Sequoia 15
Wybór inżynierów!

Klasyka.
Jednak odmienna od konwencjonalnej metody.

W przypadku klasycznych produkcji decydujący wpływ na sukces projektu ma każdy szczegół, każdy pojedynczy niuans.

Mając właśnie to założenie na uwadze, opracowaliśmy funkcje cięcia Source Destination Cut i cięcia Multi Synchron. Pozwala to na zgranie nagrań różnych wieczorów koncertowych w dużą całość w krótkim czasie. Sequoia: perfekcja z zasady.

Cięcie Source-Destination

Sequoia oferuje profesjonalne cięcie Source-Destination, które jest stosowane głównie w produkcji klasycznej, gdy kilka nagrań jest docinanych do ostatecznej wersji. Sposób pracy wyróżnia się znakomitą efektywnością i intuicyjnością.

Cięcie Source-Destination

Dwa obszary ekranu umożliwiają jednoczesne, niezależne wyświetlanie i odtwarzanie ścieżek źródłowych i docelowych. W obu obszarach jest możliwe niezależne nawigowanie, powiększanie i odtwarzanie. Podczas trwającego odtwarzania miejsca docelowego można także nawigować po źródle, aby przygotować kolejne cięcie. Właściwe cięcie jest wykonywane przez znacznik.

Znaczniki wejścia i wyjścia w źródle służą do definiowania materiału, który przez polecenie cięcia ma zostać wstawiony w pozycji znacznika w miejscu docelowym. W tym celu można zastosować cięcie 2-, 3- i 4-punktowe. W zależności od zastosowania podczas wstawiania umieszczone z tyłu cięcia także się przesuwają lub są przytrzymywane, np. podczas pracy z obrazem. Wybór źródła jest bardzo łatwy poprzez listę źródeł za pomocą skrótów klawiszowych. Dzięki tej metodzie pracy można szybko wdrożyć procesy robocze, które w przeciwnym razie byłyby możliwe do zrealizowania tylko z dużym nakładem czasowym.

Cięcie Multi Synchron (MUSYC)

Cięcie wielosynchroniczne jest unikalnym sposobem na zminimalizowanie wyszukiwania tych samych lub podobnych fragmentów muzycznych i maksymalne przyspieszenie procesu docinania.

Cięcie Multi Synchron (MUSYC)

Wydajna edycja

MuSyC poszerza cięcie Source-Destination o projekt przeglądowy, w którym – po analizie materiału źródłowego – ujęcia są prezentowane w kontekście muzycznym. Ujęcie nagrania wielościeżkowego jest przy tym reprezentowane przez jeden obiekt. Jeżeli sekcja muzyczna została nagrana kilkakrotnie, ujęcia są układane jedno pod drugim i wyświetlane w czasowo wyidealizowany sposób. Dzięki temu także między ujęciami, które zostały nagrane z lekko różnym tempem, można dokonywać zmiany i docinać z dokładnością co do tonu. Cięcie odbywa się zawsze we właściwej pozycji muzycznej; w ten sposób odpada czasochłonne wyszukiwanie początków alternatywnych nagrań.

Wycięcie z projektu przeglądowego jest wykonywane w wielościeżkowym projekcie docelowym, który można następnie dalej edytować w zwykły sposób.

Znajdowanie podobnych pasaży muzycznych

Wyszukiwanie podobnych muzycznie fragmentów w materiale audio jest bardzo czasochłonne, szczególnie w bardzo dużych projektach z wieloma ścieżkami i wieloma pojedynczymi ujęciami. Funkcja Sequoia "Znajdź audio" wspiera użytkownika poprzez przeszukiwanie całych projektów pod kątem podobnych materiałów i podawanie wyników w zależności od stopnia zgodności.

Ta prosta, ale przydatna funkcja usprawnia pracę podczas wyszukiwania podobnych materiałów dźwiękowych, a także pomaga przy szybkiej wymianie poszczególnych obiektów audio w projekcie.

Zaawansowany edytor płynnego przechodzenia

Zaawansowany edytor płynnego przechodzenia

Edytor płynnego przechodzenia oferuje możliwość dokładnego dopasowania cięć i projektowania przejść obiektów. Wszystkie płynne przechodzenia są obliczane w czasie rzeczywistym, tzn. zmiany mogą być natychmiast odtwarzane, bez pośrednich obliczeń. Szczególną zaletą jest fakt, że nawet niewykorzystany materiał jest widoczny z lewej lub prawej płynnego przechodzenia i w razie potrzeby może być odsłuchiwany. Pozwala to na niezwykle precyzyjne dopasowanie punktu cięcia i przejścia.

Polecenia klawiatury i myszy do obsługi edytora płynnego przechodzenia mogą być dowolnie konfigurowane i pozwalają każdemu użytkownikowi na indywidualny sposób pracy. Wszystkie właściwości przechodzenia mogą być dopasowane (np. długość, charakterystyka krzywej, położenie w materiale audio), różne wersje przechodzenia mogą być zarządzane w celu szybkiego porównania za pomocą migawek, a także można wykonywać różne polecenia odtwarzania w celu możliwie najlepszej oceny przejść.

Sequoia 15
Sequoia 15 The engineers' choice!
12.699,00
Cena z VAT,  Brak kosztów wysyłki

Program w wersji angielskiej

Od dziesięcioleci Sequoia zalicza się do jednego z wiodących programów przeznaczonych do profesjonalnej produkcji audio. Specjalnie dopasowane do potrzeb profesjonalnych użytkowników oprogramowanie Sequoia 15 to kolejny kamień milowy w dziedzinie produkcji audio, transmisji i masteringu.