Innovationer

För att vi ständigt skall kunna uppfylla kundernas förväntningar sätter vår företagskultur innovation och vidareutveckling i främsta rummet. Det är vårt mål att från en och samma källa kunna ebjuda både privatkunder och affärskunder totallösningar för digitala rutiner.

Innovation, effektivitet och kreativitet
Allt för dig

Utveckling

Utveckling

Våra program optimeras ständigt och berikas med nya funktioner och nytt innehåll. Tack vare återrapportering från kunder och samarbetspartners kan senaste teknik direkt införas och verkställas i denna process.

Många av våra produktutvecklare är själva entusiastiska musiker, filmskapare och fotografer, så att de kan skapa de produkter som de själva gärna skulle använda för bearbetning av digitalt material.

Innovativ genom forskning

Innovativ genom forskning

  • Tilldelat för särskilt engagemang i forskning och utveckling
  • Baserat på FoU-undersökning på uppdrag av Förbundsministeriet för utbildning och forskning
Multimedia-software från MAGIX

Multimedia-software från MAGIX

Med vår breda produktpalett kan vi erbjuda perfekt programvara för all slags användning av multimedia, oberoende av erfarenhetsgraden.

För nybörjare och användare som bara behöver vissa funktioner erbjuder vi till exempel Video Saver för enkel digitalisering av VHS-kassetter eller fotoshow-programmet Photostory Deluxe, med vilken man i en handvändning kan skapa bildsekvenser och ställa dem i Internet eller lägga dem på DVD.

Trots mycket enkel hantering erhålls professionella resultat med våra mest kända program Music Maker och Movie Edit Pro. I dem finns förinställningar och automatiska hjälprutiner för hantering av omfångsrikt material.

Den som vill ha ännu fler funktioner väljer programmens Premium-version eller växlar direkt till proffsprogram som till exempel Video Pro X, Xara Designer Pro eller Samplitude.

Mobila tillämpningar

Mobila tillämpningar

I och med att mobila apparater blir alltmer spridda och får allt fler nya funktioner strävar vi efter att överföra funktioner i våra PC-program till sådana apparater.

Med appen Music Maker JAM för Windows, Android och iOS, kan man lekande lätt arrangera sina egna musikstycken med loops på smartphones eller tablets och komplettera dem med effekter .

Med den appen Movie Edit Touch kan man var som helst redigera sina egna inspelningar och förse dem med effekter.

Fotografi med Live-effekten kan man få med appen Camera MX. Med cloudfunktionen showfy kan bilder och videoinspelningar pålitligt läggas på PCn, på mobila apparater eller på SmartTV.

Multimedia-innehåll

Multimedia-innehåll

Våra softwareprodukter ger inte bara snabba resultat och framgångar på multimediaområdet utan har också professionella innehåll, med vilka audiovisuella projekt kan berikas och förbättras. Förutom audioloops ingår också videoförlagor och grafiska element, som alla produceras hos MAGIX.

Online-tjänster

Online-tjänster

Flera onlinetjänster kompletterar våra program. Det innebär till exempel att hemsidor som utformats med Xara Web Designer kan användas med MAGIX Online World som värdprogram. Foton som optimerats med Xara Photo & Graphic Designer kan presenteras i MAGIX Online Album och på begäran även skyddas med lösenord.

Givetvis kan man från alla program även göra en enkel uppladdning till tjänster som YouTube, Flickr, Facebook, etc.

MX Media-X-Change

MX Media-X-Change

Våra program är inte bara optimalt anpassade för online-tjänster. Dessutom är nästan alla program i olika mediekategorier - som musik, foto, video, etc - sammanknutna med varandra tack vare MX-funktionen. Därigenom kan man utväxla data eller hela projekt mellan två program och fortsätta bearbetningen.

Även projekt som påbörjats på mobila enheter med våra appar kan överföras till PCn för detaljerad bearbetning, till exempel i MAGIX Music Maker eller med MAGIX Movie Edit Pro.