Sequoia 15
Edelläkävijän valinta!

Klassista.
Mutta ei suinkaan tavanomaista.

Klassisessa tuotannossa projektin menestyksekkääseen lopputulokseen vaikuttaa jokainen yksityiskohta ja jokainen pienikin vivahde.

Tämän lähtökohdan pohjalta olemme kehittäneet lähde- ja kohderaidan samanaikaisen työstön mahdollistavan source-destination-toiminnon sekä useamman ääniraidan samanaikaisen MuSyC-leikkaustoiminnon. Näiden toimintojen avulla loihdit useasta konserttitallenteesta yhden yhtenäisen kokonaisuuden käden käänteessä. Sequoia: periaatteellista täydellisyyttä.

Source-destination-leikkaustoiminto

Sequoia sisältää ammattimaisen source-destination-leikkaustoiminnon, jota käytetään ennen kaikkea klassisen musiikin tuotannossa, kun useista tallenteista kootaan yksi lopullinen versio. Tämä työskentelytapa on erittäin tehokas ja intuitiivinen.

Source-destination-leikkaustoiminto

Näytön kaksi aluetta mahdollistavat lähde- ja kohderaitojen samanaikaisen näytön ja toiston. Molemmissa alueissa on mahdollista siirtyä, zoomata ja toistaa toisistaan riippumatta. Toistettaessa kohderaitaa voi lähderaidassa siirtyä ja siten jo valmistella seuraavaa leikkausta. Itse leikkaus tapahtuu markkerin avulla.

Lähderaidan in- ja out-markkereiden avulla määritetään kohta, joka halutaan liittää leikkaa-komennon avulla kohderaidan markkerin kohdalle. Tässä voi käyttää 2-, 3- tai 4-pisteleikkausta. Valitusta käyttötavasta riippuen liitettyjen kohtien takana olevat leikkaukset siirtyvät mukana tai (esim. kuvia työstettäessä) pysyvät paikoillaan. Kohde on helppo valita pikannäppäimellä kohdeluettelosta. Tämän menetelmän avulla työvaiheet, jotka muuten veisivät kauan aikaa, voidaan toteuttaa nopeasti.

Usean ääniraidan samanaikainen leikkaus (MuSyC)

Usean ääniraidan samanaikainen leikkaustoiminto tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden musiikin samanlaisten tai samankaltaisten kohtien nopeaan hakuun nopeuttaen siten myös itse leikkausprosessia.

Usean ääniraidan samanaikainen leikkaus (MuSyC)

Tehokkaaseen muokkaukseen

MuSyC-toiminto laajentaa source-destination-leikkaustoimintoa projektiyhteenvedolla, jossa näkyvät musikaalisesti yhtäläiset otokset lähdemateriaalin analyysin perusteella. Moniraitaäänityksen yksi otos näkyy tässä yksittäisenä otoksena. Jos musiikillinen jakso on äänitetty useampaan kertaan, otokset näkyvät ajallisesti allekkain. Näin myös tempoltaan toisistaan hieman poikkeavasti äänitettyjä otoksia voi vaihtaa tarkasti keskenään sekä leikata. Leikkaus tapahtuu aina musikaalisesti oikeassa kohdassa, joten vaihtoehtoisten tallenteiden haulta vältytään.

Projektiyhteenvedossa leikattu kohta siirretään moniraitaiseen kohde-projektiin, jota voi tämän jälkeen muokata tuttuun tapaan.

Musiikin samankaltaisten kohtien haku

Äänimateriaalin samankaltaisten kohtien etsiminen on aikaa vievä prosessi, varsinkin useita raitoja ja lukuisia yksittäisiä otoksia sisältävissä erittäin suurissa projekteissa. Sequoia-ohjelmiston ”Hae ääni” -toiminto auttaa käyttäjää etsimään samankaltaista materiaalia koko projektin sisällä sekä näyttää hakutulosluettelon yhteneväisyysasteen mukaisessa järjestyksessä.

Tämä helppokäyttöinen mutta tehokas toiminto parantaa työnkulkua etsittäessä samankaltaista äänimateriaalia ja lisäksi se helpottaa projektin yksittäisten äänikohteiden nopeaa vaihtoa.

Laajennettu Crossfade-editori

Laajennettu Crossfade-editori

Crossfade-editori mahdollistaa leikkausten tarkan sovittamisen ja kohteiden siirtymien suunnittelun. Kaikki ristihäivytykset lasketaan reaaliajassa eli muutokset tehdään heti ja ne voi toistaa viiveettä ja ilman välilaskelmia. Tämän toiminnon erikoisuutena on se, että myös ristihäivytyksen vasemmalla ja oikealla puolella oleva käyttämätön materiaali on nähtävissä ja haluttaessa myös sen toisto on mahdollista. Näin leikkauskohta ja siirtymä voidaan määrittää äärimmäisen tarkasti.

Crossfade-editorin näppäin- ja hiirikomennot voidaan määrittää vapaasti, mikä tarjoaa jokaiselle käyttäjälle yksilöllisen työskentelytavan. Kaikkia häivytyksen ominaisuuksia (esim. korkeus, käyrän ominaisuudet, sijainti äänimateriaalissa) voi säätää ja erilaisia häivytysvaihtoehtoja voi vertailla nopeasti tilannevedosten avulla. Lisäksi siirtymien arviointia helpottavat käytettävissä olevat erilaiset toistokomennot.

Sequoia 15
Sequoia 15 The engineers' choice!
2.975,00
Hintoihin sisältyy ALV,  Ei lähetysmaksua

Englanninkielinen versio

Sequoia on ollut jo vuosikymmenten ajan yksi johtavista, ammattimaiseen äänentuotantoon tarkoitetuista ohjelmistoratkaisuista. Sequoia 15 -ohjelmiston kehityksessä on huomioitu erityisesti ammattikäyttäjien tarpeet ja ohjelmisto asettaa jälleen uuden virstanpylvään äänentuotannolle, broadcast-lähetyksille ja masteroinnille.