ATTENTION! Javascript is currently disabled. You will need to enable Javascript in order to use the navigation.

Korrekt tillämpning

Online fungerar bra

Ansök endast på nätet. På detta sätt kan vi göra ansökningsprocessen mycket mer effektiv.

Ämnet för e-post bör alltid vara den tjänst som gäller för dig.

Komprimerad

Bifoga aldrig bilagor som är större än 3 MB. Följebrevet kan klistras in i e-post eller bifogas i ett separat dokument till e-posten. CV och andra dokument (intyg och fotografi) kan du klistra in i en PDF eller ett DOC.

Vi är särskilt intresserade av relevant information för den sökta tjänsten. Du behöver inte någon ytterligare bevisning med vittne. Relevanta bevis begär vi om det behövs.

Översikt

Förutom meritförteckningen är CV:n det viktigaste dokumentet. Vi vill ha en tabelluppställd CV från dig så att vi kan hitta relevant information väldigt snabbt. Ju mer din ansökan stämmer med vår platsannons, desto högre är sannolikheten för framgång.

Läsbarhet

Kopior av certifikat och dokument eller skannade dokument måste naturligtvis vara fullt läsliga.

Kreativ

Inom teknik, design, redaktionella och kreativa jobb är det särskilt intressant med arbetsprover. Om tillgängligt, skickar du något som du har skapat: text, video, grafik, webbapplikationer, etc. via länken eller som bilaga.

Fakta

Många tycker att det är svårt, men för oss är det viktigt: Ange tidigast möjliga tidpunkt då du kan börja och, om det är önskvärt i platsannonsen även en innehållsram.