Sequoia 15
Wybór inżynierów!

Przesunięcie czasowe
a mimo to z wyprzedzeniem czasu.

Zwłaszcza w obszarze transmitowania decydujące znaczenie ma czas.

Dlatego z Sequoia można odsłuchiwać, wycinać i aranżować materiał w dowolnym momencie, gdy nagranie jest jeszcze w toku. Pozwala to na przygotowanie nagrań koncertów na żywo dla słuchaczy z ich odtwarzaniem w stacjach radiowych z niewielkim opóźnieniem.

Transmisja CMS
i systemy automatyzacji

Sequoia oferuje bezpośrednie połączenie z bazami danych i systemami automatyzacji transmitowania, w tym DAVID DigaSystem, SCISYS dira!Highlander, TRACT Digispot i d'accord.

Transmisja CMS i systemy automatyzacji

Zarówno dla produkcji z wiadomościami i produkcji funkcyjnych, jak również dla złożonych projektów wielościeżkowych – interfejs Sequoia gwarantuje bezproblemową integrację z procesem pracy. Produkcje mogą być importowane i eksportowane z dowolnego stanowiska pracy po naciśnięciu przycisku. W zależności od stopnia integracji są obsługiwane pliki audio lub całe projekty Sequoia.

Cały materiały audio i projekty Sequoia są zabezpieczone na serwerach baz danych. Procedury automatycznego tworzenia kopii zapasowych i usuwania zapewniają integralność danych przez cały czas. Zapisywanie przyrostowe i różnicowe zapewnia redukcję obciążenia sieci i znaczne zaoszczędzenie czasu, gdyż zapisywane są tylko zmiany w projekcie i nie ma potrzeby zabezpieczania kompletnych projektów.

Import/eksport ISRC w plikach Broadcast-WAVE

  • Eksport w plikach Broadcast-WAVE zgodnie z EBU Tech 3352
  • ISRC są podczas eksportu zapisywane w plikach WAVE z ustawieniem "Każdy tytuł CD w jednym pliku".
  • W Broadcast Wave Manager ISRC jest wyświetlany przez pliki WAVE i może być edytowany.
  • Za pomocą funkcji "Ustaw wskaźniki do krawędzi obiektów" można automatycznie ustawić wskaźniki CD, które zawierają odpowiednie ISRC i są używane podczas nagrywania płyty lub eksportu.
  • Podczas importu płyt CD do pojedynczych plików WAVE wpis BWF-ISRC jest zapisywany w tych plikach.
  • Opcja prezentacji do wskazania ISRC w obiektach

Auto Ducking

Auto Ducking to bardzo przydatna funkcją dla bieżącego obszaru produkcji w celu szybkiego dopasowania podkładu muzycznego i głosów. Narzędzie oparte na oknie dialogowym manipuluje krzywymi natężenia dźwięku i obniża np. poziom muzyki, gdy tylko mówca zaczyna mówić na innej ścieżce. Edycja odbywa się na podstawie głośności materiału audio ścieżek źródłowych i może być stosowana do wielu ścieżek docelowych.

Tryb oryginalnego dźwięku

Tryb oryginalnego dźwięku to specjalny tryb odtwarzania na żywo, który jest często używany w radiu i teatrze do wprowadzania dodatkowych materiałów. Obiekty lub grupy obiektów zawarte w ścieżce oryginalnego dźwięku mogą być odtwarzane jeden po drugim w kontrolowany sposób, natomiast równocześnie do tego odbywa się nagrywanie w innej ścieżce. Podczas produkcji słuchowiska radiowego można przykładowo nagrać narratora i – w zależności od scenariusza i sytuacji – pozwolić, by dźwięki lub wcześniej wyprodukowane elementy dynamicznie „wpływały”.

W trakcie nagrywania:
odtwarzanie, edytowanie i eksportowanie

Dla aktualnych produkcji, które „żyją” nieustannym przepływem informacji, system Sequoia umożliwia w trybie „Nagrywanie niezależnie od odtwarzania” odsłuchiwanie materiału w dowolnym momencie jeszcze podczas trwania nagrywania, wycinanie i aranżowanie obiektów w projekcie oraz eksportowanie już dostępnego materiału.

Na przykład, nagranie koncertu na żywo może być odtwarzane dla słuchaczy radiowych z przesunięciem w czasie, a przerwa podczas koncertu może zostać pominięta, lub na koniec seminarium można udostępnić uczestnikom edytowane nagranie.

Można pracować jeszcze szybciej: materiał może być jeszcze przed zakończeniem nagrywania eksportowany lokalnie lub do bazy danych w wersji surowej, tak by np. redaktor mógł się dowiedzieć o stanie pracy i treści materiału. Wszechstronna funkcja Audio Engine w Sequoia znakomicie rozwiązuje wszystkie te zadania.

Klucze sieciowe

Klucze sieciowe

Zarządzanie użytkownikami

Zarządzanie użytkownikami

Każdy klucz CodeMeter może udostępnić swoje licencje w sieci innym stacjom roboczym. W celu zmniejszenia nakładu pracy administracyjnej przy korzystaniu z wielu licencji w jednej firmie Sequoia oferuje możliwość dzielenia kluczy sieciowych z dowolną liczbą licencji w sieci i dostępu do nich z dowolnego stanowiska pracy. Pozwala to na znaczne uproszczenie procesu aktualizacji oprogramowania firmowego i uaktualnienia do nowych wersji programu.

Dzięki zarządzaniu użytkownikami można skonfigurować Sequoia dla różnych użytkowników, przy czym każdy użytkownik może otrzymać własne ustawienia początkowe, np. skróty klawiszowe, ustawienia kolorów, paski narzędzi lub ustawienia początkowe płynnego przechodzenia.

Przy lokalnym zarządzaniu użytkownikami administratorzy mają możliwość zwolnienia lub zablokowania określonych napędów dla użytkowników. Ponadto możliwe jest skonfigurowanie Sequoia w taki sposób, by użytkownicy mogli zmieniać ustawienia programu podczas bieżącej pracy programu, a jednocześnie podczas następnego uruchomienia program otwierał się ponownie z ustawieniami określonymi przez administratora.

W celu łatwego przenoszenia ustawień z jednego komputera na drugi wszystkie ustawienia systemu Sequoia mogą być zapisane w pliku kontenerowym. Podczas wczytywania do nowego systemu można zdecydować, które z ustawień mają być używane, na przykład ustawienia ogólne, opcje wyświetlania, pozycje okien, szablony projektów itp.

Kontenery te mogą być również wykorzystywane do logowania do sieci, gdzie są one przechowywane na ścieżce sieciowej w celu prezentacji profili użytkowników lub grup. Dzięki temu wszystkie profile użytkowników mogą być zarządzane centralnie na jednym serwerze, a użytkownicy mogą logować się z dowolnej stacji roboczej w sieci za pomocą swoich indywidualnych ustawień. Także podczas logowania sieciowego jest możliwe, by przy każdym logowaniu rozpocząć od ustawień standardowych lub by dokonane podczas pracy zmiany ustawienia automatyczne przenieść z powrotem do profilu sieciowego.

Wszystkie te funkcje pozwalają administratorom na wygodne konfigurowanie i zarządzanie stacjami roboczymi, nawet przy dużej liczbie systemów do zarządzania.

Sequoia 15
Sequoia 15 The engineers' choice!
12.699,00
Cena z VAT,  Brak kosztów wysyłki

Program w wersji angielskiej

Od dziesięcioleci Sequoia zalicza się do jednego z wiodących programów przeznaczonych do profesjonalnej produkcji audio. Specjalnie dopasowane do potrzeb profesjonalnych użytkowników oprogramowanie Sequoia 15 to kolejny kamień milowy w dziedzinie produkcji audio, transmisji i masteringu.