Automatische back-upsoftware voor beginners

Back-ups en dus ook back-upsoftware is volgens een studie van de Global Data Backup Survey voor 90 procent van alle gebruikers een belangrijk onderwerp.

Tegelijk geeft echter maar 11 procent van de ondervraagden aan regelmatig back-ups te maken. En maar liefst 45 procent heeft nog nooit een back-up uitgevoerd met of zonder back-upsoftware. De meest waarschijnlijke reden hiervoor: veel gebruikers denken dat het maken van back-ups verbonden is met tal van ingewikkelde processen. En tegelijk kan zo veel zo snel verloren gaan en van die risico's zijn gebruikers zich vaak niet bewust: mobiele apparaten als notebooks en smartphones zijntegenwoordig een vast bestanddeel van het leven van alledag, maar ze raken daardoor ook snel kwijt of beschadigd. Daarom moet back-upsofware op regelmatige intervallen back-ups maken van dergelijke apparaten. Foto- en video-opnamen en teksten die onderweg zijn gemaakt kunnen anders gemakkelijk voor altijd verloren gaan.

Op notebooks bevinden zich vaak veel onvervangbare gegevens. Documenten, e-mails, foto's of muziek, waarvan er geen back-up is. Gebeurt er iets met het notebook dan zijn ook die gegevens voor altijd verloren. Nog afgezien van het feit dat het vaak erg veel werk is om verloren gegevens met behulp van andere apparaten te herstellen, hebben foto's video's en muziek vaak ook een grote emotionele waarde voor de gebruiker. Dan is het dus goed wanneer met back-upsoftware al een back-up gemaakt is en de verloren bestanden teruggezet kunnen worden. Maar veel mensen hebben tegenwoordig gewoon geen tijd om zich in te lezen in allerlei complexe processen en zich in de diverse aspecten van back-upsoftware te verdiepen. Deze gebruikers kunnen bij het opslaan van bestanden en het maken van back-ups echter enorm worden geholpen. MAGIX PC Backup slaat alle gegevens eenvoudig en duurzaam op. Het programma vraagt van de gebruiker maar één ding: bij het maken van de eerste back-up wordt compleet alles opgeslagen. Vanaf dat moment worden door middel van een intelligente modus regelmatig en automatisch een combinatie van back-ups opgeslagen waarmee alleen dat wordt opgeslagen watnieuw of gewijzigd is. Als de gegevens en het systeem op deze manier zijn opgeslagen kunnen ze op elk moment weer worden hersteld. De gebruiker hoeft zichzelf niet eerst in te werken in complexe processen om zijn bestanden op te slaan of terug te zetten omdat het programma op regelmatige intervallen automatisch een back-up maakt en dus al het werk uit handen neemt.

PC Check & Tuning

De juiste back-upsoftware zorgt voor minder zorgen

Ook verloren gegane gegevens kan het programma herstellen. Zelfs voor het worst-case-scenario, de totale crash, kan een boot-medium worden aangemaakt. Zo kan dan nadat het compleet is gewist het notebook weer opnieuw zo worden ingericht als het voor de crash was. Voor bijzonder belangrijke gegevens biedt PC Backup ook een cloud-oplossing: het MAGIX Online-geheugen kan gratis 500 MB gegevens bewaren. Daarnaast biedt het programma, naast de automatische back-upsoftware, ook de mogelijkheid voor een handmatige back-up aangepast aan de persoonlijke behoeften. Zo is de gebruiker bij alle mogelijke soorten verlies van gegevens voorzien van een passende beveiliging.

MAGIX PC Check & Tuning 2023

Bespaar 37 %
MAGIX PC Check & Tuning 2023
i.p.v. € 39,99 € 24,99