Colofon

MAGIX Software GmbH

Quedlinburger Straße 1
10589 Berlin
Germany

Benelux kantoor

MAGIX Entertainment BV
Ambachtsweg 59
1271 AL Huizen

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Amsterdam (Gooi en Eemland)
Onder nummer 32070312,
BTW-nummer: NL 8077.33.374.B.01

Bestuur

Uwe Bernhard Wache
Telefoon: +49 (0)30 29392-0
Fax:
+49 (0)30 29392-400
E-mail: infoservice@magix.net

Bankrelatie

UniCredit Bank GmbH, Hamburg
BLZ: 200 300 00
BIC/SWIFT: HYVEDEMM300
Kto.: 401 100 98
IBAN: DE49 2003 0000 0040 1100 98

Gerechtshof: Amtsgericht Berlin Charlottenburg: HRB 127205
BTW-ID-nr.: DE 813 263 603

Onlinegeschillenbeslechting (ODR) naar Art. 14 lid 1 ODR-VO: De Europese commissie stelt een platform voor onlinegeschillenbeslechting ter beschikking, dat u kunt vinden op http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Inhoud

Alle geluid, video's, teksten en afbeeldingen zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gereproduceerd, hergebruikt of gebruikt voor zakelijke doeleinden. Verspreiding uitsluitend met schriftelijke toestemming van MAGIX. Een uitzondering daarop vormen alleen de paragrafen "Pers".

Beperking van de aansprakelijkheid/Overig

1. Inhoud van het onlineaanbod

MAGIX accepteert geen aansprakelijkheid voor de actualiteit, correctheid, volledigheid of kwaliteit van de beschikbare informatie.

Aanspraak op verantwoordelijkheid van MAGIX, betrekking hebbend op materiële of ideële schade die door het gebruik of niet-gebruik van de aangeboden informatie of door het gebruik van foutieve en onvolledige informatie wordt veroorzaakt, zijn in principe ongeldig in zoverre er aan de kant van MAGIX geen sprake is van aan te tonen verwijtbare of grove nalatige schuld.

Het gehele aanbod is vrijblijvend en zonder verplichtingen. MAGIX houdt zich uitdrukkelijk het recht voor delen van de pagina's of het gehele aanbod zonder afzonderlijke aankondiging aan te passen, aan te vullen, te wissen of de publicatie tijdelijk of definitief te plaatsen.

2. Verwijzingen en links

Bij directe of indirecte verwijzingen naar vreemde websites ("hyperlinks"), die buiten het verantwoordelijkheidsgebied van MAGIX liggen, zal een aansprakelijkheidsverplichting uitsluitend van kracht zijn in het geval dat MAGIX van de inhoud kennis heeft genomen en het haar technisch mogelijk en te vereisen zou zijn het gebruik in het geval van inhoud die in strijd is met de wet te verhinderen.

MAGIX verklaart hiermee uitdrukkelijk dat het op het tijdstip van het aanmaken van de link geen illegale inhoud op de verlinkte pagina's te herkennen waren. Op de actuele en toekomstige vormgeving, de inhoud of de auteursrechten van de gelinkte/gekoppelde pagina's heeft MAGIX geen invloed. Daarom distantieert MAGIX zich hierbij uitdrukkelijk van alle inhoud van de gelinkte/gekoppelde pagina's die na het plaatsen van de links veranderd zijn. Deze regel geldt voor alle geplaatste links en verwijzingen binnen het eigen internetaanbod evenals voor vreemde entry's in alle fora, in gebruik genomen gastenboeken en ander aanbod. Voor illegale, foutieve of onvolledige inhoud, in het bijzonder van schade die uit het gebruik of niet-gebruik van dergelijke daar aangeboden informatie ontstaat, is alleen de aanbieder van de pagina waarnaar verwezen wordt verantwoordelijk.

Bij het onlineaanbod van MAGIX is de gebruiker die de inhoud op het MAGIX aanbod gepubliceerd heeft verantwoordelijk.

3. Auteursrecht en merkenrecht

Alle binnen het internetaanbod genoemde en door derden beschermde merken- en productnamen vallen zonder uitzondering onder de bepalingen van geldende namenrechten en de patentrechten van de betreffende ingevoerde bezitters. Op grond van het enkel noemen is niet de conclusie te trekken dat merknamen niet door rechten van derden beschermd zijn! Het copyright voor gepubliceerde door MAGIX zelf gemaakte objecten blijft enkel bij MAGIX. De inhoud, het ontwerp, alle graphics, elke selectie en lay-out van deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Alle rechten, in het bijzonder het recht op kopie, verspreiding of vertaling blijven uitdrukkelijk voorbehouden. Geen deel van de inhoud van deze websites, noch teksten, muziek, video's of foto's mogen zonder schriftelijke toestemming van MAGIX in welke vorm dan ook gereproduceerd worden of in een andere machinaal leesbare vorm of taal worden omgezet.

Alle weergavenrechten blijven voorbehouden.
Een uitzondering daarop vormen alleen de paragrafen "Pers".

4. Contactgegevens / impressum

Het gebruik van de in het kader van het impressum of vergelijkbare gepubliceerde contactgegevens zoals adressen, telefoon- en faxnummers zowel als e-mailadressen door derden voor het versturen van niet uitdrukkelijk gevraagde informatie is niet toegestaan. Alle rechtelijke stappen tegen de verzender van zogenaamde spammails bij het in strijd handelen met dit verbod voorbehouden.

5. Rechtskracht van deze bepaling

In zoverre delen of afzonderlijke bepalingen van deze tekst van de geldende rechtspositie niet, niet meer of niet volledig overeenkomen, blijven de overige bepalingen van het document in hun inhoud en hun geldigheid daarvan onberoerd.