H 264 Codec – platssparende import av videor

När en video spelas in nu för tiden kan man nästan helt säkert utgå ifrån att använd videokodek är H.264 (kallas också MPEG-4 AVC). Oavsett om material kodas från HD-videokameror, fotoapparater med videofunktion eller telefoner. H.264-codec står för högeffektiv videokomprimering, och bästa bildkvalitet vid minsta möjliga datastorlek. Om du spelar in en video kodas bilderna från din kamera med H264 och beskrivs genom s.k. rörelsevektorer. Det betyder, enkelt uttryckt, att inte varje bild i din video lagras, utan bara var femte eller tionde. Mellan dessa sparas bara ändringarna mellan de båda lagrade videobilderna. Det erfordrade lagringsutrymmet blir genom kodningen avsevärt mindre än för det okomprimerade bildmaterialet. Vid redigering eller uppspelning av dessa inspelningar dekrypteras (avkodas) dessa platsbesparande vektorer tillbaka till fullständiga bilder. Denna process äger rum vid importen till videoredigeringsprogram, t.ex. MAGIX Video Pro X med en H.264-dekoder.

Video Pro X har nu maskinvaruaccelererad avkodning. Detta ger snabbare läsning av dina inspelningar till programmet. Videoavkodningen accelereras geom att huvudprocessorn avlastas och har optimerats för Intel IRIS och andra integrerade grafikenheter fr.o.m. Intel HD Graphics 2500. Om systemkraven uppfyllts märks det att importen är avsevärt snabbare samt en accelererad och smidig tidslinjevisning. Senaste versionen av Video Pro X innehåller många nya funktioner. Förutom det omarbetade användargränssnittet är det omfattande stödet för actionkameror särskilt intressant. Där erbjuds användaren 25 högklassiga och helt redigerbara mallar. För övertoningseffekterna används det en ny teknik baserat på oskärpa. Mallarna kan du nu anpassa och t.o.m. skapa själv. Med optimerad objektspårning kan programvaran till exempel pixelera eller göra registreringsskyltar eller ansikten oigenkännbara.

Video Pro X

Maskinvaruaccelererad avkodning med MAGIX Video Pro X

Stöd för H264-avkodning kan man inte längre vara utan i professionell digitalredigering av videor. Inte bara har MAGIX Video Pro X detta, det är maskinvaruaccelererat. Programvaran bevisar därmed sina prestanda och garanterar ett effektivt arbetsflöde – för i synnerhet i större projekt är stabila prestanda avgörande för redigeringsprogramvaran.

MAGIX Video Pro X 365

Nytt
MAGIX Video Pro X 365
87 kr/månad

Abonnemangs- och uppsägningsvillkor: Din MAGIX Video Pro X 365 är omedelbart tillgänglig efter mottagande av betalning och aktivering. Avgiften för minimiperioden betalas som en engångsbetalning vid ingående av kontraktet. Minimiperioden börjar genom att lägga beställningen. MAGIX Video Pro X 365 förlängs automatiskt med 12 månader åt gången tills du avbryter. Om avgiften för förnyelse eller skatterna däri ändras, kommer du att informeras i förväg. Uppsägning är möjlig fram till 1 månad innan slutet av löptiden. Skicka ett e-postmeddelande med ditt kundnummer till följande adress: infoservice@magix.net

Alla priser inkl. moms,  Gratis hämtning
219 kr/månad

Abonnemangs- och uppsägningsvillkor: Din MAGIX Video Pro X 365 är omedelbart tillgänglig efter mottagande av betalning och aktivering. Avgiften för minimiperioden betalas som en engångsbetalning vid ingående av kontraktet. Minsta löptid börjar med beställningsdatumet. MAGIX Video Pro X 365 förlängs automatiskt med en månad åt gången tills du avbryter. Om avgiften för förnyelse eller skatterna däri ändras, kommer du att informeras i förväg. En uppsägning är möjlig upp till 1 dag före avtalsperiodens slut. Skicka ett e-postmeddelande med ditt kundnummer till följande adress: infoservice@magix.net

Alla priser inkl. moms,  Gratis hämtning
3 040 kr Normalpris 4 050 kr
Alla priser inkl. moms,  Gratis hämtning
1 515 kr Normalpris 4 050 kr

Här kan du till specialpris uppgradera till den senaste versionen. Ha inloggningsuppgifterna till ditt konto, eller din programvaras serienummer, redo.

Alla priser inkl. moms,  Gratis hämtning

Video Pro X: gör professionellt filmskapande tillgängligt för alla! Tack vare det tydliga gränssnittet och den intuitiva funktionaliteten är det mycket lättare att komma igång med Video Pro X-arbetsflödet än med andra professionella redigeringsprogram. Den erbjuder toppmodern videoredigering: tack vare den nya INFUSION Engine 3-motorn går uppspelning och redigering smidigt och i realtid, även med högupplösta 8K UltraHD-inspelningar.