I. MAGIX Software GmbH:n yleiset sopimusehdot
MAGIX Software GmbH (YKE)

1 § Ehtojen voimassaolo

1. MAGIX Software GmbH:n, jatkossa ”MAGIX”, toimitukset, palvelut ja tarjonnat tapahtuvat ainoastaan näiden yleisten sopimusehtojen perusteella niiden tilausajankohtana voimassa olevan version mukaisesti sekä MAGIX Software GbmH:n kulloinkin voimassa olevien lisenssiehtojen (EULA) perusteella, sikäli mikäli toimitetaan ohjelmistoja ja/tai audio-/videosisältöä (”A/V-sisältö”). Viimeistään toimitusta tai osatoimitusta tai palvelua vastaanotettaessa nämä ehdot katsotaan hyväksytyksi.

2. Sopimuskumppanin poikkeavia ehtoja ei hyväksytä, ellei MAGIX ole hyväksynyt niiden voimassaoloa nimenomaisesti kirjallisesti.

2 § Tarjonta ja sopimuksen solmiminen

1. Internetissä luetellut tuotteet ja palvelut eivät muodosta mitään sitovaa tarjontaa, vaan ne on ymmärrettävä asiakkaalle esitettynä pyyntönä esittää MAGIXille sitova tarjous. Asiakkaan MAGIX-tilauksen vastaanotto on sitova tarjous ostosopimuksen solmimiseen. Tilauksen vastaanotto vahvistetaan automaattisesti lähetettävällä sähköpostilla välittömästi tilauksen saannin jälkeen. Tämän sähköpostivahvistuksen myötä on ostosopimus solmittu.

2. Ohjelmiston tai A/V-sisällön lataustarjouksessa ostosopimus solmitaan sähköisen siirron alkaessa näiden ehtojen perusteella tilatun ohjelmiston ja/tai A/V-sisällön kulloisiakin MAGIX-lisenssiehtoja vastaavasti.

3. MAGIXin työntekijöillä ei ole oikeutta tehdä suullisia sivusopimuksia tai antaa suullisia lupauksia, jotka ylittävät kirjallisen sopimuksen sisällön.

3 § Peruutusoikeutta koskeva ilmoitus kuluttajalle etämyyntiä koskevissa sopimuksissa

Tämä 3 § koskee vain kuluttajia, joiden vakinainen asuinpaikka on EU:hun tai ETA:an kuuluvassa valtiossa.

Peruutusoikeutta koskeva ilmoitus

A. Tuotteiden lähetys

Peruutusoikeus

Sinulla on oikeus peruuttaa tämä sopimus 14 päivän kuluessa syytä ilmoittamatta.

Peruutusoikeus on voimassa 14 päivää alkaen siitä päivästä, kun sinä tai valtuuttamasi henkilö, joka ei ole tuotteen välittäjä, on vastaanottanut tuotteet.

Peruutusta varten sinun on ilmoitettava meille (MAGIX Software GmbH, Customer Care, Osnabrücker Str. 3, 32312 Lübbecke, Saksa, faksi: +49 (0)5741 345510, puh.: +49 (0)5741 345531, sähköposti: shop@magix.net) sopimuksen peruuttamisesta yksiselitteisellä ilmoituksella (esim. postitse lähetetyllä kirjeellä, faksilla tai sähköpostilla). Voit käyttää oheista peruutuslomakemallia, mutta sen käyttö ei kuitenkaan ole välttämätöntä. Peruuttamisen määräajan noudattamiseksi riittää, että lähetät ilmoituksen peruutusoikeuden käytöstä ennen peruutusajan umpeutumista.

Peruutuksen seuraukset

Jos peruutat tämän sopimuksen, velvollisuutemme on palauttaa kaikki vastaanottamamme maksut toimituskulut mukaan lukien (lukuun ottamatta lisäkustannuksia, joita aiheutuu siitä, että olet valinnut toimitustavaksi jonkin muun kuin tarjoamamme edullisimman vakiotoimituksen) välittömästi ja viimeistään 14 päivän kuluessa alkaen siitä päivästä, kun olemme vastaanottaneet ilmoituksen sopimuksen peruuttamisesta. Maksun palautuksessa käytämme samaa maksuvälinettä, jota itse olet käyttänyt alkuperäisessä maksussa, paitsi jos kanssasi on nimenomaisesti sovittu toisesta maksutavasta. Tämän maksun palautuksesta ei missään tapauksessa veloiteta kuluja. Voimme evätä maksun palautuksen, kunnes olemme vastaanottaneet tavaran tai olet todistanut tavaroiden takaisinlähetyksen, riippuen siitä, kumpi tapahtumista on tapahtunut aiemmin.

Sinun on lähetettävä tai luovutettava tuotteet meille takaisin välittömästi ja joka tapauksessa viimeistään 14 päivän kuluessa alkaen siitä päivästä, kun olet ilmoittanut meille sopimuksen peruuttamisesta. Määräaikaa on noudatettu, kun olet lähettänyt tuotteet ennen 14 päivän määräajan umpeutumista. Sinun on itse maksettava tuotteiden palautuksesta aiheutuvat välittömät kustannukset. Sinun on korvattava tuotteen mahdollinen arvonmenetys vain, jos sen voidaan katsoa johtuvan tavasta, jolla olet käsitellyt tuotteita ja joka ei ole ollut tarpeen tuotteiden laadun, ominaisuuksien ja toimintatapojen tutkimiseksi.

B. Digitaalisten sisältöjen toimitus

Peruutusoikeus

Sinulla on oikeus peruuttaa tämä sopimus 14 päivän kuluessa syytä ilmoittamatta.

Peruutuksen määräaika on 14 päivää sopimuksen solmimispäivästä alkaen.

Peruutusta varten sinun on ilmoitettava meille (MAGIX Software GmbH, Customer Care, Osnabrücker Str. 3, 32312 Lübbecke, Saksa, faksi: +49 (0)5741 345510, puh.: +49 (0)5741 345531, sähköposti: shop@magix.net) sopimuksen peruuttamisesta yksiselitteisellä ilmoituksella (esim. postitse lähetetyllä kirjeellä, faksilla tai sähköpostilla). Voit käyttää oheista peruutuslomakemallia, mutta sen käyttö ei kuitenkaan ole välttämätöntä.

Peruuttamisen määräajan noudattamiseksi riittää, että lähetät ilmoituksen peruutusoikeuden käytöstä ennen peruutusajan umpeutumista.

Peruutuksen seuraukset

Jos peruutat tämän sopimuksen, velvollisuutemme on palauttaa kaikki vastaanottamamme maksut toimituskulut mukaan lukien (lukuun ottamatta lisäkustannuksia, joita aiheutuu siitä, että olet valinnut toimitustavaksi jonkin muun kuin tarjoamamme edullisimman vakiotoimituksen) välittömästi ja viimeistään 14 päivän kuluessa alkaen siitä päivästä, kun olemme vastaanottaneet ilmoituksen sopimuksen peruuttamisesta. Maksun palautuksessa käytämme samaa maksuvälinettä, jota itse olet käyttänyt alkuperäisessä maksussa, paitsi jos on erityisesti sovittu toisenlaisesta maksutavasta sinu kanssasi. Tämän maksun palautuksesta ei missään tapauksessa veloiteta kuluja.

C. Palvelujen suorittaminen

Peruutusoikeus

Sinulla on oikeus peruuttaa tämä sopimus 14 päivän kuluessa syytä ilmoittamatta.

Peruutuksen määräaika on 14 päivää sopimuksen solmimispäivästä alkaen.

Peruutusta varten sinun on ilmoitettava meille (MAGIX Software GmbH, Customer Care, Osnabrücker Str. 3, 32312 Lübbecke, Saksa, faksi: +49 (0)5741 345510, puh.: +49 (0)5741 345531, sähköposti: shop@magix.net) sopimuksen peruuttamisesta yksiselitteisellä ilmoituksella (esim. postitse lähetetyllä kirjeellä, faksilla tai sähköpostilla). Voit käyttää oheista peruutuslomakemallia, mutta sen käyttö ei kuitenkaan ole välttämätöntä.

Peruuttamisen määräajan noudattamiseksi riittää, että lähetät ilmoituksen peruutusoikeuden käytöstä ennen peruutusajan umpeutumista.

Peruutuksen seuraukset

Jos peruutat tämän sopimuksen, velvollisuutemme on palauttaa kaikki vastaanottamamme maksut toimituskulut mukaan lukien (lukuun ottamatta lisäkustannuksia, joita aiheutuu siitä, että olet valinnut toimitustavaksi jonkin muun kuin tarjoamamme edullisimman vakiotoimituksen) välittömästi ja viimeistään 14 päivän kuluessa alkaen siitä päivästä, kun olemme vastaanottaneet ilmoituksen sopimuksen peruuttamisesta. Maksun palautuksessa käytämme samaa maksuvälinettä, jota itse olet käyttänyt alkuperäisessä maksussa, paitsi jos on erityisesti sovittu toisenlaisesta maksutavasta sinun kanssasi. Tämän maksun palautuksesta ei missään tapauksessa veloiteta kuluja. Jos olet vaatinut, että palveluiden on alettava peruutusajan aikana, sinun on maksettava kohtuullinen hinta, joka vastaa jo suoritettujen palvelujen osuutta sopimuksessa sovittujen palveluiden kokonaismäärästä siihen ajankohtaan asti, kun olet ilmoittanut meille sopimuksen peruutusoikeuden käyttämisestä.

D. Peruutusoikeuden rajoitukset

Peruutusoikeutta ei ole seuraavissa tapauksissa:

(a) palvelusopimuksissa, kun palvelu on suoritettu kokonaan ja kun palvelun suorittaminen on jo aloitettu kuluttajan nimenomaisella ennakkosuostumuksella, ja asiakas on ollut tietoinen siitä, että hän menettää peruutusoikeutensa, kun kauppias on täyttänyt sopimuksen mukaiset velvoitteensa kokonaisuudessaan

(b) tavaratoimituksissa, joissa tavara on valmistettu asiakkaan vaatimusten mukaisesti tai sitä on selvästi muunneltu henkilökohtaisia tarpeita vastaavaksi (yksilöllisesti valmistetut tuotteet)

(c) sinetöitynä toimitettu ääni- tai kuvatallenne taikka tietokoneohjelma on avattu toimituksen jälkeen

(d) sellaisten digitaalisten sisältöjen toimituksissa, joita ei toimiteta konkreettisella tietovälineellä, kun toimittaminen on aloitettu kuluttajan nimenomaisella ennakkosuostumuksella ja asiakas on tietoinen siitä, että hän tämän myötä menettää peruutusoikeutensa.

- Peruutusoikeutta koskevan ilmoituksen loppu -

§ 4 Lisenssin tarkistus

Yksittäiset ohjelmistotuotteet vaativat säännöllisin väliajoin lisenssin tarkistuksen. Näin varmistetaan, että kyseessä on alkuperäinen ohjelmisto ja että ohjelmistoa käytetään lisenssiehtojen mukaisesti. Tätä varten tarvitaan Internet-yhteys.

§ 5 Hinnat ja maksuehdot; verkkokupongit

1. Mainitut hinnat ovat lopullisia hintoja ja sisältävät kulloinkin voimassa olevan lakisääteisen arvonlisäveron. Lisäksi pakkauksesta ja lähetyksestä aiheutuvat kustannukset näkyvät tilaustapahtumassa. Voimassa ovat tilaushetkellä voimassa olevat hinnat.

2. Verkkokuponkeja voidaan lähettää MAGIXin asiakkaille erityisten lahjakortti-, alennus- tai myyntikampanjoiden puitteissa sähköpostitse. Asiakasnumeron avulla tunnistettava asiakas voi lunastaa ne vain MAGIX-verkkokaupassa osoitteessa www.magix.com. Niiden käyttö MAGIX-verkkopalveluissa, kuten MAGIX Online Albumissa, MAGIX Website Makerissa jne. ei ole mahdollista. Tuotteen hankkimisen yhteydessä saatuja kuponkeja ei voi lunastaa samassa ostotapahtumassa. Ne tulevat voimaan vasta tämän ostoprosessin päättymisen jälkeen.

3. Tilaustapahtuman yhteydessä tapahtuvan verkkokupongin lunastamiseksi tulee syöttää aktivointikoodi sille varattuun kenttään ja vahvistaa napsauttamalla ”Lunasta”-painiketta. Jälkikäteinen vähennys jo laskutetusta summasta ei ole mahdollista. Myös useiden kuponkien hankinta ja lunastaminen on mahdollista. Yhden tilaustapahtuman yhteydessä voidaan käyttää vain yksi kuponki, useampien kuponkien yhdistäminen tilausta kohti ei ole mahdollista. Verkkokupongit voidaan lunastaa ainoastaan siinä maassa, johon MAGIX on verkkokupongin myöntänyt.

4. Tuotteen ostamisen yhteydessä saatu verkkokuponki toimitetaan tilauspäivänä tilaustapahtumassa käytettyyn sähköpostiosoitteeseen. Mikäli muuta ei ole ilmoitettu, kuponki on voimassa 12 kuukautta sen laatimispäiväyksestä. MAGIX hyvittää kuponkien summat vain niin kauan ja siinä määrin kuin verkkokupongissa on ilmoitettu. Verkkokupongin voimassaolon päätyttyä ei sitä voida enää käyttää. Samoin verkkokuponkia ei voida käyttää myöskään muihin kuin kupongissa ilmoitettuihin tuotteisiin ja palveluihin. Verkkokuponkeja voidaan käyttää kaikkiin valikoimassa tarjolla oleviin MAGIX-tuotteisiin. Poikkeuksena ovat muiden valmistajien tarjoukset (laitteisto tai ohjelmisto) sekä hinnaltaan alennetut tarjoukset ja enkooderit, ellei kupongin käytön mahdollisuudesta ole erikseen ilmoitettu.

5. Kuponkeja ei voi vaihtaa rahaksi. Edelleenmyynti ei ole myöskään sallittua. Jos kupongin arvo ylittää tilauksen kokonaishinnan, emme hyvitä erotusta vaan koko kupongin arvo on käytetty tilauksen myötä.

6 § Omistusoikeuden pidättäminen

Toimitetut tuotteet säilyvät MAGIXin omaisuutena, kunnes ne on kokonaan maksettu.

§ 7 Yleisten sopimusehtojen muutokset

1. MAGIX pidättää oikeuden muokata yleisiä sopimusehtoja uudelleen milloin tahansa. Tässä tapauksessa MAGIX ilmoittaa asiakkaalle muutoksista sähköpostitse.

2. Asiakas hyväksyy muutettujen sopimusehtojen soveltamisen ennen muutosten tekoa solmituissa sopimuksissa, ellei asiakas esitä kirjallista vastalausetta muutosta kohtaan kahden viikon kuluessa siitä päivästä alkaen, jolloin muutoksesta on ilmoitettu. Jos asiakas vastustaa muutosta aikarajan puitteissa, sopimussuhdetta jatketaan aikaisempien ehtojen mukaan. MAGIX on tässä tapauksessa oikeutettu irtisanomaan sopimuksen poikkeuksellisesti yhden kuukauden määräajalla kuukauden loppuun.

8 § Vastuuvapauslauseke

1. MAGIX vastaa omasta tai edustajiensa lievästä huolimattomuudesta aiheutuvista vahingoista – myös sopimuksen ulkopuolella – vain silloin, mikäli on rikottu velvollisuutta, jonka noudattaminen on sopimuksen tarkoituksen saavuttamiseksi erityisen tärkeää sekä jos vahinko kohdistuu henkeen, kehoon tai terveyteen.

2. Jos sopimuksen jotain olennaista velvollisuutta rikotaan, tällaisten vahinkojen vastuu on rajattu siihen, mitä niiden syntymisestä on olemassa olevan sopimuksen perusteella yleisesti odotettavissa, ellei kyseessä ole tahallisuus tai törkeä huolimattomuus tai ellei vahinko kohdistu henkeen, kehoon tai terveyteen, jolloin kyseessä on pakottava vastuu.

3. Nämä ehdot eivät koske tuotevastuulain mukaista vastuuta.

4. MAGIX ei vastaa asiakkaan hallitsemista vahingoista tai vahingoista, jotka asiakas olisi voinut estää kohtuullisin toimenpitein. Tietojen hävitessä MAGIX vastaa vain varmuuskopioitujen tietojen palautuksesta aiheutuvista kuluista.

5. Todistustaakan muuttaminen asiakkaan haitaksi ei liity edellä oleviin määräyksiin.

9 § Tekijänoikeudet ja käyttöoikeudet

1. Mikäli toimitukseen sisältyy ohjelmistoja, ohjelmistokuvauksia, musiikkia tai elokuvia audio- tai tietokoneformaatissa tai muita tekijänoikeudellisesti suojattuja teoksia, ja teos on tarkoitus antaa sopimuskumppanin käyttöön, sopimuskumppanille myönnetään yksinkertainen, ei-yksinomainen käyttöoikeus MAGIXin kulloisenkin loppukäyttäjän lisenssisopimuksen (MAGIX EULA, e-EULA, MIET-EULA) mukaisesti kullekin teokselle. EULAn ehdot löytyvät MAGIXin internetsivuilta osoitteesta www.magix.com, ne toimitetaan kulloinkin tuotteen mukana ja/tai on sisällytetty tallennusvälineelle.

2. Asiakas sitoutuu noudattamaan EULA-tuotteiden käytössä erityisesti niiden sisältämiä käyttörajoituksia. Jos tätä sopimusta rikotaan, asiakas vastaa tästä syntyneistä vahingoista niiden koko suuruudelta. EULAn ehdoissa säädellään muun muassa oikeus jäljentämiseen, monikäyttöön ja ohjelmamuutoksiin sekä tekijänoikeudet ja lähioikeudet.

3. MAGIX on vastuussa siitä, että MAGIX-sopimustuotteet ovat sopimusalueella vapaita kolmansien osapuolten lähioikeuksista, jotka estävät tai rajoittavat sopimuskumppanin suorittamaa käyttöä. Tämä ei päde, jos asiakas käyttää muuta kuin MAGIXin hyväksymää tuotetta tai käyttää tuotetta muiden kuin MAGIXin suorittamien muutosten jälkeen, tai asiakas käyttää tuotetta muissa kuin sopimuksellisesti sovituissa käyttöolosuhteissa.

4. Muiden kuin MAGIXin valmistamia ohjelmistotuotteita luovutettaessa on näiden sopimusehtojen lisäksi noudatettava vastaavan valmistajan lisenssiehtoja tekijänoikeudellisesti sallitun ohjelmiston laajuutta koskien sekä sen käyttörajoituksia.

10 § Vastaveloitus

Asiakas voi vastaveloittaa ainoastaan sellaisia vaatimuksia, jotka ovat kiistattomia tai oikeuden vahvistamia.

11 § Liitteet

MAGIXilla on oikeus liittää tuotteisiin mainoslehtisiä ja muita painotuotteita, kuten vertailutestejä, lehtikirjoituksia, olivatpa ne peräisin MAGIXilta itseltään tai ulkopuolisilta.

12 § Sopimustekstin tallentaminen

Emme tallenna sopimustekstiä, eikä sitä voida enää hakea näkyviin tilaustapahtuman suorittamisen jälkeen. Tilaustiedot voidaan kuitenkin tulostaa välittömästi lähettämisen jälkeen.

§ 13 Loppumääräykset

1. Kuluttajien ja muiden henkilöiden kohdalla, joiden vakituinen asuinpaikka on Euroopan unionin (EU) tai Euroopan talousalueen (ETA) jäsenvaltiossa, sovelletaan sopimuksen solmimishetkellä Saksan lakia YK:n kauppalaki poislukien.

Kuluttajien kohdalla, joiden vakituinen asuinpaikka ei ole Euroopan unionin (EU) tai Euroopan talousalueen (ETA) jäsenvaltiossa, sovelletaan Saksan lakia YK:n kauppalaki ja Saksan kuluttajaoikeus poislukien.

Sovellettavasta laista riippumatta kuluttajien kohdalla sovelletaan aina sen valtion pakottavaa kuluttajaoikeutta, jossa kuluttajan vakituinen asuinpaikka sopimuksen solmimishetkellä sijaitsee.

MAGIXilla on tämän lisäksi oikeus haastaa asiakas oikeuteen tämän yleisessä oikeuspaikassa. MAGIX ei osallistu riitojenratkaisumenettelyyn kuluttajien sovitteluelimessä.

2. MAGIX-ohjelmiston myynnissä tai muussa luovutuksessa ovat voimassa lisäksi kulloisetkin MAGIX End User -lisenssiehdot (EULA), jotka ovat tämän järjestelyn osa. Ongelmatapauksessa ja/tai toisiaan vastakkaisissa järjestelyissä näiden yleisten sopimusehtojen ehdoilla on etusija EULA:n järjestelyihin nähden.

3. Näiden yleisten sopimusehtojen versiot toisilla kielillä on tarkoitettu vain käännöstarkoituksiin. Jos vieraskielisen ja saksalaisen version välillä on tulkintaongelmia ja kielestä johtuvia eroavaisuuksia, sopimusehtojen saksankielinen versio on määräävä.

II. Erityiset määräykset
ohjelmistotilauksille

§ 1 Termien määritys, soveltamisala

1. Nämä erityiset määräykset koskevat vain ohjelmistotilauksia. Ne täydentävät yleisten sopimusehtojen osaa I ja ovat etusijalla ristiriitatapauksissa.

2. Ohjelmistotilauksen sisältö määräytyy kulloisenkin asiakkaan valitseman tarjouksen mukaan. Ohjelmistotilauksen voimassaoloajan aikana asiakas saa jatkuvasti tuotteen uusimmat julkaisut ja päivitykset. Ohjelmistotilauksen käyttö vaatii Internet-yhteyden.

§ 2 Voimassaoloaika, irtisanominen

1. Ohjelmistotilauksen voimassaoloaika jakautuu vähimmäisvoimassaoloaikaan ja jatkoaikoihin. Molemmat määräytyvät asiakkaan valitseman tarjouksen mukaan.

2. Voimassaoloaika jatkuu vähimmäisvoimassaoloajan jälkeen tai jatkoajan jälkeen automaattisesti valitussa tarjouksessa annetun jatkoajan verran, jos toinen osapuoli ei irtisano sopimusta vähintään 1 kuukautta ennen sopimuksen voimassaoloajan päättymistä.

3. Nämä ehdot eivät koske oikeutta välittömään irtisanomiseen. MAGIX on oikeutettu välittömään irtisanomiseen erityisesti silloin, jos asiakas viivästyy maksuissa vähintään kahden kuukauden osuuden verran.

4. Kaikki irtisanomiset on lähetettävä joko kirjallisesti tai sähköpostitse seuraavaan osoitteeseen:

MAGIX Software GmbH
Quedlinburger Straße 1
10589 Berlin
Saksa
sähköposti: infoservice@magix.net

5. Jos MAGIX on irtisanonut sopimuksen välittömästi, MAGIX on oikeutettu vaatimaan 75 %:n suuruisen summan kaikista kuukausittaisista perusmaksuista, jotka asiakkaan olisi tullut maksaa asianmukaisen sopimuksen voimassaoloajan aikana tai asiakkaan tekemän tavallisen irtisanomisen jälkeen seuraavaan irtisanomisajankohtaan asti. Asiakkaalla on oikeus todistaa, että aiheutunut vahinko on vähäisempää.

§ 3 Tilausmaksu, erääntyminen

1. Tilausmaksun summa määräytyy aina valitun tarjouksen mukaan.

2. Tilausmaksu erääntyy maksettavaksi voimassaoloajan alkaessa. Maksu lasketaan kyseiselle voimassaoloajalle (vähimmäisvoimassaoloaika tai jatkoaika), ja se erääntyy aina ennakkoon.

3. Asiakas hyväksyy tarvittaessa laskujen vastaanoton sähköisesti. Maksu tapahtuu luottokortilla. Vaihtoehtona on myös maksu suoraveloituksena, jos asiakkaan asuinpaikka on Saksa.

4. MAGIX on oikeutettu muuttamaan hintoja kirjallisen ennakkoilmoituksen jälkeen 2 kuukauden määräajalla ennen vähimmäisajan tai jatkoajan päättymistä. Muutettu hinta on voimassa ilmoitusta seuraavan jatkoajan alusta, jos asiakas ei vastusta hintamuutosta kuuden viikon kuluessa. Jos asiakas vastustaa muutosta aikarajan puitteissa, sopimussuhdetta jatketaan aikaisempien ehtojen mukaan. MAGIX on tässä tapauksessa oikeutettu irtisanomaan sopimuksen poikkeuksellisesti yhden kuukauden määräajalla kuukauden loppuun.

§ 4 Yleisten sopimusehtojen muutokset

1. MAGIX pidättää oikeuden muokata yleisiä sopimusehtoja uudelleen milloin tahansa. Tässä tapauksessa MAGIX ilmoittaa asiakkaalle muutoksista sähköpostitse.

2. Asiakas hyväksyy muutettujen sopimusehtojen soveltamisen ennen muutosten tekoa solmituissa sopimuksissa, ellei asiakas esitä kirjallista vastalausetta muutosta kohtaan kahden viikon kuluessa siitä päivästä alkaen, jolloin muutoksesta on ilmoitettu. Jos asiakas vastustaa muutosta aikarajan puitteissa, sopimussuhdetta jatketaan aikaisempien ehtojen mukaan. MAGIX on tässä tapauksessa oikeutettu irtisanomaan sopimuksen poikkeuksellisesti yhden kuukauden määräajalla kuukauden loppuun.