Sequoia 15
Edelläkävijän valinta!

Maailman johtavien masterointistudioiden vakiokäytössä.

Masterointi-insinöörien kärkijoukkoon kuuluville Sequioia on muutakin kuin vain tuttu työympäristö.

Sequoia-ohjelmiston masterointialue ei vakuuta ainoastaan ainutlaatuisilla laajennuksillaan, kuten erinomaisella lineaarisella taajuuskorjaimellaan, vaan se tarjoaa myös loppuun asti hiotun ja optimoidun työnkulun sekä kansainvälisten standardien mukaisen tiedonsiirron, kuten DDP-viennin.

Masterointi Sequoia-ohjelmistossa

MP3/AAC-laajennus esikuuntelua varten

MP3/AAC-laajennus esikuuntelua varten

Mastererointilaajennukset-osiossa kohdassa ”Enkooderin esikatselu” käytössäsi on enkooderin esikuunteluun tarkoitettu laajennus, jonka avulla voit kuunnella jo muokkausvaiheessa, miltä ne projektisi, jotka aiot viedä AAC- tai MP3-muotoon, kuulostavat enkooderin asetuksia käytettäessä.

Voit muuttaa ajankohtaisia vientiasetuksia suoraan valintaikkunassa. Näin sinulla on masterointivaiheessa mahdollisuus huomioida enkooderin ominaisuudet ja muokata laatua tarpeittesi mukaan (esim. ”masterointi iTunesia varten”).

CD-/DVD-masterit

CD-/DVD-masterit

Sequoia-ohjelmistolla voit polttaa master-CD-levyn suoraan moniraitaprojektista tai ääniprojektista. Sequoia-ohjelmisto kattaa koko työnkulun äänittämisestä aina valmiiseen master-CD-levyyn asti. Valmiit CD-levyt ovat 100-prosenttisesti Red Book -standardin mukaisia ja ne voi antaa monistettavaksi CD-levyjen valmistajalle. Äänimateriaali, jonka näytteenottotaajuus on korkea, voidaan tallentaa DVD-äänilevylle stereo- tai surround-äänenä. Tiedot poltetaan levylle pakkaamattomina (lineaarinen PCM) DVD-äänistandardien mukaisesti.

CD:t voidaan lisäksi varustaa kopiosuojauksella, UPC-/EAN-koodilla, ISRC-koodilla, diskantin esikorostuksella ja CD-tekstillä.

POW-r Dithering

POW-r Dithering

Jotta bittisyvyys voidaan vähentää laadukkaasti 16-bittiseen CD-muotoon, Sequoia sisältää POW-r-ditheroinnin. Tämä POW-r-yritysyhteenliittymän kehittämä patentoitu algoritmi toimii psykoakustiikkaan perustuen ja se sallii bittisyvyyden vähentämisen erittäin suurella dynamiikka-alueella, kohinan muokkauksella tai ilman.

DDP-tuonti/-vienti

DDP-tuonti/-vienti

Sequoia tukee masterointistudioiden ja CD-levyjen valmistajien välistä ammattimaista tiedonsiirtoa. DDP-masterit ovat valmiiksi masteroituja CD:itä, joita ei lähetetä CD-levyjen valmistajille poltettuina CD-äänilevyinä (fyysinen master) vaan digitaalisina tietoina tarkistussumman kanssa, mikä takaa täysin virheettömän tuotannon. Myös DDP-mastereiden tuonti on mahdollista, joten niitä voidaan muokata edelleen tai verrata alkuperäiseen projektiin.

Broadcast-wave-tiedostot ja ISRC-koodin tuonti/vienti

Sequoia voi tallentaa EBU Tech 3352 -standardin mukaisen ISRC-koodin broadcast-wave-tiedostoihin ja lukea sen. Tämä helpottaa masterointi-insinöörejä modernissa tiedostopohjaisessa työskentelyssä oleellisesti ja optimaalisella tavalla.

Sonoris Sequoia DDP Player

Sonoris DDP Player on standalone-sovellus, joka toimitetaan Sequoia-ohjelmiston mukana ja jota voi käyttää tehtyjen tai saatujen DDP-mastereiden tarkastukseen. Voit toistaa raitoja ja raitojen siirtymiä, tarkastella PQ- ja ISRC-koodeja, MCN-numeroita ja CD-tekstejä sekä tarkistaa automaattisesti, ovatko projektit Red Book -standardin mukaisia. DDP Player tukee formaatteja DDP 1.0x ja 2.00.

Watch folder -kansion eräkäsittely

Huomattavasti lyhyempi tuotantoaika: XML-erätiedostojen eräkäsittely on nyt mahdollista myös watch folder -kansioissa ja se kattaa jopa L&R-tiedostot. Lisäksi lyhyet kohteet työstetään automaattisesti ensiksi. Uusi vaihtoehto ”KeepFileExtension” sallii lisäksi sen, että tiedostopäätteet säilyvät myös esim. tallennusmuotoa muutettaessa. Ja watchfolder.ini-tiedostoja varten käytettävissä on laajennettuja virhekoodeja.

Sequoia-ohjelmiston mittarit

Sequoia-ohjelmistojen mittareille on ominaista niiden äärimmäisen tarkat näytöt. Voit käyttää erilaisia visualisointiin tarkoitettuja ulkoasuja ja koota oman ”ohjauspöydän”, joka sisältää erilaisia mittarinäyttöjä. Radio- ja TV-lähetyksiä varten käytettävissä on lisäksi erilaisia esiasetuksia seuraaville yleislähetysstandardeille:

Type I, DIN scale - Type I, Nordic scale
Type IIA, BBC - Type IIB, EBU

Sequoia-ohjelmiston mittarit

Standardien EBU R128 ja ITU-R BS.1771 mukainen äänenvoimakkuusmittari

TV- ja radio-lähetysten äänekkyyttä koskevien kansainvälisten EBU R128- ja ITU-R BS.1770 -standardien käyttöönoton myötä huippuarvoon perustuvista mittausmenetelmistä on suurimmaksi osaksi luovuttu.

Sequoia-ohjelmistossa voit siirtyä lennossa EBU R128- ja ITU-R BS.1771-standardien mukaisten äännekkyysmittausten välillä. Äänekkyysmittausten kansainväliset standardit perustuvat suositukseen ”ITU Recommendation BS.1770-3”.

True Peak -mittari

True Peak -mittari

Äänekkyyden mittauksen lisäksi ITU-R BS. 1770-3 -standardi sisältää suosituksen digitaalisten äänisignaalien huipputason mittaukselle. Tavallisesti huippuarvot määritetään näyttöönottotaajuuden avulla yksittäisiä näytearvoja lukemalla.

Tällöin ei kuitenkaan voida taata, että näytteet vastaavat juuri niitä äänihuippuja, jotka syntyvät, kun signaalia muokataan tai aaltomuoto rekonstruoidaan. Näytehuippumittarin epätarkkuuden vuoksi analogisen ulostulon kohdalla ei voida välttyä yliohjaukselta tai säröytymiseltä, jos alkuperäisissä yksittäisissä signaaleissa ei ole käytetty täyttä skaalaa. Tavallinen huippumittari ei siis näytä ”todellisia” huippuarvoja. Mittari näyttää 4-kertaisen ylinäytteistyksen avulla määritetyt näytteiden huippuarvot ja siten ”todelliset” huiput voidaan tunnistaa.

Äänekkyyden muokkaus standardien EBU R128 / ITU-R BS.1771 mukaisesti

Tämän tehokkaan toiminnon avulla voit normalisoida kohteita tai äänitiedostoja EBU R128 ja ITU-R BS.1770/1771 -standardien mukaisesti, jotta ne voidaan lähettää radiossa tai TV:ssä standardien mukaisesti.

Dynamiikan rajoitus (äänekkyyden normalisointi)

Äänekkyyden muokkausikkunassa on osio dynamiikan rajoitukselle. Se mahdollistaa kohteiden dynamiikan rajoittamisen ja siten äänimateriaalin eri äänekkyyksien tasaamisen.

Äänekkyyden muokkaus eräkäsittelyssä

Äänekkyyttä on mahdollista muokata myös eräkäsittelyssä. Siten haluttu äänekkyyden arvo voidaan ottaa automaattisesti käyttöön useissa tiedostoissa samanaikaisesti.

Kansioiden valvonta watch folder -toiminnon avulla

Watch folder -toiminnon avulla voit valvoa valitsemiasi kansioita. Tässä uudet, valittuun kansioon lisätyt tiedostot muokataan automaattisesti (esim. äännekkyyttä muokkaamalla). Toiminnon voi avata myös komentoriviltä.

Äänekkyysarvojen laskenta

Tämä toiminto löytyy ”Muokkaa”-valikosta ja se laskee koko projektin tai valitun alueen äänekkyyden. Tämän jälkeen äänekkyyden arvot näkyvät teksti-ikkunassa. Tämä ikkuna sisältää myös ”Korjaa ohjelman äänekkyyttä masterin äänenvoimakkuudella” -toiminnon, joka mahdollistaa stereo-masterin/surround-masterin äänenvoimakkuuden muokkauksen.

Vain se, joka tuntee rajansa,
voi määrittää ne uudelleen.

Kompakti äänekkyyden näkymä

Kompakti äänekkyyden näkymä

Kompaktissa näkymässä EBU R128 -standardin mukaiset äänekkyydet näkyvät värillisinä arvojen ylittyessä tai alittuessa. Tämä näyttö voidaan ottaa käyttöön äänekkyyden asetuksissa.

Äänekkyyden muokkaus äänitietokannan vientiä varten

Äänekkyyden muokkaus äänitietokannan vientiä varten

Automaattinen äänekkyyden muokkaus on mahdollista vietäessä stereoääni DAVID DigAS- ja SCISYS dira! Highlander -tietokantoihin.

Äänekkyyden yleiset asetukset järjestelmäasetuksissa

Äänekkyyden yleiset asetukset järjestelmäasetuksissa

Kohdassa ”Tehosteet” > ”Äänekkyys” voit määrittää tiedostonhallinnassa, raitojen bouncauksessa ja tietokannan viennissä käytettävän äänekkyyslaskennan asetukset. Täällä voi lisäksi määrittää XML-protokollan äänekkyysarvojen tallennusasetukset. XML-tiedostot luodaan viennin, bouncauksen, eräkäsittelyn tai äänekkyysarvojen laskennan yhteydessä. Ne nimetään äänitiedostojen tavoin ja sisältävät erilliset tiedot stereo- ja surround-suoratoistoille. Äänekkyysarvot voidaan kirjoittaa tallennuksen yhteydessä myös BWF-tiedostoihin EBU Tech 3285 -standardin mukaisesti.

Äänekkyyttä koskevien tietojen vienti

Äänekkyyttä koskevien tietojen vienti

Äänitiedostojen äänekkyyden parametrit näkyvät tiedostonhallinnassa ja parametreja on myös mahdollista laskea valitulle tiedostomäärälle. Jos kyseinen vaihtoehto on valittu Broadcast-wave-editorissa, voidaan äänekkyyden parametrit tallentaa automaattisesti äänitiedostoihin myös viennin yhteydessä ja bounce-toimintoa käytettäessä. Tässä äänekkyyden parametrit tallentuvat broadcast-wave-tiedostojen standardisoituihin metadatakenttiin.

Sequoia 15
Sequoia 15 The engineers' choice!
2.975,00
Hintoihin sisältyy ALV,  Ei lähetysmaksua

Englanninkielinen versio

Sequoia on ollut jo vuosikymmenten ajan yksi johtavista, ammattimaiseen äänentuotantoon tarkoitetuista ohjelmistoratkaisuista. Sequoia 15 -ohjelmiston kehityksessä on huomioitu erityisesti ammattikäyttäjien tarpeet ja ohjelmisto asettaa jälleen uuden virstanpylvään äänentuotannolle, broadcast-lähetyksille ja masteroinnille.