 • Resvägsanimeringar
 • ENDAST I PREMIUM! NewBlue Stylizers 5 Illuminate
Gäller t.o.m. 1 juni 2022
 • Ingår nu gratis:
 • ✔ proDAD Disguise V1 (värde: 2 659 kr)
 • ✔ NYHET! proDAD VitaScene V4 PRO (värde: 7 459 kr)
860 kr Normalpris 11 408 kr
Alla priser inkl. moms,  Gratis hämtning
 • Upp till 1 500 effekter, texter, mallar och övergångar
 • Detaljerad färgkorrigering
 • Proffsig bildstabilisering
 • Bränn dvd- och Blu-ray-skivor
 • NYTT! Snabbare export tack vare INFUSION Engine 3
 • NYTT! Redigera och publicera videor i 8K UltraHD
 • Filmlooks
 • Multicam- och 360°-redigering
 • Resvägsanimeringar
 • ENDAST I PREMIUM! NewBlue Stylizers 5 Illuminate
Gäller t.o.m. 1 juni 2022
 • 92 % rabatt
 • Ingår nu gratis:
 • ✔ NYHET! proDAD Disguise V1 (värde: 2 659 kr)
 • ✔ NYHET! proDAD VitaScene V4 PRO (värde: 7 459 kr)
700 kr Normalpris 11 408 kr

Här kan du till specialpris uppgradera till den senaste versionen. Ha inloggningsuppgifterna till ditt konto, eller din programvaras serienummer, redo.

Alla priser inkl. moms,  Gratis hämtning
 • Upp till 1 500 effekter, texter, mallar och övergångar
 • Detaljerad färgkorrigering
 • Proffsig bildstabilisering
 • Bränn dvd- och Blu-ray-skivor
 • NYTT! Snabbare export tack vare INFUSION Engine 3
 • NYTT! Redigera och publicera videor i 8K UltraHD
 • Filmlooks
 • Multicam- och 360°-redigering
 • Resvägsanimeringar
 • ENDAST I PREMIUM! NewBlue Stylizers 5 Illuminate
Gäller t.o.m. 31 maj 2022
 • Ingår nu gratis:
 • ✔ NYHET! proDAD Disguise V1 (värde: 2 659 kr)
 • ✔ NYHET! proDAD Vitascene V4 PRO (värde: 7 459 kr)