Vad är egentligen en MP4 converter?

Med en MP4 converter går det att konvertera olika format till MP4, precis som namnet säger.

Men vad är i så fall MP4? MP4 är ett filformat för multimedia, vilket används för många olika sorters digitalt material, och är grunden för Quick-Time-formatet från Apple. Detta filformat kan uppvisa många fördelar i fråga om digitalt innehåll och strömmad video. Lika praktiskt är det för att spara ljud- och videospår, undertexter, samt 2D- och 3D-grafik. Men vad har MAGIX med MP4 att göra? Svaret är Magix Movie Edit Pro, videoredigeringsprogrammet med integrerad MP4 converter.

Med programmet MAGIX Movie Edit Pro från MAGIX kan du klippa videofilmer, lägga till effekter, bränna på dvd och mycket mer. Vad de flesta inte vet är att det här programmet även innehåller en MP4 converter. Den behöver du för att konvertera dina inspelningar till ett av de vanligaste formaten jämte AVI, nämligen MP4. Det är inte alla inspelningsenheter som kan spara råmaterialet direkt som MP4. Med hjälp av programmet MAGIX Movie Edit Pro kan du emellertid göra om allehanda lagringsformat för att senare kunna bearbeta materialet.

Den uppenbara fördelen med MP4-filer är att de accepteras av alla vanliga uppspelningsenheter. Därför är MP4 det format du bör använda om du vill bränna dina videofilmer på en dvd eller skicka dem med e-post till släkt och vänner. På det viset lär det definitivt inte uppstå några problem när materialet ska spelas upp.

Movie Edit Pro 2021

Konvertera video till MP4 med MAGIX Movie Edit Pro

MAGIX Movie Edit Pro från den tyska programvaruspecialisten MAGIX är mycket mer än ett videoredigeringsprogram, det är även en MP4 converter. Med det här programmet kan du importera videofilmer, konvertera, redigera och exportera dem igen. Därmed har du alla funktioner samlade i ett program.

MAGIX Movie Edit Pro 365

MAGIX Movie Edit Pro 365
30 kr/månad

Abonnemangs- och uppsägningsvillkor: Din MAGIX Movie Edit Pro 365 är omedelbart tillgänglig efter mottagande av betalning och aktivering. Avgiften för minimiperioden betalas som en engångsbetalning vid ingående av kontraktet. Minimiperioden börjar genom att lägga beställningen. MAGIX Movie Edit Pro 365 förlängs automatiskt med 12 månader åt gången tills du avbryter. Om avgiften för förnyelse eller skatterna däri ändras, kommer du att informeras i förväg. Uppsägning är möjlig fram till 1 månad innan slutet av löptiden. Skicka ett e-postmeddelande med ditt kundnummer till följande adress: infoservice@magix.net

Alla priser inkl. moms,  Gratis hämtning
80 kr/månad

Abonnemangs- och uppsägningsvillkor: Din MAGIX Movie Edit Pro 365 är omedelbart tillgänglig efter mottagande av betalning och aktivering. Avgiften för minimiperioden betalas som en engångsbetalning vid ingående av kontraktet. Minsta löptid börjar med beställningsdatumet. MAGIX Movie Edit Pro 365 förlängs automatiskt med en månad åt gången tills du avbryter. Om avgiften för förnyelse eller skatterna däri ändras, kommer du att informeras i förväg. En uppsägning är möjlig upp till 1 dag före avtalsperiodens slut. Skicka ett e-postmeddelande med ditt kundnummer till följande adress: infoservice@magix.net

Alla priser inkl. moms,  Gratis hämtning
719 kr
Alla priser inkl. moms,  Gratis hämtning

Med det nya användargränssnittet och många assistenter för bild och ljud blir videoredigeringen ett rent nöje.