Företagshistoria

Videoklipp, digitala foton och ljudfiler kan inte längre tänkas bort någonstans - därför har MAGIX nu i mer än 20 år lämnat ett betydande bidrag.

Multimediavardagens visionärer

"Big Bang" inom multimedia lämpliga för dagligt bruk, skedde vid mötet 1993 av två utvecklare vid det tekniska universitetet i Dresden och två affärsmän från Västtyskland. Algoritmer för Professional Samplitude bröts ner och Music Maker, som kunde användas av alla - ledde till MAGIX födelse.

Idag har vi ett omfångsrikt erbjudande av programlösningar för video- och musikbearbetning, foto-, grafik-. och webdesign, plattformsneutrala appar och onlinetjänster.

Vid våra kontor i Berlin, Dresden och Lübbecke har vi totalt 274 medarbetare, varav 34 under utbildning.