Företagsfakta

MAGIX Software GmbH

Quedlinburger Straße 1
10589 Berlin
Germany

Företagsledning

Uwe Bernhard Wache
Telefon: +49 (0)30 29392-0
Fax:
+49 (0)30 29392-400
E-post
: infoservice@magix.net

Bank

UniCredit Bank GmbH, Hamburg
Clearingnummer: 200 300 00
BIC/SWIFT: HYVEDEMM300
Kontonummer: 401 100 98
IBAN: DE49 2003 0000 0040 1100 98

Laga domstol Berlin Charlottenburg: HRB 127205
Ust.ID Nr. DE 813 263 603

Tvistlösning online enligt art. 14 avsnitt 1 i EU-förordning nr. 524/2013: Europeiska kommissionen tillhandahåller en plattform för tvistlösning online, vilken återfinns på http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Innehåll

Alla ljud, videofilmer, texter och bilder är upphovsrättsskyddade och får inte reproduceras, återanvändas eller användas för kommersiella ändamål. De får endast spridas efter skriftligt godkännande av MAGIX. Undantaget från detta är innehållet i avsnittet "Press".

Ansvar/Övrigt

1. Innehåll i onlineerbjudande

MAGIX tar inget ansvar för aktualitet, korrekthet, fullständighet eller kvalitet på informationen.

Skadeståndsanspråk mot MAGIX, som hänvisar till materiell eller immateriell karaktär som orsakas av användning eller bruk av informationen eller användning av felaktig och ofullständig information är i princip uteslutna, under förutsättning att MAGIX inte har agerat under uppsåt eller grov vårdslöshet.

Alla erbjudanden är icke-bindande. MAGIX förbehåller sig rätten att ändra delar av eller hela erbjudandet utan förvarning, lägga till, ta bort eller upphöra publiceringen tillfälligt eller permanent.

2. Referenser och länkar

För direkta eller indirekta länkningar till andra webbsidor ("hyperlänkar") som ligger utanför ansvaret för MAGIX, träder skulden först i kraft om MAGIX har kännedom om innehållet och om det vore tekniskt möjligt och rimligt att förhindra användning av olagligt innehåll.

MAGIX förklarar uttryckligen att vid tidpunkten för länkningen fanns det inget olagligt innehåll på de länkade sidorna. MAGIX har inget inflytande på den nuvarande och framtida utformningen, innehållet eller författarskapet på länkade/kopplade sidor. Därför tar MAGIX avstånd från allt innehåll på länkade sidor som ändrats efter att sidan har länkats. Detta gäller alla länkar och referenser inom det egna Internetutbudet samt till utländska poster i alla forum, de ekonomiska partnerskapsavtalen, gästböcker och andra erbjudanden. När det gäller illegalt, felaktigt eller ofullständigt innehåll och särskilt skador som uppstår vid användning eller bruk av sådan information ligger skulden enbart hos ägaren till webbplatsen som det hänvisats till.

MAGIX online-tjänsts erbjudanden ger användaren ansvaret för innehåll som denne publicerar på MAGIX hemsida.

3. Upphovsrätt och varumärkesrätt

Alla varumärken som nämns i Interneterbjudandet om tredje part är eventuellt skyddade varumärken som tillhör sina ägare och varumärken och följer bestämmelserna för gällande varumärkesrätt och rättigheter för sina respektive ägare. Enbart vidnämning innebär inte att varumärken inte är skyddade enligt lag! Upphovsrätten för publicerade objekt som skapats av MAGIX tillhör endast MAGIX. Innehåll, design, grafik, detaljer och utformning av denna webbplats skyddas av upphovsrätten. Alla rättigheter, inklusive rätten att kopiera, distribuera eller översätta, är uttryckligen reserverade. Ingen del av innehållet på denna webbsida, oavsett om det är text, musik, video eller bilder, får utan skriftligt tillstånd från MAGIX reproduceras i någon form eller överföras till en annan maskinläsbar form eller något annat språk.

Alla återgivningsrätter förbehålls.
Undantaget från detta är innehållet i avsnittet "Press".

4. Kontaktuppgifter/Imprint

Användning av uppgifter som publicerade postadresser, telefon-och faxnummer och e-postadresser till tredje part för att skicka oönskad information är förbjuden. Rättsliga åtgärder mot avsändare av skräppost i strid med detta förbud är uttryckligen reserverade.

5. Villkorens rättsverkan

Om delar eller enskilda villkor i detta uttalande inte är lagliga eller korrekta, förblir de återstående villkoren oförändrade avseende innehåll och giltighet.