Sequoia 15
Teknikerns val!

Om du inte skriver låtar
utan berättelser.

Sequoia räknas till de ledande programvarulösningarna för professionella ljudproduktioner sedan årtionden. Särskilt anpassat till professionella användares behov definierar Sequoia 15 en ny milstolpe inom ljudproduktion, sändning och mastring.

3D-surround-redigering
Nytt i version 15

Mixa ditt material i 3D-ljudkanalformat med upp till 32 kanaler per spår.

3D-surround-redigering

3D Surround Panner

Den nya rumsliga vyn i dialogrutan möjliggör nu också kontroll av de virtuella ljudkällornas höjdpositioner.

Placering av de rumsliga axlarna kan automatiseras i både spår och objekt. Det nya VBAP-positionsläget ("Vektor Bas Amplitud Panning") gör det möjligt att skapa fantomljudkällor med hög lokaliseringsskärpa i surrounduppställningen. VBAP kan användas i både 2D och 3D-inställningar, oberoende av antalet virtuella högtalare.

Surroundspår

Sequoia 15 stöder användningen av önskat antal surroundmasters i ett projekt och upp till 32 kanaler per spår.

Via Downmix kan surroundmastern nu skicka till stereomastern. Naturligtvis kan surroundkanalernas nivåkomponenter ställas in fritt.

Fler nyheter i Sequoia 15

Automation Lanes

Automation Lanes

Spårparameterautomatisering, till exempel Volym, Panorama eller VST-effektparametrar, kan visas och styras i underspår av ljudspåret. De befintliga kontrollelementen i spårhuvudet ger dig optimala kontroll- och växlingsalternativ.

Multiformatexpert / plugin-webbläsare

Multiformatexport

Exportdialogrutan i Sequoia 15 erbjuder nu också samtidig export av ljudmaterial i flera surroundformat samt olika codec-konfigurationer. Alla skapade exportkedjor kan sparas som presets.

Plugin-webbläsare

Snabb åtkomst till alla effekt- och instrument-plugins. Arbetsflödet har utformats så att en plugin kan appliceras på ännu kortare tid och endast med tangentbordsinmatning.

Stöd för 32 CPU-kärnor

Stöd för 32 CPU-kärnor

Multicore-hanteringen i Sequoia 15 har förbättrats och stöder upp till 32 CPU-kärnor. Dessutom har alternativet ASIO Priority Boost integrerats, vilket ger programmet högsta CPU-prioritet på begäran.

MIDI-redigeringsfunktioner

MIDI-redigeringsfunktioner

MIDI-funktionerna i Sequoia 15 har expanderats kraftigt. Det nya är ett optimerat plug-and-play-beteende för externa MIDI-enheter samt redigeringsverktyget för MIDI-parametrar. Markerade händelser kan flyttas, sträckas eller komprimeras efter önskemål.

Utökad kompatibilitet med Avid® Pro Tools | S6 Controllers

Utökad kompatibilitet med Avid® Pro Tools | S6 Controllers

Funktionen hos Sequoia med Eucon S6 har förbättrats, inklusive tillgängligheten av vågformsvisning av ljudspår i displayen. Sequoia och S6-regulatorn kommunicerar via EUCON höghastighets Ethernet-teknik.

Fullversion SpectraLayers Pro 5
Visuell ljuddesign

Det prisbelönta verktyget är en av de mest revolutionerande Spectral Editing-plattformar som finns på marknaden.

Det innovativa lagerkonceptet möjliggör restaurering och omfattande redigering av frekvensspektrumet av ljuddata i 2D och 3D. Tekniken och arbetsmetoderna är inspirerade av video- och bildredigering. Applikationsområdena gäller framförallt ljudåterställning, efterproduktion samt ljuddesign och mixning. Den nya versionen förfogar över en överarbetad Frontend för okomplicerade arbetsflöden, fler verktyg för restaurering och reparation samt ett helt nytt, högupplösande spektrogram.

Sequoia 15
Sequoia 15 The engineers' choice!
35 900 kr
Alla priser inkl. moms,  Fraktfritt

Engelsk version

Sequoia räknas till de ledande programvarulösningarna för professionella ljudproduktioner sedan årtionden. Särskilt anpassat till professionella användares behov definierar Sequoia 15 en ny milstolpe inom ljudproduktion, sändning och mastring.