H 264 Codec – pladsbesparende import af videoer

Når en video optages i dag, kan man næsten helt sikkert gå ud fra, at H.264 (kendes også under betegnelsen MPEG-4 AVC) anvendes som videocodec. Uafhængigt af, om materiale kodes af HD-camcordere, fotoapparater med videofunktion eller smartphones. H.264-Codec står for meget effektiv videokompression, altså bedste billedkvalitet ved mindst mulig datastørrelse. Optages der en video, krypteres billederne af dit kamera med H264 og beskrives med såkaldte bevægelsesvektorer. Det betyder ganske enkelt, at ikke hvert billede i din video gemmes, men kun hvert femte eller tiende. Mellem disse sikres kun ændringerne mellem de to gemte videobilleder. Den krævede hukommelsesplads bliver betydeligt mindre end for det ukomprimerede billedmateriale på grund af kodningen. Under redigeringen eller afspilningen af disse optagelser skal disse pladsbesparende vektorer igen dekodes til rigtige billeder. Denne proces finder sted under importen i videosoftwaren som f.eks. MAGIX Video Pro X med en H.264 Dekoder.

Video Pro X medbringer den hardwareaccelererede dekodning som nyhed. Dette fører til en hurtigere læsehastighed af dine optagelser i programmet. Video Decoding acceleres som følge af en aflastning af hovedprocessoren og er optimeret til Intel IRIS og andre integrerede grafikenheder fra Intel HD Graphics 2500. Er de krævede systemforudsætninger til stede, gennemføres importen meget hurtigere, desuden er timeline-gengivelsen hurtigere og rykfri. Den nyeste version af Video Pro X indeholder talrige nye features. Udover den reviderede brugeroverflade er den omfangsrige Action Cam Support særlig interessant, her står der 25 førsteklasses og fuldstændigt redigerbare skabeloner til rådighed for brugeren. Ved blendeffekterne bruges der en ny teknologi på basis af uskarphed. Nu kan skabeloner individualiseres og endda skabes. Med den optimerede objektforfølgning kan softwaren f.eks. gøre bilers nummerplader eller ansigter ukendelige.

Video Pro X

Hardwareaccelereret dekodning med MAGIX Video Pro X

Understøttelsen af H264 Decoding er blevet en fast del i den professionelle digitale klipning af videoer. Ved MAGIX Video Pro X findes den ikke kun, men accelereres endda af hardwaren. Softwaren beviser dermed sin ydelsesstyrke og sikrer et effektivt workflow – da en stabil performance af redigeringssoftwaren især er af afgørende betydning ved større projekter.

MAGIX Video Pro X 365

NYT
MAGIX Video Pro X 365
62,99 DKK/måned

Abo- og opsigelsesbetingelser Din MAGIX Video Pro X 365 står til rådighed umiddelbart efter betaling er modtaget og aktivering. Tariffen for den mindste løbetid skal betales som et engangsbeløb, når kontrakten indgås. Den mindste løbetid starter med afgivelse af bestillingen. MAGIX Video Pro X 365 forlænges automatisk med 12 måneder, indtil den opsiges. Skulle forlængelsestariffen eller de medfølgende afgifter ændre sig, informeres du herom i god tid. Det er muligt at opsige kontrakten op til en 1 måned, før den udløber. Send venligst en e-mail med angivelse af kundenummer til følgende adresse: infoservice@magix.net

Priserne er inkl. moms.,  Download uden forsendelsesomk
159,00 DKK/måned

Abo- og opsigelsesbetingelser: Din MAGIX Video Pro X 365 står til rådighed umiddelbart efter betaling er modtaget og aktivering. Tariffen for den mindste løbetid skal betales som et engangsbeløb, når kontrakten indgås. Minimumsperioden begynder med ordrens dato. MAGIX Video Pro X 365 forlænges automatisk med 1 måned, indtil den opsiges. Skulle forlængelsestariffen eller de medfølgende afgifter ændre sig, informeres du herom i god tid. En aflysning er mulig op til 1 dag før kontraktperiodens udløb. Send en e-mail med dit kundenummer til følgende adresse: infoservice@magix.net

Priserne er inkl. moms.,  Download uden forsendelsesomk
2.240,00 DKK I stedet for 2.990,00 DKK
Priserne er inkl. moms.,  Download uden forsendelsesomk
1.120,00 DKK I stedet for 2.990,00 DKK

Her kan du til en favørpris upgrade til den nyeste version. Sørg for at have pålogningsdataene til din account eller serienummeret på din software parat.

Priserne er inkl. moms.,  Download uden forsendelsesomk

Video Pro X betyder: alle kan lave professionelle film! Med den klare overflade og den intuitive funktion er det meget nemmere at begynde arbejdet med Video Pro X end med anden prof-klippesoftware. Den byder på videoklip af nyeste teknologi: Med den nye INFUSION Engine 3 kører afspilning og redigering flydende og i realtid endda med højtopløsende 8K Ultra HD-optagelser.