Sequoia 15
The engineers' choice!

Tidsforskudt
og alligevel altid forud for din tid.

Netop indenfor broadcasting er tid en afgørende faktor.

Derfor kan du med Sequoia til enhvert tid høre, klippe og arrangere materialet under kørende optagelser. På den måde kan du forberede live koncertoptagelser til dine høretelefoner, endnu mens de, med ringe forsinkelse, afspilles til senderen.

Broadcast CMS
og automatiseringssystemer

Sequoia tilbyder direkte tilknytning til broadcast-databaser og -automatiseringssystemer, blandt andet DAVID DigaSystem, SCISYS dira!Highlander, TRACT Digispot og d'accord.

Broadcast CMS og automatiseringssystemer

Både til news- og feature-produktion og til omfattende flersporede projekter - garanterer Sequoias interface trådløs integration i arbejdsflowet. Produktioner kan uden problemer importeres og eksporteres valgfrit til og fra valgfrie arbejdsstationer. Afhængigt af integrationsgrad understøttes lydfiler eller hele Sequoia-projekter.

Hele lydmaterialet og Sequoia-projekterne er derved sikret på databaseservere. Automatik sikkerhedskopierings- og sletningsrutiner sikrer til enhver tid dataintegriteten. Regelmæssige og individuelle sikkerhedkopieringer sørger for reduceret netværksbelastning og væsentlig tidsbesparelse, da kun projektændringer og ikke de komplette projekter lagres.

Import/eksport af ISRC i broadcast-wave-filer

  • Eksport til broadcast-wave-filer i henhold til EBU Tech 3352
  • ISRC skrives ved eksport til wawe-filen med indstillingen "Hver CD-titel i en fil".
  • I Broadcast Wave Manager bliver ISRC vist i wave-filer og kan redigeres.
  • Med funktionen "Sæt indicier ved objektkanter" kan du automatisk indsætte CD-indicier, der indeholder de respektive ISRC og anvendes ved brænding og eksport.
  • Ved CD-import i enkelte wave-filer bliver BWF-ISRC-informationerne skrevet til disse filer.
  • Visningsmuligheder for ISRC-visning i objekter

Auto Ducking

Auto Ducking er en ganske nyttig funktion til det aktuelle produktionsområde, til hurtigt at afstemme baggrundsmusik og stemmeindslag efter hinanden. Det dialogbaserede værktøj manipulerer lydstyrkekurver og sænker f.eks. musikniveauet såsnart en taler begynder at tale på det andet spor. Redigeringen sker på baggrund af lydstyrken i lydmaterialets kildespor og kan anvendes på flere målspor.

O-tone-modus

O-tone-modus er en speciel live afspilningsmodus, der ofte anvendes hos radio og i teatre til indbygning af ekstramateriale. Derved kan objekter, der ligger i O-tone-sporet eller objektgrupper, afspilles styret i rækkefølge mens der parallelt hermed optages et andet spor. Ved hørespilsproduktion kan man f.eks. optage en taler og afhængigt af drejebogen lade situationsafhængige lyde eller forproducerede elementer flyde dynamisk ind i udsendelsen.

Under optagelsen:
Afspilning, redigering og eksport

For alle produktioner, der lever af lynhurtig informationsflow, giver Sequoia i „Optagelse uafhængig af visning“-modus mulighed for at høre materialet allerede under løbende optagelse, ligesom klipning og arrangement af objekter i projektet samt for at eksportere forhåndenværende materiale.

På den måde kan f.eks. en live koncertoptagelse afspilles forskudt for radiolyttere og koncertpauserne kan springes over eller der kan, kort før afslutning af et seminar, fremstilles en redigeret udgave til deltagerne.

Det går nu endnu hurtigere: Materialet kan endnu før optagelsesslut eksporteres til en database i en råudgave, så f.eks. en redaktør kan se hvordan arbejdet skrider frem og hvad indeholder er. Den alsidige Audio Engine i Sequoia løser alle disse opgaver med bravour.

Netværks-dongles

Netværks-dongles

Brugsadministration

Brugsadministration

Enhver CodeMeter Dongle kan stille sine licenser til rådighed for andre arbejdsstationer i netværket. For at begrænse administrationen af flere licenser i en virksomhed tilbyder Sequoia muligheden for at fordele netværks-dongles med et givet antal licenser i netværket, som så kan tilgås af flere arbejdsstationer. Dette reducerer også besværet med firmwareopdateringer og opgraderinger til nye programversioner væsentligt.

Med brugeradministration kan Sequoia indrettes til forskellige brugere, så hver bruger kan foretage egne forhåndsindstillinger, f.eks. tastaturgenveje, farveindstillinger, værktøjsbjælker eller crossfade presets.

I den lokale brugeradministration har administrator mulighed for at spærre eller tillade adgang til bestemte drev for bestemte brugere. Det er desuden muligt at indrette Sequoia sådan, at brugere kan ændre programindstillinger under igangværende arbejde, så softwaren ved næste programstart igen åbnes med de indstillinger, administrator har angivet.

For nemt at kunne overføre indstillinger fra en computer til en anden, kan indstillingerne fra et Sequoia-system lagres i en container-fil. Ved indspilning af et nyt system kan det bestemmes hvilke indstillinger, der skal anvendes, f.eks. generelle indstillinger, visningsmuligheder, vinduesmuligheder, projektskabeloner etc.

Disse containere kan også anvendes til netværks-login, så de lagres til kopiering af bruger- eller gruppeprofiler på en netværkssti. På den måde kan alle brugerprofiler administreres centralt på en server og brugere kan logge sig ind på en hvilken som helst computer i netværket med egne indstillinger. Også netværks-login er det muligt at starte med standardindstillinger ved hver start eller automatisk at lægge foretagne indstillinger tilbage i netværksprofilen.

Alle disse funktioner gør det nemt for administratorer at indstille og administrere arbejdsstationer, selv når der skal administreres et stort antal systemer.

Sequoia 15
Sequoia 15 The engineers' choice!
25.900,00 DKK
Priserne er inkl. moms.,  Ingen forsendelsesomk

Engelsksproget version

Sequoia har i årtier tilhørt de førende softwareløsninger til professionel lydproduktion. Specielt tilpasset professionelle brugeres behov, definerer Sequoia 15 endnu en milepæl indenfor lydproduktion, broadcast og mastering.