Samplitude Pro X og Samplitude Music Studio

Samplitude Pro X –
The master of Pro Audio

Realisér ideer. Form lyden.

Samplitude Pro X giver lydteknikere helt enestående funktioner og dermed revolutionære workflows. Redigering under optagelsen. Anvend effekter individuelt til de enkelte klips. Visualiser lydstyrker, frekvens- og faseinformationer til udvalgte spor. Benyt batch-eksporten til automatisk redigering af flere filer på en gang. Lyden bliver præget af mere effektivitet, detaljer og kontrol.

Samplitude Pro X5

Samplitude Pro X5 opfylder de højeste kvalitetskrav ved hver lydproduktion, fra første take til den afsluttende mastering.

Samplitude Pro X5 Suite

Suiten indeholder foruden alle funktioner fra Samplitude Pro X5 også vores legendære Audio Editor SOUND FORGE Pro 13 og andre værdifulde softwarepakker.

Samplitude Music Studio -
Alt hvad musikere har brug for. Og mere til.

Allrounderen blandt musikprogrammer.

I over 10 år har Samplitude Music Studio budt på alt hvad individuelle musikere og hele bands har brug for til virkeliggørelse af deres kreative ideer og hele musikproduktioner. Fuld kreativ udfoldelse – fra komposition over optagelse til mixning og mastering af dine egne musiknumre.