Sequoia 15
Wybór inżynierów!

Wiodące światowe studio do masteringu w Twoim domu.

Dla awangardowych inżynierów ds. masteringu Sequoia jest czymś więcej niż tylko zaufanym środowiskiem pracy.

Obszar masteringu w Sequoia imponuje nie tylko doskonałymi wtyczkami, przykładowo znakomity liniowy EQ, lecz również wyrafinowanymi optymalizacjami przepływu pracy i wymianą danych zgodnie z branżowymi standardami, np. przez eksport DDP.

Mastering w Sequoia

Wtyczka do odsłuchiwania plików MP3/AAC

Wtyczka do odsłuchiwania plików MP3/AAC

W sekcji wtyczek Master przy opcji "Podgląd kodera" jest dostępna wtyczka podglądu kodera, za pomocą której można odsłuchiwać projekty, które są przeznaczone do eksportu AAC lub MP3, już podczas edycji ustawień kodera.

W oknie dialogowym można bezpośrednio zmieniać bieżące ustawienia eksportu. Podczas procesu masteringu można uwzględnić właściwości kodera i dostosować jakość do wymagań. (np. "Mastered for iTunes").

Mastering CD/DVD

Mastering CD/DVD

System Sequoia umożliwia nagrywanie płyt CD Master bezpośrednio z projektu wielościeżkowego lub projektu audio. Cały proces pracy, od nagrania do gotowej płyty Master, jest wykonywany przez system Sequoia. Wyprodukowane płyty CD są w 100% kompatybilne z Czerwoną Księgą i mogą być w celu powielania wysyłane bezpośrednio do tłoczni. Materiał audio o wyższych częstotliwościach próbkowania może być w stereo lub dźwięku przestrzennym pakowany w formie DVD-Audio. Dane są wypalane w nieskompresowany sposób (liniowe PCM) zgodnie ze standardem DVD-Audio.

Płyty CD mogą być również wyposażone w ochronę przed kopiowaniem, UPC/EAN, ISRC, Pre-Emphasis i CD-Text.

Dithering POW-r

Dithering POW-r

Aby z najwyższą jakością zredukować głębokość bitową do 16-bitowego formatu CD, Sequoia oferuje dithering POW-r. Opatentowany algorytm, opracowany przez konsorcjum POW-r, działa na bazie psychoakustycznej i pozwala na redukcję długości słowa z bardzo wysokim stopniem użytkowej dynamiki sygnału, z kształtowaniem szumu lub bez.

Import/eksport DDP

Import/eksport DDP

System Sequoia oferuje profesjonalną wymianę danych pomiędzy studiami masteringu i tłoczniami płyt. DDP-Master są zmasterowanymi płytami CD, które nie jako wypalone płyty CD audio, lecz jako cyfrowe dane z sumą kontrolną są przekazywane do tłoczni płyt w celu całkowicie bezbłędnej reprodukcji. Ponadto jest możliwe importowanie masterów DDP w celu dalszego edytowania lub porównania z oryginalnym projektem.

Import/eksport ISRC w plikach Broadcast-WAVE

W systemie Sequoia zapis i odczyt zgodnie z EBU Tech 3352 ISRC jest możliwy w plikach Broadcast-WAVE. Jest to ważny krok w kierunku optymalnego wsparcia inżynierów ds. masteringu w nowoczesnych, opartych na plikach procesach pracy.

Sonoris Sequoia DDP Player

Sonoris DDP Player jest samodzielną aplikacją, która jest dostarczana wraz z systemem Sequoia i może być używana do kontrolowania utworzonego lub zawartego Mastera DDP. Można odtwarzać ścieżki i przejścia między ścieżkami, wyświetlać kody PQ, ISRC, MCN i tekst CD oraz automatycznie sprawdzać zgodność projektu z Czerwoną Księgą. DDP Player odczytuje formaty DDP 1.0x i 2.00.

Przetwarzanie partii dla folderów watch

Znacznie krótszy czas produkcji: przetwarzanie wsadowe za pomocą plików XML jest teraz możliwe również w folderach Watch, a nawet obejmuje pliki L&R. Ponadto krótsze wpisy są automatycznie przetwarzane w pierwszej kolejności. Nowe zadanie "KeepFileExtension" pozwala również na zachowanie rozszerzeń plików, np. podczas konwersji typów. Ponadto są teraz dostępne zaawansowane kody błędów dla watchfolder.ini.

Pomiar w Sequoia

Wskazanie pomiaru w Sequoia cechuje się niezwykłą precyzją. Możesz pracować z różnymi układami wizualizacji i tworzyć własny "kokpit" z różnymi wskaźnikami pomiarowymi. Dla radia i telewizji są dostępne również ustawienia początkowe dla następujących norm transmitowania:

Typ I, skala DIN – Typ I, skala nordycka
Typ IIA, BBC – Typ IIB, EBU

Pomiar w Sequoia

Pomiar głośności zgodnie z EBU R128 i ITU-R BS.1771

Wraz z wprowadzeniem zgodnej z wytycznymi głośności emisji programów telewizyjnych i radiowych według międzynarodowych standardów EBU R128 i ITU-R BS.1770 metody pomiaru bazujące na wartościach szczytowych zostały w dużej mierze wyeliminowane.

Z systemem Sequoia można od razu dokonywać przełączenia między pomiarem głośności EBU R128 i ITU-R BS.1771, przy czym zalecenie "ITU Recommendation BS.1770-3" stanowi podstawę dla międzynarodowych standardów pomiaru głośności.

True Peak Metering

True Peak Metering

Dodatkowo do pomiaru głośności ITU-R BS. 1770-3 zaleca pomiar szczytowych poziomów cyfrowych sygnałów audio. Wartości szczytowe są standardowo określane zgodnie z częstotliwością próbkowania przez odczyt poszczególnych wartości próbek.

Ze względu na ograniczenia systemu nie można jednak w tym przypadku zagwarantować, że próbki odpowiadają dokładnie wartościom szczytowym dźwięku, które powstają w momencie przetworzenia sygnału lub odtworzenia formy fal. Ze względu na tę niedokładność miernika szczytowego próbek nie można wykluczyć przesterowania lub zniekształcenia na wyjściu analogowym, nawet jeżeli poszczególne próbki w oryginale nie były wysterowane w pełnej skali. Standardowy miernik szczytowy nie może zatem reprezentować „rzeczywistych” wartości szczytowych. Wyświetlane są zatem międzypróbkowe wartości szczytowe, zidentyfikowane przez 4-krotne przekroczenie próbki, i w ten sposób umożliwiają wykrywanie "rzeczywistych" wartości szczytowych.

Dopasowanie głośności wg EBU R128/ITU-R BS.1771

Dzięki tej wydajnej funkcji można normalizować obiekty lub pliki audio zgodnie z EBU R128/ITU-R BS.1770/1771 tak, by możliwe było ich nadawanie w radiu lub telewizji zgodnie z normami.

Ograniczenie dynamiki (Normalizacja wskaźnika Loudness Range)

Ograniczanie dynamiki jest częścią okna dialogowego regulacji głośności i pozwala na ograniczenie dynamiki obiektów, by wyrównać różnice w głośności materiału audio.

Dopasowanie głośności w przetwarzaniu wsadowym

Regulacja głośności może być również stosowana w przetwarzaniu wsadowym. Dzięki temu jest możliwe automatyczne ustawienie dużej liczby plików na żądaną wartość głośności.

Monitorowanie folderów za pomocą Watch Folder

Natomiast funkcja Folder Watch umożliwia monitorowanie wybranych folderów. Przy czym pliki dodane na nowo do wybranych folderów są automatycznie edytowane (przykładowo regulacja głośności). Wywołanie jest także możliwe przez wiersz polecenia.

Obliczane wartości głośności

Funkcja ta znajduje się w menu "Edytuj" i oblicza głośność dla całego projektu lub wybranego obszaru. Wartości głośności są następnie wyświetlane w tekstowym oknie dialogowym. W tym oknie dialogowym znajduje się również funkcja "Korekta głośności programu głośnością Master", która umożliwia dopasowanie głośności w Stereo Master/Surround Master.

Tylko ten, kto zna swoje granice,
może je na nowo zdefiniować.

Kompaktowa prezentacja głośności

Kompaktowa prezentacja głośności

W prezentacji kompaktowej można zobaczyć wartości głośności zgodnie z EBU R128 z kolorową sygnalizacją przekroczenia górnej lub dolnej wartości. Wskazanie można aktywować w ustawieniach głośności.

Dopasowanie głośności do eksportu audio bazy danych

Dopasowanie głośności do eksportu audio bazy danych

Automatyczne dopasowanie głośności jest dla eksportu plików audio stereo w DAVID DigAS i SCISYS dira! Możliwe bazy danych Highlander.

Globalne ustawienia głośności w opcjach systemu

Globalne ustawienia głośności w opcjach systemu

Pod opcją "Efekty" > "Głośność" można określić ustawienia obliczania głośności dla menedżera plików, bouncingu ścieżek i eksportu bazy danych. Ponadto można tutaj również ustalić opcje zapisu wartości głośności w protokole XML. Pliki XML są tworzone podczas eksportu, miksowania cząstkowego (funkcja bounce), przetwarzania wsadowego lub obliczania wartości głośności, otrzymują nazwę pliku audio i zawierają oddzielne dane dla strumieni stereo i dźwięku przestrzennego. Wartości głośności mogą być również zapisywane w plikach BWF zgodnie z EBU Tech 3285.

Eksport danych głośności

Eksport danych głośności

Parametry głośności plików audio są wyświetlane w menedżerze plików i mogą być tam również obliczane dla wybranej liczby plików. Jeżeli opcja jest włączona w edytorze Broadcast-Wave, parametry głośności mogą być także podczas eksportu i bouncingu automatycznie zapisywane do plików audio. Parametry głośności są zapisywane w standardowych polach metadanych plików Broadcast-WAVE.

Sequoia 15
Sequoia 15 The engineers' choice!
12.699,00
Cena z VAT,  Brak kosztów wysyłki

Program w wersji angielskiej

Od dziesięcioleci Sequoia zalicza się do jednego z wiodących programów przeznaczonych do profesjonalnej produkcji audio. Specjalnie dopasowane do potrzeb profesjonalnych użytkowników oprogramowanie Sequoia 15 to kolejny kamień milowy w dziedzinie produkcji audio, transmisji i masteringu.