Video Easy:
Zobacz samouczki wideo

Przeglądaj najnowsze samouczki wideo MAGIX Video Easy. Te samouczki zawierają podstawowe informacje oraz wskazówki i techniki, niezbędne dla osób całkowicie początkujących, aby szybko rozpocząć korzystanie z programu.

Wprowadzenie

Film instruktażowy

Film instruktażowy zawiera informacje o najważniejszych funkcjach MAGIX Video easy: jak włączyć program, jak wygląda jego interfejs, jak wczytywać, edytować i tworzyć filmy.

Podstawowe funkcje

Import filmu z kamery

Na filmie pokazane jest przesyłanie filmu z podłączonego aparatu HDV i AVCHD oraz analogowej kamery cyfrowej do MAGIX Video easy.

Montaż filmu

Na tym filmie przedstawiony jest łatwy montaż wideo w MAGIX Video easy.

Efekty wideo

Tutaj pokazane są najlepsze sposoby do optymalizacji obrazu i kreatywnej obróbki efektów w MAGIX Video easy.

Napisy

W filmach często przydają się napisy, które spełniają rolę wskazówek czy informacji. Z filmu dowiesz się, jak je zrobić.

Zakończenie tworzenia filmu

Na tym filmie wytłumaczyliśmy, jak przesłać gotowy film w postaci pliku do swojego smartfona, jak zapisać go na DVD lub Blu-ray lub opublikować w Internecie.