Julkaisutiedot

MAGIX Software GmbH

Quedlinburger Straße 1
10589 Berlin
Saksa

Liikkeenjohto

Uwe Bernhard Wache
Puhelin:
+49 - (0)30 29 39 20
Faksi:
+49 - (0)30 29 39 24 00
Sähköposti:
infoservice@magix.net

Pankki

UniCredit Bank GmbH, Hamburg
Pankkikoodi: 200 300 00
BIC/SWIFT: HYVEDEMM300
Tilinumero: 401 100 98
IBAN: DE49 2003 0000 0040 1100 98

Berliinin Charlottenburgin alioikeus: HRB 127205
Alv-tunnus DE 813 263 603

Verkkovälitteinen vaihtoehtoinen riidanratkaisu ODR-asetuksen 14 artiklan 1 kohdan mukaisesti: Euroopan komissio tarjoaa verkkovälitteisen vaihtoehtoisen riidanratkaisun (ODR) foorumin osoitteessa http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Sisältö

Kaikki äänet, videot, tekstit ja kuvat on suojattu tekijänoikeuslain nojalla eikä niitä saa toistaa, käyttää uudelleen tai käyttää kaupallisiin tarkoituksiin. Levitys vain MAGIXin kirjallisella luvalla. Poikkeuksena tästä ovat ainoastaan kohdan "Lehdistö" sisällöt.

Vastuuvapauslauseke/muuta

1. Online-tarjonnan sisältö

MAGIX ei anna minkäänlaista takuuta käyttöön asetettujen tietojen ajankohtaisuudesta, oikeellisuudesta, täydellisyydestä tai laadusta.

MAGIXiin kohdistuvat vastuuvaatimukset, jotka koskevat materiaalisia tai ideaalisia vahinkoja, joiden syynä on esitettyjen tietojen käyttö tai käyttämättömyys tai virheellisten ja epätäydellisten tietojen käyttö, ovat yleisesti poissuljettuja, sikäli mikäli MAGIX ei ole toiminut todistettavasti tahallisesti tai törkeän huolimattomasti.

Kaikki tarjoukset on esitetty sitoumuksetta. MAGIX pidättää itsellään nimenomaisesti oikeuden muuttaa, täydentää, poistaa sivuston osia tai koko tarjonnan tai keskeyttää julkaisun ajoittain tai lopullisesti.

2. Viittaukset ja linkit

Suorissa tai epäsuorissa viittauksissa vieraille verkkosivustoille ("hyperlinkit"), jotka ovat MAGIXin vastuualueen ulkopuolella, astuu vastuuvelvollisuus voimaan ainoastaan siinä tapauksessa, että MAGIX tuntee niiden sisällön ja sille on teknisesti mahdollista ja kohtuullista estää käyttö oikeudenvastaisia sisältöjä havaitessaan.

MAGIX ilmoittaa täten nimenomaisesti, että linkkien luontihetkellä ei linkitettävillä sivuilla ole ollut havaittavissa minkäänlaisia laittomia sisältöjä. MAGIXilla ei ole minkäänlaista mahdollisuutta vaikuttaa linkitettyjen/liitettyjen sivujen ajankohtaiseen ja tulevaan muotoiluun, sisältöön tai tekijänoikeuksiin. Siksi MAGIX ilmoittaa täten nimenomaisesti, ettei se vastaa linkitettyjen/liitettyjen sivujen sisällöistä, joita on muutettu linkkien asettamisen jälkeen. Tämä määritelmä koskee kaikkia oman Internet-tarjonnan sisällä asetettuja linkkejä ja viitteitä sekä vieraita kirjoituksia kaikilla foorumeilla, WPA:ssa, luoduissa vieraskirjoissa ja muussa tarjonnassa. Laittomista, virheellisistä tai epätäydellisistä sisällöistä ja etenkin vahingoista, jotka syntyvät tämänkaltaisten tarjottujen tietojen käytöstä tai käyttämättä jättämisestä, vastaa yksinomaan viitattujen sivujen palveluntarjoaja.

MAXIG Online-palvelun tarjonnassa vastaa sisällön MAGIXissa julkaissut käyttäjä.

3. Tekijänoikeus ja merkintäoikeus

Kaikki Internet-tarjonnan sisällä mainitut ja mahdollisesti kolmannen osapuolen suojaamat tuote- ja tavaramerkit ovat rajoittamattomasti kulloinkin voimassa olevan merkintäoikeuden määräysten alaisia ja kulloinkin rekisteröidyn omistajansa omaisuutta. Yksin pelkän maininnan perusteella ei voida tehdä sitä johtopäätöstä, ettei kolmas osapuoli ole suojannut tuotemerkkiä oikeudellisesti! Julkaistujen, MAGIXin itsensä luomien kohteiden tekijänoikeus säilyy yksinomaan MAGIXin omaisuutena. Tämän verkkosivuston sisällöt, muotoilu, kaikki grafiikat, jokainen valinta tai layout on tekijänoikeudellisesti suojattu. Kaikki oikeudet, erityisesti oikeus kopiointiin, levitykseen tai kääntämiseen, pidätetään nimenomaisesti. Mitään tämän verkkoesityksen sisällön osaa, olipa kyse tekstistä, musiikista, videoista tai kuvista, ei saa millään tavalla monistaa tai siirtää jossakin toisessa, koneella luettavassa muodossa tai kielellä ilman MAGIXin kirjallista lupaa.

Kaikki jäljennysoikeudet pidätetään.
Poikkeuksena tästä ovat ainoastaan kohdan "Lehdistö" sisällöt.

4. Yhteystiedot / Julkaisutiedot

Kolmas osapuoli ei saa käyttää näiden julkaisutietojen tai vastaavien tietojen puitteissa julkaistuja yhteystietoja, kuten postiosoitteita, puhelin- ja faksinumeroita sekä sähköpostiosoitteita, muiden kuin nimenomaisesti pyydettyjen tietojen lähettämiseen. Pidätämme nimenomaisesti oikeuden ryhtyä oikeustoimiin sellaisten nk. roskapostin lähettäjiä vastaan, jotka ovat rikkoneet tätä kieltoa.

5. Näiden määräysten pätevyys

Sikäli mikäli tämän tekstin osat tai yksittäiset määräykset eivät, eivät enää tai eivät täydellisesti vastaa voimassa olevaa oikeustilaa, tämä ei vaikuta muiden määräysten sisältöön ja niiden voimassaoloon.