MAGIX: produkowanie muzyki z użyciem loop

Początkowo słowo „loop” (ang. pętla) oznaczało sklejony na końcach fragment taśmy, który można było odtwarzać w loop. Te zazwyczaj krótkie fragmenty dźwiękowe mogły powstawać z partii wokalnych lub instrumentalnych takich jak bass, gitara, perkusja itd. Były przycięte tak, aby można je było odtwarzać w loop. Stąd określenie loop. W sekwencerze loop są złożone, połączone z innymi dźwiękami, pętlami MIDI lub nagraniami w celu stworzenia nowej piosenki z własnymi dźwiękami. Program MAGIX oferuje program Music Maker umożliwiający pracę z pętlami. W tym sekwencerze programowym jest już zapisana duża liczba gotowych loop i próbek z różnych stylów muzycznych, które uzupełnione o kompozycje z wirtualnych instrumentów, takich jak bas, tworzą w efekcie własne beaty i muzykę. Szczegółowe informacje na temat programu Music Maker można znaleźć tutaj.

Praca z loop i próbkami (krótkimi fragmentami dźwięków) ma długą tradycję nie tylko w hip-hopie. Również w innych stylach wykorzystywane są te przenośne elementy, aby w prosty sposób tworzyć bardziej ludzkie i analogowe dźwięki. Ważną częścią oprogramowania audio jest przy tym „Time Stretching”, które oznacza zmianę szybkości odtwarzania istniejącego materiału audio bez zmiany wysokości dźwięku. Partię basu można więc dostosować pod względem szybkości do pozostałych części piosenki bez zmiany wysokości tonu. Program Music Maker umożliwia łączenie loop i próbek metodą przeciągnij i upuść, a także automatyczne dopasowanie ich do aktualnej szybkości piosenki. Aby stworzyć złożone struktury muzyczne, pętle i próbki można uzupełnić przez nagranie wirtualnych instrumentów i syntezatorów lub własnego śpiewu. Podczas samplowania można również zintegrować w projekcie części istniejącej muzyki jako części audio.

Music Maker Screenshot

Próbki – wykorzystanie fragmentów dźwięków jako loop

Tworzenie muzyki jest przez to bardzo atrakcyjne dla początkujących i profesjonalistów, ponieważ program Music Maker jako jeden z niewielu programów audio można obsługiwać również bez dużej wiedzy na temat zapisu nutowego i struktury utworu. Profesjonalne elementy, takie jak korektor, funkcje nagrywania lub wtyczki z efektami, umożliwiają jednak wydajną pracę z dźwiękiem również zaawansowanym użytkownikom. Po edycji loop, śpiewu, plików MIDI itd. jako końcowa czynność następuje mastering beatów lub muzyki. Music Maker jako program audio oferuje dużą liczbę loop. W programie Music Maker jest zawartych 3000 pętli i dźwięków, a w Music Maker Premium nawet 6000.

MUSIC MAKER 2023 FREE

Więcej informacji