Sequoia 15
Teknikerns val!

Höjer ljudkvaliteten.
Och kundnöjdheten.

Ibland är det inte avgörande vad du hör. Utan vad du inte längre hör. Återställ ditt ljud med integrerad Spectral Cleaning i Sequoia, den nya SpectraLayers Pro 5 och en mängd avancerade ljudredigeringsprogram.

Spectral Cleaning i Sequoia

Spectral Cleaning i Sequoia

Spectral Cleaning är perfekt för efterproduktion av liveinspelningar och intervjuer där stolknarr, mobiltelefoner eller prassel i materialet hörs. Användningen av konventionella filter samt komplicerad crossfade-redigering är tidskrävande och följs ofta av hörbara ändringar i användbar signal. Med Spectral Cleaning kan du nu uppnå idealiska resultat när du tar bort ljud i frekvensspektrum på ett effektivt och tidsbesparande sätt.

Reproduktionen av spektrogrammet (tid på den horisontella axeln, frekvensen på den vertikala axeln och amplituden färgkodad) samt A/B-jämförelsemöjligheter möjliggör en exakt återställning av den önskade signalen. Buller kan lätt markeras med musen och tas bort. Förlorade komponenter av originalfrekvensens spektrum läggs tillbaka genom interpolering eller blandning från den omgivande användbara signalen.

Tröskelvärdesområdesredigering

Med denna inställning kan du begränsa interpoleringen till en specifik amplitud av en signal i spektrat. Då kan individuella noter räknas ur spektrat utan att påverka bakgrundssignalerna.

Området bestämmer volymfönstret där interpoleringen utförs runt det inställda "tröskelvärdet". Tystare eller högre signalkomponenter utanför intervallet påverkas inte.

Logaritmisk visning

Med denna inställning kan spektrumets visning ändras från linjär till logaritmisk. Detta är särskilt användbart vid arbete i lågfrekventa områden. Dessa är bättre representerade i den logaritmiska representationen och gör därmed exakta ingrepp i materialet möjligt.

För unik ljuddesign:
Fullversion SpectraLayers Pro 5

För unik ljuddesign: Fullversion Spectralayers Pro 5

Den externa ljudredigeraren visualiserar frekvensspektrat i lager, vilket möjliggör helt nya arbetsflöden för restaurering, ljuddesign och mixning. Ovanligt användarkoncept, en kraftfull Audio Engine och ljudredigering i 3D gör SpectraLayers Pro till en av världens mest revolutionerande Spectral Editing-plattformar.

Ljudredigering
i Sequoia

DeHisser

DeHisser

DeHisser kompletterar brusreduceringen och används för att åtgärda jämnt, "vitt" brus, som ofta förorsakas av analoga bandinspelningar, mikrofonförförstärkare eller AD-omvandlare.

I motsats till DeNoiser behövs inget prov av bruset.

DeClipper

DeClipper

DeClipper är ett verktyg för att eliminera övermodulering och förvrängning. Övermodulerade passager omräknas på grundval av det närliggande ljudet som genomsnittsvärde, alltså det interpolerar.

Declipping-algoritmen är särskilt lämplig där överstyrningen hörs tydligt, t.ex. förvrängd pianoklang eller sångröster.

DeNoiser

DeNoiser

Genom att använda så kallade "Noise Prints" som DeNoiser som ingår i Sequoia kan du ta bort irriterande element med minimal inverkan på den aktuella ljudsignalen.

Välj exempelvis Noise Print på en luftkonditioneringsapparat och beräkna ditt materials ljud i realtid så att du kan spara unika inspelningar på nolltid.

DeClicker/DeCrackler

DeClicker/DeCrackler

Declicker tar bort knäpp- ock klickljud som är typiska på repade LP-skivor. Funktionen Decrackler har utvecklats speciellt för att åtgärda jämnt fördelade "knastermattor" på gamla LP-skivor.

Med visningsalternativ kan du kontinuerligt se det redigerade ljudet som en vågform och som ett spektrogram. Displayen visar vid vilka positioner DeClicker och DeCrackler har ingripit.

Brilliance Enhancer

Brilliance Enhancer

Brilliance Enhancer kompenserar för högfrekvent ljudförlust och lägger in silkeslenhet i ljudet. I motsats till equalizern, som bara lyfter fram existerande frekvenser, räknar Brilliance Enhancer ut nya övertoner av tillgängliga restsignaler och friskar upp ljudet hörbart.

Brilliance Enhancer kan användas i pop eller rock som en mastringseffekt för att öka ljudets transparens och glans.

Sequoia 15
Sequoia 15 The engineers' choice!
35 900 kr
Alla priser inkl. moms,  Fraktfritt

Engelsk version

Sequoia räknas till de ledande programvarulösningarna för professionella ljudproduktioner sedan årtionden. Särskilt anpassat till professionella användares behov definierar Sequoia 15 en ny milstolpe inom ljudproduktion, sändning och mastring.