Media-X-change

Wejdź do świata nieograniczonej wymiany multimedialnych danych - skorzystaj z nowej generacji MX.

MX oznacza Media-X-change

MX oznacza Media-X-change...

...sposób łatwej wymiany plików pomiędzy programami MAGIX i dzielenie się efektami swojej pracy online. Wszystkie produkty z serii MX umożliwiają szybką wymianę danych między sobą, bezpośrednio z danej aplikacji oraz lepsze podłączenie do serwisów cloud, urządzeń końcowych i serwisów społecznościowych. Produkty serii MX będziemy cały czas rozwijać właśnie w tym kierunku.

Najważniejsze funkcje MX

Bezpieczne zapisywanie danych

Bezpieczne zapisywanie danych

Zapisuj swoje dane w bezpieczny sposób w tzw. chmurach i korzystaj z nich kiedy chcesz - otwieraj je i edytuj będąc na przykład w podróży.

Dziel się wynikami swojej pracy

Dziel się wynikami swojej pracy

Pokazuj swoje dzieła na stronie internetowej lub udostępniaj je w serwisach społecznościowych, takich jak YouTube, Vimeo, Facebook, MySpace, SoundCloud itp.

Łatwa wymiana danych

Łatwa wymiana danych

Przesyłaj swoje projekty i dane pomiędzy programami MAGIX. Jednym kliknięciem prześlesz zdjęcia, pokazy, grafikę, wideo i utwory bezpośrednio do innego programu serii MX.