Videoformat: vilka format du ska använda
och var det finns skillnader!

Om du på något sätt är involverad i videoinspelning måste du förr eller senare ta tag i frågan om videoformat. Den vanligaste frågan om ämnet är: vilket videoformat är mest lämpat för just mitt syfte?

Här kommer vi att belysa ämnet och förklara vad som är viktigt när det gäller att välja rätt typ av videoformat. Låt oss börja med grunderna.

Vad är egentligen ett videoformat?

Instruktionsvideon visar hur man importerar en inspelad video och all relaterad information till MAGIX-program, t.ex. Video easy.

Ett videoformat är en specifik typ av filformat som sparar inspelat videomaterial och all tillhörande information. Videor består av ett stort antal enskilda bilder samt ljud som är anpassat till dessa bilder. I princip alla videoformat består av totalt fyra olika värden.

  1. Bildhastighet (kallas ibland bildfrekvens): Detta återges i antingen hertz (Hz) eller i bildrutor per sekund (fps). Ju högre detta värde är, desto fler bilder används för att skapa videon.
  2. Färgdjup: Information om färg- och ljusstyrkevärden
  3. Filmformat: Information om bildupplösning och om videons bildförhållande (t.ex. 16:9 eller 4:3)
  4. Ljudspår: All information om det inspelade ljudet

Beroende på upplösning kan kvalitet och längden på videon för det inspelade materialet vara mycket stort och därför uppta mycket diskutrymme på hårddisken. För att åtgärda det här problemet kan data minskas i storlek med så kallad komprimering, vilket resulterar i en fil av mindre storlek. Beroende på kompressionsstyrkan kommer den här filen att kräva mindre diskutrymme än originalmaterialet. Olika videoformat fungerar med olika typer av komprimering. Detta påverkar förstås också kvaliteten på inspelningen. Att välja en viss typ av videoformat beror verkligen på var och hur den färdiga videon kommer att användas.

Vilket är det bästa videoformatet
för mitt projekt?

Instruktionsvideon visar hur man konverterar en inspelad video i ett MAGIX-program som Video easy till ett specifikt videoformat, till exempel för att exportera den som en videofil, bränna den till DVD eller lägga upp den direkt på internet.

Frågan om att hitta det bästa videoformatet för dina behov är inte lätt att besvara. Men oroa dig inte, med följande information kommer du att kunna hitta rätt videoformat på nolltid. Om du vill bränna ditt videoprojekt på DVD behöver du ett videoformat för YouTube eller Facebook. Eller kanske du vill integrera en video som du har skapat på din egen webbplats? Inte för inte är användningsområdet den avgörande faktorn när det gäller att välja ett videoformat.

Så fort du spelar in material med en enhet som en smartphone, actionkamera eller videokamera skapar enheten sitt eget förinställda videofilformat. För de flesta enheter kan du välja upplösningsnivå (dvs. kvalitet) för det inspelade materialet i förväg. Ju lägre upplösning, desto lägre kvalitet och desto mindre fil. Professionella videokameror innehåller andra inställningar där användare kan göra ytterligare justeringar och definiera ett videoformat för inspelning.

De vanligaste videoformaten

Många olika format har utvecklats genom åren och medan vissa nu används som standard har andra försvunnit från marknaden efter en tid. Vid första anblicken kan det stora utbudet av tillgängliga videoformat verka överväldigande. AVI, MOV, MPEG, FLV etc. – varje format har sina egna styrkor och svagheter. För vissa format har den inspelade kvaliteten på bild och ljud företräde, medan andra är lämpliga för redigering. Och andra format har en mindre filstorlek, vilket är ett plus eftersom de kan delas på mobila nätverk utan att använda en stor datamängd. Här är en kort översikt över olika videoformat och deras väsentliga egenskaper:

AVI

Förkortningen står för "Audio Video Interleave". Den största fördelen med detta format är att det är ett av de mest använda. Det kan därför användas med nästan alla aktuella multimediaapplikationer. En nackdel är att dessa filer är mycket stora i jämförelse med andra videoformat och därför kräver mycket diskutrymme.

FLV

"Flash-videoformatet" är särskilt lämpat för att integrera innehåll på webbplatser, eftersom filerna är mycket små. Kvaliteten på videon kan dock bli lidande. Dessutom krävs Adobe Flash Player för att spela upp dessa filer. Tyvärr stöds det inte alltid.

MKV

Styrkan hos detta "Matroska"-format är dess breda urval av video- och ljudspår samt textinformation som menyer, kapitel eller undertexter och foton, som alla kan finnas i filen. Nackdelen med detta format är att färre program är tillgängliga för att direktredigera det, jämfört med andra format.

MOV

Filnamnstillägget "Movie" för QuickTimes multimediafilformat kommer från Apple. Ett plus med detta format är att det erbjuder mycket hög kvalitet för relativt lägre filstorlekar. Det kräver dock betydande datorkraft. Det här formatet används ofta i professionella och semiprofessionella domäner.

MPEG

Förkortning för "Moving Pictures Experts Group", detta format finns i ett antal versioner. MPEG I och MPEG II används ofta för att överföra tv-signaler, och även för DVD-skivor. MPEG IV utvecklades för användning på system med reducerad processorkraft (t.ex. smartphones) och lägre bandbredd. Detta möjliggör hög bildkvalitet för relativt lägre filstorlekar. En kraftigt komprimerad MPEG IV-fil måste "packas upp" av ett program innan den kan spelas upp.

MTS

Videofiler med detta tillägg använder AVCHD-videoformatet (Advanced Video Codec High Definition). Detta format används ofta för inspelning med konsument-HD-kameror. Även om kvaliteten på den inspelade videofilmen är hög, är själva filerna mycket stora. Detta format är också kompatibelt med färre enheter och måste därför konverteras – d.v.s. ändras till ett annat format – innan bearbetning.

WMV

Står för videoformatet "Windows Media Video". Fördelen med detta format är att det kräver mindre lagringsutrymme för att bibehålla kvaliteten på originalmaterialet. Det innebär att formatet är lämpligt för internetanvändning. Nackdelen ligger i att det är ett Windows-videoformat, vilket innebär att det kan vara svårt eller till och med omöjligt att spela på andra system (t.ex. Mac och Linux).

Konvertera videor:
Från ett videoformat till ett annat

Som beskrivits finns det många videoformat, alla med sina fördelar och nackdelar. Och om du har ett visst format men behöver ett annat, finns det många program tillgängliga för att konvertera dina videor från ett format till ett annat. Det finns ett antal sätt att göra detta, både online och offline. För större videor med större diskutrymme är offlinealternativen bäst, eftersom om du använder ett onlineprogram måste du ladda upp och sedan ladda ner videofilerna igen. Och eftersom videofiler ofta överskrider gigabyte-volymgränser, kan denna process vara ganska tidskrävande.

En sak att notera om konvertering är att det ofta kan resultera i förlust av bildkvalitet: detta beror på komprimerings- och upplösningsinställningarna. Av denna anledning, innan du tar bort den ursprungliga videoinspelningen efter att du har konverterat den till ett annat format, se till att du är nöjd med den resulterande upplösningen och kvaliteten. Mer detaljerad information om konvertering av videoformat hittar du här.

Upptäck mer om vad du behöver veta när det gäller att välja rätt typ av videoformat. Oavsett vilket format du väljer för din inspelning, och oavsett vilken redigering du gjorde på materialet, ger Vegas Pro dig ett komplett utbud av formatalternativ och mallar för export.