SOUND FORGE Pro 13
Standarden til optagelse, lydredigering & mastering

Optag. Redigering. Mastering. Færdiggørelse.

SOUND FORGE Pro har allerede i årtier tilhørt de velrenommerede lyd-editorer og anvendes, først og fremmest for sin store funktionsmangfoldighed ,af producenter og lydteknikere verden over. Optagelse, redigering, restaurering og mastering på højeste niveau - det er hvad SOUND FORGE Pro 13 står for.

Optagelse
Lyd i høj opløsning

SOUND FORGE Pro 13 gør det muligt at optage krystalklare multikanal lyd ved sampling rates på op til 64-bit/768 kHz, tilføje effekter under optagelsen og overvåge dine optagelser på et interface, som kan tilpasses.

Optagelse

Professionelt optagelses-arbejdsflow

Tilpas helt op til 32 lydkanaler og overvåg det hele i en individuelt redigerbar arbejdsflade. Forenklet filnavigation og talrige muligheder for tidsforskudt optagelse forbedrer arbejdsflowet ved optagelse.

Hi-Res audio support

Udfør klare og præcise high-resolution optagelser på 64-bits med sampling rates på op til 768 kHz.

One-Touch-Recording (OTR)

Start din optagelse med et klik og bliv i hovedskærmen og dit arbejdsområde. Med OTR sparer du tid og kan koncentrere dig helt og fuldt om din optagelse.

Direct Stream Digital (DSD)

SOUND FORGE Pro 13 understøtter DSD-lydfiler til import og eksport samt optagelse og mixning i PCM-format, eksport i DSD-format til mastering af Super Audio CDs (SACD) samt førsteklasses lagring.

Tærskelværdioptagelse

Fastlæg en tærskel i optagedialogen, hvorfra optagelsen automatisk skal startes fra det valgte optageapparat. På den måde kan du optage dig selv uden at du behøver befinde dig i redigerings- eller optagerummet.

MIDI-Timecode

Aktiver udløseren til MIDI-Timecode, hvis du vil udløse afspilningen eller optagelse ved modtagelse af timecodes fra et andet apparat – til nem indtastning af MIDI-noder og kontrolværdier.

Tidsstempelbaserede optagelser.

Konfigurer dine optagelser sådan, at de automatisk kan startes samtidigt fra flere udvalgte input-apparater over en timer. De automatiske indstillinger bestemmer så, hvornår optagelse skal slutte.

Input-bus-effekter

Forsyn dit kildesignal med plug-in-effekter og lav på den m¨de et behageligt høretelefon-mix til musikeren. Med denne metode integrerer du allerede din effektkæde før optagelse.

Bølgeformsvisning

Bølgeformsvisningen letter navigationen gennem lange optagelser. PÅ den måde kan du bedre orientere dig i dine lydfiler.

Lydredigering
Præcis lydredigering

En af kernekompetencerne i SOUND FORGE Pro 13 er - ud over redigering af lydfiler, lyddesign. Brug præcise redigeringsværktøjer til at skabe dine klange.

Redigeringsværktøj
Din værktøjskasse til redigering

Edit Tool

Edit Tool

Med Edit Tool kan du udvælge lydfiler til ændring, placering og forskydning. Desuden kan du redigere enkle indhyldningskurvepunkter.

Event Tool

Event Tool

Anvend Event Tool til at redigere flere lyd-events i et enkelt filvindue. Det er en nemmere metode til rensning af kanter og overblændinger og forenkler fremstillingen af spor til Disc-at-once CD'er.

Pencil Tool

Pencil Tool

Med blyantsværktøjet kan du redigere bølgeformen ved at tegne i den. Du kan f.eks. zoome ind i et problemområde og tegne bølgeformerne om, når der er en støjlyd i lydfilen.

Envelope Tool

Envelope Tool

Med indhyldningkurveværktøjet kan du tilføje indhyldningskurver, eller fjerne og tilpasse dem. Du skal benytte indhyldningkurveværktøjet når du vil tilføje, fjerne eller redigere punkter på effektautomatiseringens indhyldningskurver.

Magnify Tool

Magnify Tool

Anvend forstørrelsesredskabet for at zoome ind på et område. Træk musemarkøren over et område for at forstørre det. Du mister ikke dit redigeringsudvalg, når du igen slipper musetasten.

Timestretching & Pitch Shifting

zplane élastique Timestretch med den nye élastiquePro v3 engine

Imponerende timestretching og pitch-skift uden artefakter - takket være den nye Zplane élastique Pro v3 engine.

Baseret på de moderne psykoakustiske modeller og teorier indenfor signalredigering leverer zplane élastique stabil timing, fasekohærens på tværs af kanaler og samplepræcis stretching uden klangforringelse.

Workflow-funktioner
For den bedst ,mulige brugeroplevelse

Brugerfladen i SOUND FORGE Pro 13 er komplet konfigurerbar. Bølgeform- og indhyldningskurvefarver, markører og forindstillede vindueshøjder kan tilpasses dine præferencer og dit arbejdsflow. Opret og gem flere interface layout-konfigurationer - uanset om du vælger single- eller dobbeltskærmsopsætning.

Redigerbar brugerflade

Brugerfladen i den nye SOUND FORGE Pro 13 kan nu tilpasses lysomgivelserne og indstilles i fire forskellige farvetrin: White, Light, Medium eller Dark. Indstil brugerfladen, så du føler dig godt tilpas når du arbejder med lydfiler.

Overskuelige ikoner

Overskuelige ikoner

Komplet overblikl: Via nydesignede ikoner kan du nu hurtigere finde forskellige funktioner i SOUND FORGE Pro 13. Se straks hvor du skal klikke for at starte en optagelse, klippe lydfiler eller gemme et projekt.

Gennemarbejdet docking

Vinduesopbygningen med forskellige funktioner til alle opgaver indenfor lydredigering og -bearbejdning retter sig komplet efter dine behov. Fra optagelse til mastering: Til enhver anvendelse findes der passende forhåndsindstillinger med alle de funktioner, du har brug for.

Flerekanals redigering

Flerekanals redigering

SOUND FORGE Pro 13 kan åbne lydfiler fra forskellige kilder og redigere, konvertere og gemme dem. Alt dette i flersporsomgivelser og med kirurgisk præcision.

Multitasking-talent

Multitasking-talent

Du kan redigere en ny fil mens SOUND FORGE Pro 13 redigerer og renderer en anden fil i baggrunden. En reel tidsbesparelse.

ACID-loop-fremstilling

ACID sløjfeproduktion

Lav sløjfer til ACID og rediger egenskaberne for WAV-filer. Disse informationer er indlejret i filen og kan til enhver tid tilpasses i ACID.

Channel Converter

Channel Converter

Du kan ændre antallet af kanaler i en lydfil, vend kanaler i en stereofil om eller bland kanaler i en flerkanalers fil til fremstilling af panning-scenarier.

Mastering & rensning
Førsteklasses plug-ins. Fremragende klangkvalitet.

SOUND FORGE Pro 13 indeholder mange effekter og plug-ins til både mastering og cleaning af lydfiler. Disse er baseret på førsteklasses DSP-algoritmer, der sørger for højeste præcision ved postproduktion.

DSP-effekter

Med digitale signalprocessoreffekter redigerer du lydfiler i realtid og udfører masteringopgaver, som knap ville være til at gennemføre analogt. Giv din lyd mere dynamik og rumlighed og rens den for støjlyde.

Mastering-effekter

coreFX 2-Point Compressor

Sammenlignet med en klassisk kompressor har en 2-punkts kompressor to knækpunkter. Dette gør det muligt at etablere forskellige karakteristikker, hvilket er ensbetydende med mere frihed ved komprimering af det dynamiske område.

coreFX Limiter

Med limiter fastlægges en maks. værdi for det bearbejdede lydsignalniveau, som på den måde ikke bliver overskredet. Lydstyrkeforskelle bliver elimineret, således at høje og lave lyde afsnit bliver udlignet.

coreFX VolumeShaper

coreFX VolumeFormer

VolumeFormer kreerer en pumpeeffekt, som typisk findes i dance music, hvor lydstyrken midlertidigt sænkes og forøges. AHR (Attack-Hold-Release) indhyllingskurven kan justeres individuelt.

coreFX Expander

Undertryk støjlyde og skab lyde – med Expander. Dynamikken i et lydsignal forhøjes og der opstår en naturlig klang.

coreFX Compressor

Komprimer dynamikforløbet i et lydsignal og eliminer lydstyrkeforskelle mellem stille og høje passager.

coreFX Gate

Med undertrykker du stille passager i signaloverføringen. Dermed undgås brusen og der opstår en ren, klar klang.

Wave Hammer 2.0

Hører til i enhver værktøjskasse: Wave Hammer 2.0 er en kombination af en klassisk kompressor og en lydstyrke-maksimerer, der gør den til et perfekt mastering-værktøj.

Med Wave Hammer 2.0 kan du gøre dine spor tydeligt højere og har bedre kontrol end med peak-normalisering.

iZotope Ozone 8 Elements

iZotope Ozone Elements indeholder en lang række forhåndsindstillinger og makrostyringer, så du hurtigt og nemt kan fremstille din master.

Mastering Wizard analyserer dit mix, opretter en klangprofil og foreslår skabeloner, signalkæder og processorindstillinger..

Gør lyden individuel efter din egen smag, så du nemt kan fremstille forskellige masters - lige fra hørespil til streaming - hurtigt og nemt.

Forindstillinger

Forindstillinger

Over 75 professionelt udformede forhåndsindstillinger til forskellige genrer, formater og andet.

Plug-in-understøttelse

Plug-in-understøttelse

Fuld understøttelse af VST-, AU-, RTAS-, AAX- og ARA2-plug-ins

Intuitiv brugerflade

Intuitiv brugerflade

Nemme betjeningselementer sørger for bedre arbejdsflow til nem og problemfri fremstilling af imponerende masters

Broadcast

Broadcast

Det perfekte værktøj til levering af radio- og streambare masters.

Delay- og rungeeffekter

coreFX Delay

Lav ekko med Delay. Den enkle forsinkelseseffekt retter sig mod analoge associationer og skaber tidsmæssigt forsinkede kopier af indgangssignalet. Derved opstår der en ekkoeffekt.

coreFX Chorus

Til en fuld og varm klang: Ved Chorus-Effekt opstår der en tidsforsinket kopi af lydsignalet, der kun afviger minimalt i tonehøjde fra originalen. Der opstår en akustisk hørbar fordobling og svæven.

coreFX Flanger

Med Flanger skabes der et dynamisk klangbillede og en koldere lyd. Ved overlagring af originalsignalet og de tidsmæssigt forsinkede kopier, opstår interferens, der er karakteriseret ved "Vandring".

Acoustic Mirror™

Den supermoderne reverb-teknologi integrerer de akustiske reaktioner indenfor et bestemt område eller et bestemt sted i dine lydfiler. Med denne effekt kan du simulere signaladfærd i vintage-lydapparater.

Cleaning-Effekte

DeHisser

DeHisser eliminerer regelmæssig hvid støj, der typisk laves af mikrofoner, forforstærkere eller transformatorer. Modsat undertrykkelse af brusen, kræves der ikke et udvalg af forvrængninger.

DeClicker / DeCrackler

DeClicker fjerner enkelte klik og plop, i lydfiler fra ældre vinyl- og andre fonografoptagelser. DeCrackler er velegnet til at fjerne konstant og stille brusen eller knitren fra dine lydfiler.

DeClipper

DeClipper reparerer digitale og analoge clipping-artefakter, der opstår, når der trykkes for hårdt på A/D-wandleren eller magnetbåndet er overmættet. På den måde kan du redde live koncertoptagelser eller interviews, der ikke blot kan optages igen.

iZotope RX 7 Elements

iZotope RX Elements indeholder en selvstændig lyd-editor og realtids-plug-ins, til udbedring af de hyppigste fejl i typiske optagelser, som clipping, brummen, kliks og anden uønsket baggrundsstøj.

iZotope RX 7 Elements er uundværlig for alle, der vil fremstille perfekt lyd.

De-Clip

Restaurer digitale og analoge clipping-artefakter for at gendanne forvrængede lydfiler.

Voice De-Noise

Reducer uønskede bilyde som bruden fra klimaanlæg, køleskabsbrummen og forstærkerstøj.

De-Hum

Fjern uden problemer ledningsstøj og jordsløjfer

De-Click

Fjern vinyl-klik og -knitren med lav latens og gør den klikkende basguitar blødere.

Plug-in stik

Ny VST-engine

Ny VST-engine

VST2/3-Engine i SOUND FORGE Pro er endnu engang blevet videreudviklet og imponerer ved større stabilitet og hastighed ved scanning samt ved brug af plug-ins. Dialogen mellem VST-Host og effekt-plug-ins er nu endnu mere effektiv. Dermed arbejder du hurtigere og mere præcist.

ARA2-understøttelse

ARA2-understøttelse

Via ARA2-stikudvidelse er informationsudvekslingen mellem SOUND FORGE Pro og plug-ins nu endnu mere omfattende. Derved bruges lydfiler hurtigere i plug-ins og tillader redigering i realtid. Simultanredigering af flere spor eller overgangsfrie klip-grænser – flere muligheder med ARA2.

POW-R Dithering-algoritmer

POW-R Dithering-algoritmer

SOUND FORGE Pro indeholder POW-r Dithering. Denne består af et sæt med tre dithering og bruseformningsalgoritmer, som hver er afstemt på sin måde efter lydoptagelsen: tale, musik med begrænset dynamikomfang og musik med stort dynamikomfang.

Type 1

Type 1 har det fladeste frekvensspektrum indenfor den hørbare frekvensområde og er ideel til stereofonisk komplekst materiale som soloinstrumenter og sang.

Type 2

Type 2 har psykoakustisk optimeret bruseformskurve af lav orden og anbefales til lydmateriale med højere stereokompleksitet.

Type 3

Type 3 har en psykoakustisk optimeret bruseformingskurve af høj orden og anbefales til fuldspektrum stereo-feltmateriale.

DDP-Export

DDP-Export

Du eksporterer Disc Description Protocol Master og er klar til at trykke dine cd'er. DDP-Master er uimodtagelig for generationstab gennem mangfoldiggørelse og kan arkiveres uden problemer. De digitale data forsynes med kontrolsum og videregives til tryk. På denne måde sikres fejlfri reproduktion på lyd-cd'er.

Disc at once CD-brænding

Disc at once CD-brænding

Disc-at-once CD-brændingen anvendes ved fremstilling af en master-disc, der skal sendes til massefremstilling hos en CD-producent. Der skrives flere lydspor på disken. Du kan ligeledes føje spormarkeringer til en enkelt optagelse i et live set og brænde en perfekt lyd-CD i Redbook-standard.

Visualisering
Klanganalyse i SOUND FORGE Pro

I SOUND FORGE Pro 13 analyserer du dine klange med førsteklasses værktøjer til lydvisualisering. På basis af lydfiler bliver musik, stemmeoptagelser eller lyde vist grafisk og dynamisk.

Peak Meter V2

Nu kan du måle spidsniveauet i dit lydsignal helt præcist.

Peak Meter V2 viser dig i realtid dit lydsignals niveau.

Voice Activity Detection takket være kunstig intelligens

“sensAI SINGING VAD” fra audEERING er et moderne værktøj, som ved hjælp af den nyeste kunstig intelligens-teknologi kan registrere stemmer fra forsangere og kor i musikstykker og markere passager med sanglinjer.

På denne måde får du et hurtigt overblik over komplekse mixing-projekter.

Phase Scope og monokompatibilitetsmåling

Phase Scope hjælper dig med at finde faseudløsningerne imellem kanaler i lydfilen. Takket være korrelationsgradmåleren opdager og udbedrer du hurtigt begrænsninger i monokompatibilitet mellem kanaler.

Måling efter CALM-standard

Måling efter CALM-standard gør en helt præcis lydstyrkemåling mulig og tilbyder en klar visuel visning i dit lydsignal. Commercial Advertisement Loudness Mitigation Act (CALM) regulerer den samlede volumen under reklamepauser.

Flerekanalers spectralanalyse

Den flerkanalers spektralanalyse viser flere grafer, der viser grundfrekvens og overtoner i dine optagelser. Overvåg både lyd- og effektændringer og tag flere snapshots og overgangsvisninger, for at sammenligne og tilpasse frekvenser.

Opdagelse og markering af overstyringer

Værktøjet til opdagelse og markering af afklippede peaks scanner automatisk lydfiler og markerer overstyringer. PÅ den måde ser du straks alle clipping-punkter og kan fjerne dem med den DeClipper, der er indeholdt i SOUND FORGE Pro 13.

Scripting
Automatisering med scripts

Scripting er en velkommen hjælp til automatisering af regelmæssigt gentagne opgaver og implementering af individuelle funktioner. SOUND FORGE Pro 13 indeholder en lang række scripts, du kan benytte og ændre efter behov. Dertil hører Mastering Wizard og Cleaning Wizard. Du kan bruge Script Editors vindue til at åbne, oprette, redigere og udføre de indbyggede scripts eller skrive dine egne scripts i C#, JScript eller VBScript. Mere individuelt bliver det ikke.

Batch-bearbejdning

Batch-bearbejdning

Med batch-scriptet kan du anvende de samme effekter og processer på flere filer og på den måde spare mange timer på redigering og konvertering Du behøver blot at føje en gruppe filer til batch-konverteringsfladen, vælge den effekt eller proces, du ønsker at benytte, og køre scriptet. Du kan også gemme de batch-scripter, du benytter oftest, til at opnå en produktiv arbejdsgang, som du altid kan kalde frem.

Mastering Wizard

Mastering Wizard

Mastering Wizard giver dig mulighed for hurtig og nem oprettelse af en professionel master af dine lydfiler. Scriptet fører dig gennem en typisk masteringproces og de dertil anvendte effekter. Den indeholder forskellige forhåndsindstillinger, du kan benytte dig af. Du kan imidlertid også anvende dine egne indstillinger for at ændre lydniveauet, komprimere eller udnytte EQ til at opnå et perfekt resultat.

Cleaning Wizard

Cleaning Wizard

Cleaning Wizard er et uundværligt script, til fjernelse af brusen og andre artefakter fra dit lydmateriale. Den fører dig gennem en typisk rensningsproces og de anvendte værktøjer, så du hurtigt kan reducere brummer, plops og knitren. Cleaning Wizard hjælper dig med at få førsteklasses ren lydkvalitet.

Eksklusivt i SOUND FORGE Pro 13 Suite

Steinberg SpectraLayers Pro 6

Steinberg SpectraLayers Pro 6

Steinberg SpectraLayers Pro 6 er verdens første avancerede lydspektrumseditor. Den transformerer lyd, så der opstår en unik visuel verden bestående af multidimensionale lyddata.

Med dets visuelle koncept og værktøjssæt er det let at omarrangere, ekstrahere og optimere lyd på måder, som overgår alle dine fantasier. Den nye version 6 er, takket være ARA2 support, mere kompatibel såvel som lettere at anvende.

 

Melodyne essential

Melodyne essential

Takket være ARA2 og AAX support forbedrer Melodyne essential lydredigeringsevnerne for både SOUND FORGE Pro 13 og Steinberg SpectraLayers Pro 6. Oplev det legendariske værktøj til korrigering af lyd med absolut præcision.

 

Vintage Effects Suite

Vintage Effects Suite

Reproducér den naturlige, fulde lyd i forbindelse med analogt værktøj autentisk med disse tre vintage effekter.

ECOX

ECOX

Ecox er et inspirerende plug-in til emulering af realistiske tape ekkolyde. Det er muligt at reproducere lyden autentisk, når forskellige tape hastigheder er blevet anvendt til at ændre forsinkelsen med tracking fluktuationer og tabet af højde under hver enkelt tape feedback.

FILTOX

FILTOX

Dette filter er konstrueret til at regulere frekvensrespons for en moduleringskilde, så det er muligt at skabe karakteristisk analog lyd og intern overmodulering. Interaktionen mellem cut-off frekvens og resonans får din synthesizer til at svinge, eller det digitale ved kreative tromme-loop-forvridninger bliver fjernet.

CORVEX

CORVEX

Corvex producerer et elegant lydbillede af variationer som befinder sig mellem analog-style chorus og flanger effects, der rækker ud over standard koncepterne. Tilføj forbløffende akustisk dybde til dine instrumenter, få dem til at lyde af mere eller skab illusionen, at lyden har flere lag.

VariVerb II

VariVerb II

Plads til nye ideer: Skab reverb lige som du ønsker det.

Lyddesign til trommer, sangstemmer og guitar

Med VariVerb II opnår du mere dybde og lydteksturer med utallige indstillingsmuligheder for trommer, sangstemmer og guitarer, som er baseret på adskillige algoritmer, der kan anvendes til at kreere enorme rumforbedringer og som startpunkt for kompleks, skræddersyet lyddesign.

Præcist beregnede reflektionsmønstre

Med VariVerb II kan du kreere reverb, som ikke er baseret på impulsrespons, men snarere på komplekse reflektionsmønstre og forskellige softwaremodeller. Disse beregninger er baseret på matematiske modeller af rum, haller, reverb plates, spring reverbs og såkaldte ikke-lineære effekter, som er mulige at redigere indgående, hvilket gør det til et fantastisk lydforbedringsværktøj.

Vandal

Vandal

Vandal er unikt. Det er en komplet simuleringssuite til guitarister og bassister fra rørene til højttalerspolerne, og et omfangsrigt effects rack i slutningen af signalstien.

Det er den eneste virtuelle guitar- og bass-forstærker, som giver den karakteristiske lyd og feeling af reelt hardware med den fleksibilitet og kreative regulering, som software byder på.

Eksklusivt i SOUND FORGE Pro 365

essentialFX Suite

essentialFX Suite

essentialFX Suite byder på et fantastisk sæt bestående af 11 plug-ins af høj kvalitet, som dækker alle dine behov ved bearbejdningen af musik.

Takket være algoritmer af høj kvalitet, klare betjeningselementer og enkel workflow er det muligt at opnå gode lydresultater med blot et par få klik.

eFX Gate

eFX Gate

En fleksibel effekt som minder om en klassisk analog gate med soft knee og sidechain filterfunktion til hurtig og præcis docking.

eFX Vocal Strip

eFX Vocal Strip

En channel strip med kompressor, deEsser, gate, highpass filter og toneformning i et specialværktøj, som er ideel til tale- eller sangspor.

eFX Compressor

eFX Compressor

En klassisk kompressor med en forholdsvis blød kurve og en justerbar reguleringsproces, den komprimerer fuldkommen musikalsk.

eFX Tremolo Pan

eFX Tremolo Pan

En tremolo effekt med rate, shape, tremolo og panorama til rytmiske stereoeffekter med auto-panning-teksturer til synths eller vintage guitarer.

eFX Chorus Flanger

eFX Chorus Flanger

En traditionel chorus/flanger effekt med rate, dybde, feedback og mix-indstillinger, som sørger for at lyd har mere rum vha. modulering eller forsinkelse af pitch.

eFX deEsser

eFX deEsser

Et dynamisk filter som konstant overvåger signalspidser på et højere niveau end de gennemsnitlige frekvensområder for at reducere uønsket brummestøj i forbindelse med tale og vokaler.

eFX Phaser

eFX Phaser

En klassisk phaser effekt med justerbar rate, dybde, feedback og mix-indstillinger til vedvarende signaler så som synth washes for at opnå atmosfære.

eFX Tubestage

eFX Tubestage

En autentisk analog rørforstærker-simulering med en oversampling funktion til at opnå et kompakt og mere levende lydbillede med mere dynamik.

eFX Limiter

eFX Limiter

Et dynamisk værktøj til at øge loudness for lydsignalet og begrænse et signals niveau til en bestemt grænseværdi for at sikre det mod klipning.

eFX Reverb

eFX Reverb

En komplet algoritmisk reverb til at fremstille alsidig reverb effekter for at producere fed og transparent reverberation for alle mulige signaler.

eFX Stereo Delay

eFX Stereo Delay

En stereoforsinkelse med individuelt justerbare indstillinger til begge kanaler så vel som tempo sync, hvilket kan tilføje stereo med to sangstemmer eller instrumenter.

Analogue Modelling Suite

Analogue Modelling Suite

En analog kompressor, transient designer, band-simulator og rørforstærker i en suite.

Analogue Modelling Suite indbefatter fire plug-ins, som er baseret på replikationer af klassiske circuit designs, der byder på klassiske analoge lyde til en digital verden.

AM|MUNITION

AM|MUNITION

En kompressor/limiter som byder på mere kick. Dette dynamiske mastering værktøj sørger for mere gennemslagskraft og giver også dine mixes mere præsens og karakter.

AM|PULSE

AM|PULSE

En transient designer til redigering af en detaljeret indhyllingskurve og reduktion af baggrundsstøj.

AM|TRACK

AM|TRACK

En kombination af analog kompressor og tape simulator som byder på en klassisk analog karakter.

AM|PHIBIA

AM|PHIBIA

En rørforstærker/channel strip til anvendelse som en vokal-forstærker, guitarforstærker eller til at skabe en varm lyd.

SOUND FORGE Pro 13
SOUND FORGE Pro 13
SOUND FORGE Pro 13
SOUND FORGE Pro 13 Advanced audio editing, sound design and mastering
Upgrade: SOUND FORGE Pro 13 Advanced audio editing, sound design and mastering
SOUND FORGE Pro 13 Advanced audio editing, sound design and mastering
2.999,00 DKK
Priserne er inkl. moms.,  Download uden forsendelsesomk

 

Engelsksproget version

 • Opgraderet VST engine & ARA2 support
 • Nye mastering- og forsinkelseseffekter
 • NYT! Optagelser på op til 64-bit/768 kHz
 • Redesignet interface
 • Effektive DSP algoritmer
 • Inkl. iZotope Ozone 8 elementer & RX 7 elementer

 

1.499,00 DKK I stedet for 4.598,00 DKK

Her kan du til en favørpris upgrade til den nyeste version eller forlænge din update service. Sørg for at have pålogningsdataene til din account eller serienummeret på din software parat.
[url=http://rdir.magix.net/?page=YNCFGYKB9AUM]Flere informationer om Opdateringsservice[/url]

Priserne er inkl. moms.,  Download uden forsendelsesomk

 

Engelsksproget version

 • Opgraderet VST engine & ARA2 support
 • Nye mastering- og forsinkelseseffekter
 • NYT! Optagelser på op til 64-bit/768 kHz
 • Redesignet interface
 • Effektive DSP algoritmer
 • Inkl. iZotope Ozone 8 elementer & RX 7 elementer

 

Gælder kun indtil den 2. februar 2020
 • 1.500 DKK rabat
 • Nu kun dertil:
 • MAGIX Analogue Modelling Suite Plus (værdi: 1.599 DKK)
SOUND FORGE Pro 13 Suite
SOUND FORGE Pro 13 Suite
SOUND FORGE Pro 13 Suite
SOUND FORGE Pro 13 Suite The complete bundle for editing, restoration, sound design and mastering.
Upgrade: SOUND FORGE Pro 13 Suite The complete bundle for editing, restoration, sound design and mastering.
SOUND FORGE Pro 13 Suite The complete bundle for editing, restoration, sound design and mastering.
3.999,00 DKK
Priserne er inkl. moms.,  Download uden forsendelsesomk

Engelsksproget version

 

Den komplette suite til optagelse, redigering og bearbejdning af lyd for professionelle. Mere alsidig end nogensinde med ARA2. Integreret uden overgang med Steinberg SpectraLayers Pro 6 og Melodyne essential.

 

 

 

1.699,00 DKK I stedet for 3.999,00 DKK

Her kan du til en favørpris upgrade til den nyeste version eller forlænge din update service. Sørg for at have pålogningsdataene til din account eller serienummeret på din software parat.
[url=http://rdir.magix.net/?page=YNCFGYKB9AUM]Flere informationer om Opdateringsservice[/url]

Priserne er inkl. moms.,  Download uden forsendelsesomk

Engelsksproget version

 

Den komplette suite til optagelse, redigering og bearbejdning af lyd for professionelle. Mere alsidig end nogensinde med ARA2. Integreret uden overgang med Steinberg SpectraLayers Pro 6 og Melodyne essential.

 

 

 

Gælder kun indtil den 2. februar 2020
 • 2.300 DKK rabat
SOUND FORGE Pro 365
SOUND FORGE Pro 365
SOUND FORGE Pro 365 SOUND FORGE Pro i 12-månedsabo
SOUND FORGE Pro 365 SOUND FORGE Pro i 3-månedsabo
Spar 34 %
79,00 DKK/måned I stedet for 119,00 DKK/måned

Abo- og opsigelsesbetingelser Din SOUND FORGE Pro 365 står til rådighed umiddelbart efter betaling er modtaget og aktivering. Tariffen for den mindste løbetid skal betales som et engangsbeløb, når kontrakten indgås. Den mindste løbetid starter med afgivelse af bestillingen. Annulleres bestillingen i løbet af 14 dage, erstattes hele beløbet. SOUND FORGE Pro 365 forlænges automatisk med 12 måneder, indtil den opsiges. Skulle forlængelsestariffen eller de medfølgende afgifter ændre sig, informeres du herom i god tid. Det er muligt at opsige kontrakten op til en 1 måned, før den udløber. Send venligst en e-mail med angivelse af kundenummer til følgende adresse: infoservice@magix.net

Priserne er inkl. moms.,  Download uden forsendelsesomk

 

Engelsksproget version

 • Opgraderet VST engine & ARA2 support
 • Nye mastering- og forsinkelseseffekter
 • NYT! Optagelser på op til 64-bit/768 kHz
 • Redesignet interface
 • Effektive DSP algoritmer
 • Inkl. iZotope Ozone 8 elementer & RX 7 elementer
 • Inkl. essentialFX Suite & Analogue Modelling Suite

 

Gælder kun indtil den 29. januar 2020
 • Save 33%
 • Special offer available now: Get the 1st year for only €119,88 instead of €179,88.
 • Starting the 13th month - €179,88/year.
149,00 DKK/måned I stedet for 149,00 DKK/måned

Abo- og opsigelsesbetingelser Din SOUND FORGE Pro 365 står til rådighed umiddelbart efter betaling er modtaget og aktivering. Tariffen for den mindste løbetid skal betales som et engangsbeløb, når kontrakten indgås. Den mindste løbetid starter med afgivelse af bestillingen. Annulleres bestillingen i løbet af 14 dage, erstattes hele beløbet. SOUND FORGE Pro 365 forlænges automatisk med 3 måneder, indtil den opsiges. Skulle forlængelsestariffen eller de medfølgende afgifter ændre sig, informeres du herom i god tid. Det er muligt at opsige kontrakten op til en 1 måned, før den udløber. Send venligst en e-mail med angivelse af kundenummer til følgende adresse: infoservice@magix.net

Priserne er inkl. moms.,  Download uden forsendelsesomk

 

Engelsksproget version

 • Opgraderet VST engine & ARA2 support
 • Nye mastering- og forsinkelseseffekter
 • NYT! Optagelser på op til 64-bit/768 kHz
 • Redesignet interface
 • Effektive DSP algoritmer
 • Inkl. iZotope Ozone 8 elementer & RX 7 elementer
 • Inkl. essentialFX Suite & Analogue Modelling Suite

 

Gælder kun indtil den 29. januar 2020
 • Spar 27 %
 • Kun på tilbud nu, de første 3 måneder for 327 DKK/3 måneder i stedet for 447 DKK/3 måneder
 • Fra den 4. måned 447 DKK/3 måneder