Photostory deluxe 2024:
Fullversion eller abonnemang.
Det är du som bestämmer.

Välj en version

Spara 57 %
MAGIX Photostory deluxe 2024
Photostory deluxe 2024
719 kr
309 kr
Gäller t.o.m. 1 maj 2024
MAGIX Photostory deluxe 365
MAGIX Photostory deluxe 365
Photostory deluxe 365
Photostory deluxe 365
276 kr / år

Abonnemangs- och uppsägningsvillkor: Din MAGIX Photostory deluxe 365 är omedelbart tillgänglig efter mottagande av betalning och aktivering. Avgiften för minimiperioden betalas som en engångsbetalning vid ingående av kontraktet. Minimiperioden börjar genom att lägga beställningen. MAGIX Photostory deluxe 365 förlängs automatiskt med 12 månader åt gången tills du avbryter. Om avgiften för förnyelse eller skatterna däri ändras, kommer du att informeras i förväg. Uppsägning är möjlig fram till 1 månad innan slutet av löptiden. Skicka ett e-postmeddelande med ditt kundnummer till följande adress: infoservice@magix.net

(motsvarar 23 kr / månad)
58 kr / månad

Abonnemangs- och uppsägningsvillkor: Din MAGIX Photostory deluxe 365 är omedelbart tillgänglig efter mottagande av betalning och aktivering. Avgiften för minimiperioden betalas som en engångsbetalning vid ingående av kontraktet. Minsta löptid börjar med beställningsdatumet. MAGIX Photostory deluxe 365 förlängs automatiskt med en månad åt gången tills du avbryter. Om avgiften för förnyelse eller skatterna däri ändras, kommer du att informeras i förväg. En uppsägning är möjlig upp till 1 dag före avtalsperiodens slut. Skicka ett e-postmeddelande med ditt kundnummer till följande adress: infoservice@magix.net

Spara 71 %
Upgrade: MAGIX Photostory deluxe 2024
Upgrade: Photostory deluxe 2024
719 kr
208 kr

Här kan du uppgradera till den senaste versionen. Ha inloggningsuppgifterna till ditt konto, eller din programvaras serienummer, redo.

Gäller t.o.m. 23 april 2024

Prova utan kostnad