Greenscreen med MAGIX

En "greenscreen" eller "bluescreen" är en teknik som används vid digital filmredigering.

Som namnet redan antyder handlar det om en grön yta som befinner sig bakom skådespelarna som filmas. Med ett videoredigeringsprogram som Movie Studio går det sedan att ersätta den filmade gröna bakgrunden med valfri annan scen. Ett vanligt användningsområde för greenscreen-tekniken är nyhetsprogrammen i tv. Bakom nyhetsankaret finns en färgskärm som med datorns hjälp får den grafik som hör till nyhetsreportaget. Tidigare användes ofta en blå färgskärm ("Bluescreen"), men i branschen har den gröna skärmen blivit etablerad, eftersom den möjliggör mer luminans (mått för ljusstyrka) vilket ger ett bättre resultat.

Den teknik man använder för att ersätta den gröna eller blå skärmen med en valfri bakgrund kallas "keying". Den gröna bakgrunden som ska bytas ut ersätts av en så kallad "alfakanalmask" (dvs. genomskinlighet). Nu kan valfria bild- och videofiler (även i HD) sättas in som bakgrund. Målet är att uppnå en så exakt keying som möjligt. När man förbereder ska man vara noga med att den gröna skärmen är enbart grön och inte mönstrad eller av blekt tyg. I de flesta fall används ett helt vanligt tygstycke som spänns över en ram. Färgerna grönt och blått används eftersom de skiljer sig allra mest från människors hudfärg.

Den gröna skärmen måste dessutom vara väl belyst så att man kan uppnå en bättre keying. Skuggor har en negativ inverkan på resultatet och bör alltid undvikas. Därför ska den som filmas stå ett par steg framför den gröna (eller den blå) skärmen, för att inte kasta några skuggor på bakgrunden. Som digital utjämning av olika ljusförhållanden kan vitbalansen användas. Efter att videon har spelats in tas greenscreen-bakgrunden bort genom datorn och ett program som till exempel Movie Studio eller MAGIX Video Pro X. För detta används en "Chroma Key"-teknik, som går ut på att filtrera bort nyckelfärger (i detta fall grönt) ur videobilden.

Movie Edit Pro 2021 Plus

Från greenscreen till självvald bakgrund - keying

Sist kan den transparens som har uppstått av den borttagna färgen ersättas med en valfri bakgrund. Det sker genom att man placerar en bild- eller videofil bakom originalvideon. Genom den transparenta ytan ser man nu bakgrundsvideon. Eftersom denna teknik inte bara behöver användas i bakgrunden finns det otaliga gestaltningsmöjligheter med greenscreen- och bluescreen-effekten när man arbetar med digital komposition och videoredigering.

Movie Studio Platinum 365

Movie Studio Platinum 365Movie Studio Platinum 365
40 kr/månad

Abonnemangs- och uppsägningsvillkor: Din Movie Studio Platinum 365 är omedelbart tillgänglig efter mottagande av betalning och aktivering. Avgiften för minimiperioden betalas som en engångsbetalning vid ingående av kontraktet. Minimiperioden börjar genom att lägga beställningen. Movie Studio Platinum 365 förlängs automatiskt med 12 månader åt gången tills du avbryter. Om avgiften för förnyelse eller skatterna däri ändras, kommer du att informeras i förväg. Uppsägning är möjlig fram till 1 månad innan slutet av löptiden. Skicka ett e-postmeddelande med ditt kundnummer till följande adress: infoservice@magix.net

Alla priser inkl. moms,  Gratis hämtning
100 kr/månad

Abonnemangs- och uppsägningsvillkor: Din Movie Studio Platinum 365 är omedelbart tillgänglig efter mottagande av betalning och aktivering. Avgiften för minimiperioden betalas som en engångsbetalning vid ingående av kontraktet. Minsta löptid börjar med beställningsdatumet. Movie Studio Platinum 365 förlängs automatiskt med en månad åt gången tills du avbryter. Om avgiften för förnyelse eller skatterna däri ändras, kommer du att informeras i förväg. En uppsägning är möjlig upp till 1 dag före avtalsperiodens slut. Skicka ett e-postmeddelande med ditt kundnummer till följande adress: infoservice@magix.net

Alla priser inkl. moms,  Gratis hämtning
999 kr
Alla priser inkl. moms,  Gratis hämtning
599 kr Normalpris 11 117 kr

Här kan du till specialpris uppgradera till den senaste versionen. Ha inloggningsuppgifterna till ditt konto, eller din programvaras serienummer, redo.

Alla priser inkl. moms,  Gratis hämtning

Det har aldrig varit så enkelt att imponera med egna videor. Movie Studio kombinerar effektiva klippverktyg, omfattande optimeringsmöjligheter och upp till 1 500 effekter och texter, vilket gör det till ett videoredigeringsprogram i en egen klass.