Viimeksi katsomasi tuotteet

Ei vielä katsottuja tuotteita
Multimediaohjelmisto suoraan valmistajalta
Erinomaista laatua - Made in Germany
30 päivän palautusoikeus

MAGIX-tuotteiden lisenssiehdot (EULA)

Seuraavat lisenssiehdot/EULA perustuvat tuotteidemme uusimpiin versioihin. Vanhempien versioiden kohdalla ehdot saattavat olla poikkeavia. Näiden tietojen katsottavuuden tarkoituksena on ainoastaan lisätä käyttäjäystävällisyyttä. Määräävinä ehtoina ovat pelkästään kunkin tuotteen mukana tulevat lisenssiehdot/EULA.

1. Sopimuksen kohde:

MAGIX antaa asiakkaalleen sopimuksen voimassaoloajaksi ei-yksinomaisen lisenssin kyseiselle MAGIX-tuotteelle. Saat oikeuden käyttää ostamiasi ohjelmistoa ja musiikki- ja videotiedostoja yhdellä tietokoneella (yhdellä CPU:lla tai yhdellä moniprosessoritietokoneella) tai yhdessä verkostossa sillä ehdolla, että pääsy on mahdollista vain yhdellä verkoston tietokoneelta. Jos eri tietokoneilla on pääsy palvelimelle, on jokaiselle verkoston tietokoneelle (työasemalle) hankittava erillinen lisenssi. Teollis- ja tekijänoikeudet ja muut ohjelmiston suojaoikeudet säilyvät edelleen MAGIXilla. Hyväksyt lisenssin antajan ohjelmiston, musiikki- ja videotiedostojen, varmuuskopioiden ja dokumentaation teollis- ja tekijänoikeudet. Lisenssiohjelmien sopimustenmukainen käyttö on ohjelmien käyttäjällä.

Päivityksen osalta pätee seuraava: päivitykset ovat MAGIX-tuotteen (perustuote) seuraavia tai täydennysversioita. Vain perustuotteen omistajalla on oikeus hankkia kyseiset päivitykset. Päivityksen käyttö on riippuvainen siitä, että sinä olet perustuotteen omistaja ja käyttäjä. Päivityksen eristetty luovutus kolmannelle osapuolelle ei sen vuoksi ole sallittua.

2. Asennus:

a) Yhdessä ohjelman kanssa saat yksilöllisen sarjanumeron, joka on syötettävä asennuksen yhteydessä. Lisäksi vaaditaan omalle CPU:lle tai työpisteelle määritetty online-aktivointi. Sarjanumerolla voit aktivoida ohjelman kolme kertaa, jos sitä vaaditaan laitteiston/CPU:n vaihdon vuoksi. Sen jälkeen MAGIX mahdollistaa pyynnöstä seuraavat aktivoinnit uudelle laitteistollesi/CPU:lle. Edellytyksenä on, että olet poistanut ohjelmiston vanhasta laitteistosta/CPU:sta.

b) Jos joku toiminnoista vaatii maksuttoman tai maksullisen aktivoinnin (esim. pakkauksenhallinnan aktivointi), tämä voidaan suorittaa korkeintaan kolme kertaa, jos sitä vaaditaan laitteiston/CPU:n vaihdon vuoksi. Tarvittaessa MAGIX antaa sinulle pyynnöstä seuraavat aktivointikoodit. Sinulla ei kuitenkaan ole oikeutusta seuraaviin maksuttomiin aktivointikoodeihin. Aktivointi on mahdollista internetin kautta, faksilla tai kirjeellä.

3. Lisenssin tarkistus:

Yksittäiset ohjelmistotuotteet vaativat säännöllisin väliajoin lisenssin tarkistuksen. Näin varmistetaan, että kyseessä on alkuperäinen ohjelmisto ja että ohjelmistoa käytetään lisenssiehtojen mukaisesti. Tätä varten tarvitaan internetyhteys. Jos et ole online-tilassa pidempään aikaan, saat ohjelmistossasi ilmoituksen, joka pyytää luomaan internetyhteyden.

4. Kopiointi- ja vuokrauskielto / muu teollinen käyttö:

Lisensoitua ohjelmaa ja kirjallista dokumentaatiota ei saa kopioida kokonaan eikä osittain. Poikkeuksena on turvallisuustarkoitukseen tarkoitetun ohjelmiston kopionti.

Lisensoitua ohjelmaa ei saa missään tapauksessa saa vuokrata myyntitarkoituksessa tai antaa sitä muussa muodossa kolmansien osapuolien käyttöön myyntitarkoituksessa maksua vastaan. Tämä koskee myös ohjelmiston vuokrausta esiasennetussa muodossa tietokoneella, joka annetaan myyntitarkoituksessa maksua vastaan kolmannen osapuolen käyttöön.

Tuotetta "Web Designer" saa käyttää ainoastaan ei-kaupalliseen tarkoitukseen. Muille tuotteille, myös "Web Designer Premium" mukaan lukien, ohjelmiston kaupallinen käyttö on sallittua, jos se ei loukkaa sopimuksen kohtia 1-7.

5. Välitys ja liitännäiset:

Tämän lisenssisopimuksen oikeuksien ja velvollisuuksien välitys kolmannelle osapuolelle mahdollista vain MACIXin suostumuksella paitsi oikeutetun henkilön asianmukaisesti hankitun MAGIX-tuotteen luovutuksen yhteydessä. Jos oikeutettu henkilö luovuttaa asianmukaisesti hankitun MAGIX-tuotteen tällä tavoin, hän on itse velvoitettu hävittämään mahdolliset varmuuskopiot ja asennukset. Huomioi myös luovutuksen yhteydessä lähtökohtainen kolmen aktivoinnin rajoitus kohdan 2.b mukaan. Lisäaktivointeja tarvittaessa ota yhteyttä MAGIXiin. MAGIX-tuotteen luovutus, jota ei toimiteta fyysisellä tietovälineellä (latausversio) ei ole sallittua; sarjanumeron eristetty luovutus on nimenomaisesti kielletty. Mikään MAGIXin tai MAGIX-työntekijän antama suullinen selvitys tästä ei voi muuttaa tai kyseenalaistaa lisenssiehtojen vaikutusta.

6. Muutoskielto:

Saksan tekijänoikeuslain §§ 69 d, e UrhG mukaan ohjelmistoon ei saa itse eikä kolmas osapuoli tehdä mitään muutoksia. Ohjelmistoa ei myöskään saa purata rakenneosiinsa, muuttaa objektikoodiksi, purata, jäljitellä tai käyttää muutoin kuin sopimuksessa on selvitetty.

7. Musiikki-, video-, kuvatiedostojen käyttö:

MAGIX-tuotteiden sisältämiä musiikki- tai video-/valokuvatiedostoja sekä vastaavia tiedostoja sisältäviä malleja, saa käyttää MAGIX-ohjelmistojen avulla laadittuina omina tuotteinaan ainoastaan ei-kaupallisiin tarkoituksiin. Tämä koskee myös sellaisia musiikki-, video- tai valokuvatiedostoja sekä vastaavia malleja, jotka hankitaan MAGIX-tuotteen avulla tai kautta. Kaupallisesta tarkoituksesta on kyse silloin, kun tiedostoilla on tarkoitus välillisesti tai välittömästi saada rahan arvoisia etuja (esim. myynnillä, lisenssoinnilla ym.). Tämä koskee tuotteisiin "Web Designer Premium" ja "Photo & Graphic Designer" liitettyjä musiikki-, video- ja valokuvatiedostoja kuitenkin niin, että näitä tiedostoja saadaan käyttää oman, kaupallisen verkkosivun puitteissa tai omien valokuvien ja grafiikoiden laatimiseen/muokkaamiseen. Luovutus kolmannelle osapuolella kaupallisiin tarkoituksiin ei ole sallittua. Musiikki-, video- tai valokuvatiedostojen sekä mallien käyttö sellaisinaan, so. erillään niistä tehdyistä lopputuloksista, ei ole sallittua. Erityisesti malleissa olevia kuvia ei saa ottaa malleista erikseen kaupallisiin tai ei-kaupallisiin tarkoituksiin käytettäväksi.

8. Vahingonkorvausvaatimus:

Suoja- ja tekijänoikeudet lisensoituun ohjelmistoon ja musiikki- ja videotiedostoihin kuuluvat MAGIXille. MAGIX voi hyväksikäyttää niitä jokaisen aiheuttamasi suojaoikeuksien loukkauksen kohdalla.

9. Takuu ja vastuu:

a) Tiedät, että tekniikan nykyisessä tilassa ei virheitä voida poissulkea kokonaan ohjelmiston ohjelmista ja niihin liittyvästä dokumentaatiosta eikä ole mahdollista kehittää tietojenkäsittelyohjelmaa niin, että se on täysin virheetön kaikissa käyttöolosuhteissa ja asiakkaan vaatimuksissa tai kolmannen osapuolen ohjelmien ja laitteistojen yhteistyössä. MAGIX ei anna vakuutuksia tietyistä ominaisuuksista ja käyttösopivuudesta asiakkaan yksilöllisesti suunnittelemaan sovellukseen.

b) Jos MAGIX antaa asiakkaalle ohjelmia ja palveluja maksutta, takuu on rajoitettu asia- ja oikeuspuutteissa maksuttoman luovutuksen kannalta vain MAGIXin tahalliseen puutteiden vaikenemiseen.

Muu MAGIXin vastuu rajoittuu maksuttoman luovutuksen kannalta tahalliseen ja törkeään huolimattomuuteen.

c) MAGIX vastaa maksuttomissa palveluissa rahallisista menetyksistä kaikista sopimuksellisista ja sopimuksen ulkoisista vaatimuksista loukkauksen kanssa sopimusneuvotteluissa (oikeudellisista perusteista välittämättä) vain seuraavissa puitteissa:

- MAGIXin ja sen edustajan sopimuksellinen tai sopimuksen ulkopuolinen vahingonkorvausvelvollisuus on ainoastaan huomattavissa sopimusvelvoitteiden rikkomuksissa, ts. sellaisissa velvollisuuksissa, joiden täyttämiseen asiakas voi erityisesti luottaa. Vastuuvapaus ei koske henkilövahinkoja, tahattomuustapauksia ja törkeää huolimattomuutta.

- MAGIXin vastuu ei ulotu sopimukselle poikkeuksellisiin ja odottamattomiin vaurioihin. Vastuu menetetystä voitosta ja puutetta seuraavista vaurioista poissuljetaan erityisesti, paitsi jos MAGIXille voidaan esittää tahallisuus tai törkeä huolimattomuus. Hyväksyt, että vaurioiden välttämiseksi ja omien tietojen menettämiseksi on luotava säännöllisesti ja tarkasti varmuuskopioita. MAGIX vastaa sen vuoksi vain tietojen menettämisestä aiheutuneista vaurioista niissä puitteissa, jotka olisivat aiheutuneet myös vastaavan varmuuskopion olemassa ollessa.

- Edellä mainituista määräyksistä huolimatta MAGIXin vastuu rajoittuu joka tapauksessa nelinkertaiseen lisenssimaksun summaan tai ostohintaan vauriotapausta kohti. Tämä rajoitus ei koske vaurioita, jotka MAGIX on aiheuttanut tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella.

ProdHaftG-tuotevastuumääräysten määräykset pysyvät koskemattomina.

Selkeät puutteet on ilmoitettava välittömästi tunnistuksen jälkeen, viimeistään kuitenkin 30 päivän jälkeen. Jos asiakas esittää puutteita ohjelmassa ohjelman kuvauksesta poiketen tämän määräajan sisällä, hänellä on oikeus palauttaa virheellinen ohjelmisto toimittajalleen ja vaatia vastavaa parannusta. Puute on korjattava hyväksyttävässä ajassa, mikä voi tapahtua MAGIXin valitsemana vastaavan tuotteen tai saman kattavuuden sisältävän ohjelmaversion uutena toimituksena. Jos vastaava parannus (sis. uuden toimituksen) ei ole mahdollista hyväksyttävässä ajassa tai jos parannus epäonnistuu, asiakkaalla on oikeus mitätöidä sopimus hävittäen samalla kaikki mahdollisesti luodut kopiot tai vastaavalla vähennyksellä.

d) MAGIX takaa, online-palvelimen kautta tapahtuviin toimintoihin viitaten, palvelimen 98 %:n vuosikeskiarvoisen saatavuuden. Tähän ei sisälly internetin kautta saavuttamattomat ajat, jotka aiheutuvat palvelimen teknisistä tai muista ongelmista, jotka eivät ole MAGIXin vaikutuksen alaisena (ylivoimainen este, kolmannen osapuolen aiheuttama jne.). MAGIX ei siis vastaa erityisesti siitä, että ohjelmiston ulkopuoleiset olosuhteet ovat käytettävissä aina ja koko ajan. MAGIX yrittää kuitenkin kohtuullisuuden ja sovittujen käyttöaikojen tai (jos ei ole sovittu konkreettista käyttöaikaa) toimitukselle tavallisissa ohjelmiston käyttöajan (lifecycle) puitteissa, ts. vähintään neljän vuoden ajan asiakkaan lisenssin hankkimisajankohdasta, varmistaa yhteyden saatavuuden.

MAGIX voi rajoittaa tai lopettaa kokonaan palveluihin pääsyn väliaikaisesti, jos tämä tapahtuu ja vaaditaan yleisistä turvallisuussyistä, järjestelmän käytön turvallisuudesta, järjestelmän toimivuuden säilyttämisestä, palvelujen yhteentoimivuudesta, roskapostin tai tietokonevirusten ehkäisystä tai yrityskohtaisten tai teknisesti välttämättömien töiden suorituksesta. Edellä mainitut rajoitukset eivät sisällä mainittujen käytettävyyksien laskua.

10. Muiden valmistajien lisenssimääräykset:

Jos lisenssituote sisältää ylimääräisen ohjelmiston tai se on annettu ylimääräisen ohjelmiston oheen, on huomioitava myös lisäksi toimitetun ohjelmiston valmistajan käyttö- ja lisenssimääräykset. Jos lisenssituote sisältää ylimääräisen ohjelmiston, voit katsoa vastaavat käyttö- ja lisenssimääräykset vastaavasta tiedostosta.

11. Tuki:

Rekisteröidyt käyttäjät saavat sähköisen internet-tuen takuuajan puitteissa. Maksuton tuki sisältää asennuskysymyksien selvityksen tai asennusongelmien poiston internetin tai sähköpostin kautta.

12. Sopimusmääräysten voimassaolo:

Jos yksittäiset tai useammat sopimuksen määräykset ovat mitättömiä tai menettävät voimassaolonsa, näillä ei ole vaikutusta sopimuksen muihin osiin. Mitättömän määräyksen tilalla käytetään varamääräystä, joka vastaa tarkoitettua tavoitetta mahdollisimman tarkasti. Oikeuspaikka on Saksan liittotasavalta.

Takaisin tuotekatsaukseen