Kolofon

MAGIX Software GmbH

Quedlinburger Straße 1
10589 Berlin
Tyskland

Virksomhedsledelse

Uwe Bernhard Wache
Telefon: +49 30 29 39 20
Telefax: +49 30 29 39 24 00
E-Mail: infoservice@magix.net

Bank

UniCredit Bank GmbH, Hamburg
Reg. nr.: 200 300 00
BIC/SWIFT: HYVEDEMM300
Kontonr.: 401 100 98
IBAN: DE49 2003 0000 0040 1100 98

Amtsretten i Berlin Charlottenburg: HRB 127205
CVR: DE 813 263 603

Online-konfliktløsning jf. art. 14 stk. 1 ODR-VO: Die Europæiske Kommission tilbyder en platform til online-konfliktløsning (OS), som kan findes på http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Indhold

Alle lyde, videoer, tekster og billeder er ophavsretsligt beskyttede og må ikke reproduceres, genanvendes eller anvendes til erhvervsmæssige formål. Distribution, kun med skriftlig tilladelse fra MAGIX. Undtaget herfra er alene indholdet i afsnittet "Presse".

Ansvarsfraskrivelse/andet

1. Online-tilbuddets indhold

MAGIX hæfter på ingen måde for indholdets aktualitet, korrekthed, fuldstændighed eller kvalitet.

Der kan, som udgangspunkt, ikke gøres erstatningskrav gældende overfor MAGIX, i forhold til skader af materiel eller ikke-materiel art, der er opstået som følge af brug eller undladelse af brug af de tilbudte informationer hhv. ved brug af fejlagtig eller ufuldstændig information, såfremt der ikke foreligger beviselig forsætlighed eller grov uagtsomhed fra MAGIXs side.

Alle tilbud er uden forbindende. MAGIX forbeholder sig udtrykkelig ret til at ændre dele af sider eller hele tilbuddet uden forudgående varsel, at komplettere, slette eller indstille offentliggørelse for et tidsrum eller endegyldigt.

2. Henvisninger og links

Ved direkte eller indirekte henvisninger til fremmede hjemmesider ("Hyperlinks"), der ligger udenfor MAGIXs ansvarsområde, ville der alene opstå ansvarshæftelse i tilfælde af at MAGIX har kendskab til indholdet og det ville være teknisk muligt og antageligt at forhindre brugen af dette såfremt det er retsstridigt.

MAGIX erklærer hermed udtrykkeligt, at der på det tidspunkt, hvor et hyperlink blev oprettet ikke blev fundet ulovligt indhold på den side, der linkes til. MAGIX har ingen indflydelse på den aktuelle eller fremtidige udformning, indhold eller ophavsret på linkede/tilknyttede sider. Derfor tager MAGIX udtrykkeligt afstand fra ethvert indhold på linkede/tilknyttede sider, der er blevet ændret efter at linket blev oprettet. Denne erklæring gælder for alle oprettede links og henvisninger indenfor vores eget internettilbud samt for fremmede indlæg i samtlige fora, WPA, oprettede gæstebøger og andre tilbud. Udbyderen alene af den/de respektive side(r), der linkes/henvises til, hæfter for ulovligt, fejlbehæftet eller ufuldstændigt indhold og især for skader, der opstår af brug eller undladelse af brug af den tilbudte information.

Hos MAGIX online servicetilbud hæfter den bruger, der har offentliggjort indholdet i MAGIXs tilbud.

3. Ophavs- og anerkendelsesret

Alle nævnte og, i givet fald beskyttede mærker og varemærker, der tilhører tredjepart, underligger uindskrænket bestemmelserne i den til enhver tid gældende mærkningslov og ejendomsretten for den respektive registrerede ejer af mærket. Man kan ikke alene på baggrund af nævnelse af et mærke antage, at det ikke er beskyttet af tredjeparts rettigheder! Copyright for offentliggjorte, og af MAGIX fremstillede objekter tilhører til enhver tid MAGIX. Indhold, design, grafik og ethvert udvalg hhv. layout til denne hjemmeside er ophavsretsligt beskyttet. Alle rettigheder, i særdeleshed retten til kopiering, udbredelse eller oversættelse, forbeholdes udtrykkeligt. Ingen del af indholdet på denne hjemmeside, det være sig tekst, musik, video eller billeder, må reproduceres i nogen form uden skriftlig tilladelse fra MAGIX eller overføres i nogen form for maskinlæsbar form eller sprog.

Alle gengivelsesrettigheder forbeholdes.
Undtaget herfra er alene indholdet i afsnittet "Presse".

4. Kontaktinformationer/kolofon

Anvendelse af, i en kolofon eller lignende, offentliggjort information som postadresse, telefon- eller faxnummer samt e-mail-adresser fra tredjepart til fremsendelse af ikke udtrykkeligt rekvireret information er ikke tilladt. Vi forbeholder os ret til at tage retslige skridt imod forsendelse af såkaldte spam-mails ved overtrædelse af dette forbud.

5. Disse bestemmelsers retvirksomhed

Såfremt dele eller enkelte formuleringer i denne tekst ikke, ikke længere eller ikke fuldstændigt svarer til gældende retspraksis, forbliver de øvrige dele af dokumentet i sit indhold og gyldighed uberørt heraf.