Instruktioner för avinstallation

Om du vill ta bort ett program från MAGIX från din dator kan du använda funktionen "Lägg till/ta bort program" i Kontrollpanelen.

 • Klicka då på Kontrollpanelen i startmenyn och sedan vidare på Program och funktioner
  (i Windows 8 hittar du kontrollpanelen genom sökfunktionen i Appar).
 • Välj det program du vill ta bort och klicka på "Ta bort".

Enstaka extraprogram installeras dessutom automatiskt eller genom godkännande tillsammans med MAGIX program. Dessa måste väljas ut enskilt och tas bort vid avinstallationen. Tänk på att dessa extraprogram kan användas av flera MAGIX program samtidigt. Har du installerat mer än ett MAGIX program på din dator kan det bli funktionsstörningar i de andra MAGIX programmen om du tar bort ett extraprogram som används av flera.

För att undvika dessa störningar kan du läsa i följande lista vilka extraprogram som behövs för att ditt MAGIX program ska fungera felfritt.

1 Programdelar som inte avinstalleras automatiskt
2 Programdelar som inte avinstalleras automatiskt och som även används av andra program
3 Programdelar som avinstalleras automatiskt med det senaste programmet, vilket behöver dessa delar

De paket som har försetts med * sammanfattas i kontrollpanelen under en punkt (MAGIX Content & Soundpools) och kan avinstalleras genom den.

Videoprogramvara

Fastcut

Aktuell version

 • MAGIX Connect 1

Tidigare versioner

 • simplitec simpliclean (optional) 1

Movie Edit Pro

Aktuell version

 • MAGIX PC Check & Tuning (optional) 1
 • Update Notifier (optional) 1
 • MAGIX Movie Edit Pro (Migrate Content) 4
 • MAGIX Movie Edit Pro (Demo project) (optional) 4
 • MAGIX Movie Edit Pro (Design elements 1) (optional) 4
 • MAGIX Movie Edit Pro (Design elements 2) (optional) 4
 • MAGIX Movie Edit Pro (Slideshow Maker styles) (optional) 4
 • MAGIX Movie Edit Pro (Menu templates) (optional) 4
 • MAGIX Movie Edit Pro (Soundtrack Maker styles) (optional) 4
 • MAGIX Movie Edit Pro (Title effects) (optional) 4
 • MAGIX Movie Edit Pro (Fade effects) (optional) 4
 • MAGIX Cloud Import 2

Tidigare versioner

 • PC Check & Tuning (optional) 1
 • Update Notifier (optional) 1
 • simplitec simpliclean (optional) 1
 • simplitec simplicheck (optional) 1
 • Connect 1
 • MAGIX Speed burnR 2
 • MAGIX Network Sync 2
 • MAGIX Cloud Import 2
 • Firebird SQL Server 3
 • MAGIX Toolbar / MAGIX Toolbar Updater (optional) 1

De paket som har försetts med 4 sammanfattas i kontrollpanelen under en punkt "MAGIX Movie Edit Pro (Templates and effects)" och kan avinstalleras genom den.

Movie Edit Pro Plus

Aktuell version

 • MAGIX PC Check & Tuning (optional) 1
 • Update Notifier (optional) 1
 • MAGIX Movie Edit Pro Plus (Migrate Content) 1 5
 • MAGIX Movie Edit Pro Plus (Demo project) (optional) 1 5
 • MAGIX Movie Edit Pro Plus (Design elements 1) (optional) 1 5
 • MAGIX Movie Edit Pro Plus (Design elements 2) (optional) 1 5
 • MAGIX Movie Edit Pro Plus (Movie templates 1) (optional) 1 5
 • MAGIX Movie Edit Pro Plus (Movie templates 2) (optional) 1 5
 • MAGIX Movie Edit Pro Plus (Slideshow Maker styles) (optional) 1 5
 • MAGIX Movie Edit Pro Plus (Menu templates) (optional) 1 5
 • MAGIX Movie Edit Pro Plus (Soundtrack Maker styles) (optional) 1 5
 • MAGIX Movie Edit Pro Plus (Title effects) (optional) 1 5
 • MAGIX Movie Edit Pro Plus (Fade effects) (optional) 1 5
 • MAGIX Travel Maps 2
 • MAGIX Speed burnR 2
 • MAGIX Cloud Import 2

Tidigare versioner

 • PC Check & Tuning (optional) 1
 • Update Notifier (optional) 1
 • simplitec simpliclean (optional) 1
 • simplitec simplicheck (optional) 1
 • Connect 1
 • MAGIX Speed burnR 2
 • MAGIX Network Sync 2
 • MAGIX Cloud Import 2
 • Firebird SQL Server 3
 • MAGIX Toolbar / MAGIX Toolbar Updater (optional) 1

De paket som har försetts med 5 sammanfattas i kontrollpanelen under en punkt "MAGIX Movie Edit Pro Plus (Templates and effects)" och kan avinstalleras genom den.

Movie Edit Pro Premium

Aktuell version

 • MAGIX PC Check & Tuning (optional) 1
 • Update Notifier (optional) 1
 • MAGIX Movie Edit Pro Premium (Migrate Content) 1 6
 • MAGIX Movie Edit Pro Premium (Demo project) (optional) 1 6
 • MAGIX Movie Edit Pro Premium (Design elements 1) (optional) 1 6
 • MAGIX Movie Edit Pro Premium (Design elements 2) (optional) 1 6
 • MAGIX Movie Edit Pro Premium (Movie templates 1) (optional) 1 6
 • MAGIX Movie Edit Pro Premium (Movie templates 2) (optional) 1 6
 • MAGIX Movie Edit Pro Premium (Slideshow Maker styles) (optional) 1 6
 • MAGIX Movie Edit Pro Premium (Menu templates) (optional) 1 6
 • MAGIX Movie Edit Pro Premium (Soundtrack Maker styles) (optional) 1 6
 • MAGIX Movie Edit Pro Premium (Title effects) (optional) 1 6
 • MAGIX Movie Edit Pro Premium (Fade effects) (optional) 1 6
 • MAGIX Travel Maps 2
 • MAGIX Speed burnR 2
 • MAGIX Cloud Import 2

Tidigare versioner

 • PC Check & Tuning (optional) 1
 • Update Notifier (optional) 1
 • simplitec simpliclean (optional) 1
 • simplitec simplicheck (optional) 1
 • Connect 1
 • MAGIX Speed burnR 2
 • MAGIX Network Sync 2
 • MAGIX Cloud Import 2
 • Firebird SQL Server 3
 • MAGIX Toolbar / MAGIX Toolbar Updater (optional) 1

De paket som har försetts med 6 sammanfattas i kontrollpanelen under en punkt "MAGIX Movie Edit Pro Premium (Templates and effects)" och kan avinstalleras genom den.

Video easy

Aktuell version

 • simplitec simpliclean (optional) 1
 • MAGIX Speed burnR 2

Tidigare versioner

 • MAGIX Toolbar / MAGIX Toolbar Updater (optional) 1
 • simplitec simplicheck (optional) 1
 • MAGIX Speed burnR 2

Video Pro X

Aktuell version

 • MAGIX Connect (optional) ¹
 • MAGIX Video Pro X (Migrate Content)  1 7
 • MAGIX Video Pro X (Design elements 1) (optional)  1 7
 • MAGIX Video Pro X (Design elements 2) (optional)  1 7
 • MAGIX Video Pro X (Menu templates) (optional)  1 7
 • MAGIX Video Pro X (Fade effects) (optional)  1 7
 • MAGIX Video Pro X (Slideshow Maker styles) (optional)  1 7
 • MAGIX Video Pro X (Movie templates) (optional)  1 7
 • MAGIX Video Pro X (Soundtrack Maker styles) (optional)  1 7
 • MAGIX Video Pro X (Title effects) (optional)  1 7
 • MAGIX Video Pro X (Movie Edit Pro - Design elements) (optional)  1 7
 • MAGIX Video Pro X (Movie Edit Pro - Menu templates) (optional)  1 7
 • MAGIX Video Pro X (Movie Edit Pro - Slideshow Maker styles) (optional)  1 7
 • MAGIX Video Pro X (Movie Edit Pro - Movie templates) (optional)  1 7
 • MAGIX Travel Maps ²
 • MAGIX Speed burnR ²

Tidigare versioner

 • MAGIX Connect (optional) 1
 • MAGIX Video Pro X (Migrate Content)  1 7
 • MAGIX Video Pro X (Design elements) (optional)  1 7
 • MAGIX Video Pro X (Menu templates) (optional)  1 7
 • MAGIX Video Pro X (Fade effects) (optional)  1 7
 • MAGIX Video Pro X (Slideshow Maker styles) (optional)  1 7
 • MAGIX Video Pro X (Movie templates) (optional)  1 7
 • MAGIX Video Pro X (Soundtrack Maker styles) (optional)  1 7
 • MAGIX Video Pro X (Title effects) (optional)  1 7
 • MAGIX Video Pro X (Video deluxe - Design elements) (optional)  1 7
 • MAGIX Video Pro X (Video deluxe - Menu templates) (optional)  1 7
 • MAGIX Video Pro X (Video deluxe - Slideshow Maker styles) (optional)  1 7
 • MAGIX Video Pro X (Video deluxe - Movie templates) (optional)  1 7
 • MAGIX Travel Maps ²
 • MAGIX Speed burnR ²
 • simplitec simplicheck (optional) 1
 • Firebird SQL Server 2

De paket som har försetts med 7 sammanfattas i kontrollpanelen under en punkt "MAGIX Video Pro X (templates & effects)" och kan avinstalleras genom den.

Video Sound Cleaning Lab

Aktuell version

 • simplitec simplicheck (optional) 1

 

Tidigare versioner

 • MAGIX Toolbar / MAGIX Toolbar Updater (optional) 1
 • simplitec simplicheck (optional) 1
 • Yahoo Toolbar (optional) 1
 • MAGIX Screenshare 2

Video Saver

Aktuell version

 • simplitec simpliclean (optional) 1
 • MAGIX Speed burnR 2

Tidigare versioner

 • MAGIX Toolbar / MAGIX Toolbar Updater (optional) 1
 • simplitec simplicheck (optional) 1
 • MAGIX Speed burnR 2

Video Saver Premium

Aktuell version

 • simplitec simpliclean (optional) 1
 • MAGIX Speed burnR 2

VEGAS Pro Edit

Aktuell version

VEGAS Pro

Aktuell version

VEGAS Pro Suite

Aktuell version

VEGAS DVD Architect

Aktuell version

VEGAS Movie Studio

Aktuell version

VEGAS Movie Studio Platinum

Aktuell version

VEGAS Movie Studio Suite

Aktuell version

Musikprogramvara

Music Maker Plus Edition

Aktuell version

 • MAGIX PC Check & Tuning (optional) 1
 • Update Notifier (optional) 1

Tidigare versioner

 • MAGIX PC Check & Tuning (optional) 1
 • Connect 1
 • MAGIX Soundpool Music Maker - Feel good* 2
 • Vita Concert Grand LE* 2
 • simplitec simpliclean (optional) 1
 • simplitec simplicheck (optional) 1
 • MAGIX Goya burnR 2
 • Text-To-Speech-Runtime 2
 • Vita 2* 2
 • Vita Analog Synths* 2
 • Vita Drum Engine* 2
 • Vita Urban Drums* 2
 • Vita Pop Drums * 2
 • Vita Concert Grand * 2
 • Vita Electric Piano* 2
 • Vita String Ensemble* 2
 • Vita Rock Drums* 2
 • MAGIX Music Maker Soundpools (optional)* 2
 • Firebird SQL Server 3
 • MAGIX Toolbar / MAGIX Toolbar Updater (optional) 1

Music Maker Live Edition

Aktuell version

 • simplitec simpliclean (optional) 1
 • Text-To-Speech-Runtime 2
 • Vita 2* 2
 • Vita 2 add-on content* 2
 • Vita Concert Grand* 2
 • Vita Drum Engine* 2
 • Vita Jazz Drums* 2
 • Vita Lead Synth* 2
 • Vita Pop Drums* 2
 • MAGIX Music Maker Live Pads* 2
 • MAGIX Music Maker Standard Soundpools (optional)* 2
 • MAGIX Music Maker Live add-on Soundpools* 2

Tidigare versioner

 • simplitec simpliclean (optional) 1
 • Text-To-Speech-Runtime 2
 • Vita 2* 2
 • Vita 2 add-on content* 2
 • Vita Accordion* 2
 • Vita Choir* 2
 • Vita Cinematic Synth* 2
 • Vita Drum Engine* 2
 • Vita Folk* 2
 • Vita Jazz Drums* 2
 • MAGIX Music Maker Live Pads* 2
 • MAGIX Music Maker Soundpools (optional)* 2
 • Firebird SQL Server 3

Music Maker Premium Edition

Aktuell version

 • MAGIX PC Check & Tuning (optional) 1
 • MAGIX Soundpool Music Maker - Feel good* 2
 • Vita Concert Grand LE* 2

Tidigare versioner

 • MAGIX PC Check & Tuning (optional) 1
 • Connect 1
 • MAGIX Soundpool Music Maker - Feel good* 2
 • Vita Concert Grand LE* 2
 • simplitec simpliclean (optional) 1
 • simplitec simplicheck (optional) 1
 • MAGIX Speed burnR 2
 • Text-To-Speech-Runtime 2
 • Vita Church Organ* 2
 • Vita Cinematic Soundscapes* 2
 • Vita Concert Grand* 2
 • Vita Lead Synth* 2
 • Vita Pop Drums* 2
 • Vita 2* 2
 • Vita add-on content* 2
 • Vita Accordion* 2
 • Vita Choir* 2
 • Vita Cinematic Synth* 2
 • Vita Analog Synths* 2
 • Vita Electric Piano* 2
 • Vita Vintage Organ* 2
 • Vita Celtic Harp* 2
 • Vita Concert Guitar* 2
 • Vita Pop Brass* 2
 • Vita Drum Engine* 2
 • Vita Jazz Drums* 2
 • Vita Urban Drums* 2
 • Vita Rock Drums* 2
 • Vita Bass Machine* 2
 • Vita String Ensemble* 2
 • Vita Volk* 2
 • Vita Soundtrack Percussion* 2
 • Vita World Percussion* 2
 • MAGIX Music Maker Soundpools (optional)* 2
 • MAGIX Music Maker Premium Soundpools (optional)* 2
 • MAGIX Music Maker Live Pads* 2
 • MAGIX Music Maker Standard Soundpools (optional)* 2
 • MAGIX Music Maker Live add-on Soundpools (optional)* 2
 • MAGIX Toolbar / MAGIX Toolbar Updater (optional) 1
 • Firebird SQL Server 3

Music Maker

Aktuell version

 • MAGIX PC Check & Tuning (optional) 1
 • MAGIX Connect 1
 • MAGIX Soundpool Music Maker - Feel good 2
 • Vita Concert Grand LE 2

Tidigare versioner

 • simplitec simpliclean (optional) 1
 • MAGIX Connect 1
 • MAGIX Soundpool Music Maker - Feel good 2
 • Vita Concert Grand LE 2

Music Maker Hip Hop Beat Producer Edition

Aktuell version

 • MAGIX PC Check & Tuning (optional) 1
 • MAGIX Connect (optional) 1
 • MAGIX Soundpool Music Maker - Feel good * 2
 • Vita Concert Grand LE * 2

Music Maker 80s Edition

Aktuell version

 • MAGIX PC Check & Tuning (optional) 1
 • MAGIX Connect (optional) 1
 • MAGIX Soundpool Music Maker - Feel good * 2
 • Vita Concert Grand LE * 2

Music Maker Trap Edition

Aktuell version

 • MAGIX PC Check & Tuning (optional) 1
 • MAGIX Connect (optional) 1
 • MAGIX Soundpool Music Maker - Feel good * 2
 • Vita Concert Grand LE * 2

Music Maker EDM Edition

Aktuell version

 • MAGIX PC Check & Tuning (optional) 1
 • MAGIX Connect (optional) 1
 • MAGIX Soundpool Music Maker - Feel good * 2
 • Vita Concert Grand LE * 2

Music Maker Hip Hop Edition

Aktuell version

 • simplitec simpliclean (optional) 1
 • MAGIX Goya burnR 2
 • Text-To-Speech-Runtime 2
 • Vita Urban Drums* 2
 • Music Maker Hip Hop Edition Soundpools (optional)* 2
 • Firebird SQL Server 3

Tidigare versioner

 • MAGIX Toolbar / MAGIX Toolbar Updater (optional) 1
 • simplitec simplicheck (optional) 1
 • MAGIX Goya burnR 2
 • Text-To-Speech-Runtime 2
 • Vita Bass Machine* 2
 • Music Maker Hip Hop Edition Soundpools (optional)* 2
 • Firebird SQL Server 3

Music Maker Rock Edition

Aktuell version

 • simplitec simpliclean (optional) 1
 • MAGIX Goya burnR 2
 • Text-To-Speech-Runtime 2
 • Vita Power Guitar* 2
 • Music Maker Rock Edition Soundpools (optional)* 2
 • Firebird SQL Server 3

Tidigare versioner

 • MAGIX Toolbar / MAGIX Toolbar Updater (optional) 1
 • simplitec simplicheck (optional) 1
 • MAGIX Goya burnR 2
 • Text-To-Speech-Runtime 2
 • Vita Rock Drums* 2
 • Music Maker Rock Edition Soundpools (optional)* 2
 • Firebird SQL Server 3

Music Maker Techno Edition

Aktuell version

 • simplitec simpliclean (optional) 1
 • MAGIX Goya burnR 2
 • Text-To-Speech-Runtime 2
 • Vita Bass Machine* 2
 • Music Maker Techno Edition Soundpools (optional)* 2
 • Firebird SQL Server 3

Tidigare versioner

 • MAGIX Toolbar / MAGIX Toolbar Updater (optional) 1
 • simplitec simplicheck (optional) 1
 • MAGIX Goya burnR 2
 • Text-To-Speech-Runtime 2
 • Vita Drum Engine* 2
 • Music Maker Techno Edition Soundpools (optional)* 2
 • Firebird SQL Server 3

Music Maker Movie Score Edition

Aktuell version

 • simplitec simpliclean (optional) 1
 • MAGIX Goya burnR 2
 • Text-To-Speech-Runtime 2
 • Vita Soundtrack Percussion* 2
 • Music Maker Movie Score Edition Soundpools (optional)* 2
 • Firebird SQL Server 3

Tidigare versioner

 • MAGIX Toolbar / MAGIX Toolbar Updater (optional) 1
 • simplitec simplicheck (optional) 1
 • MAGIX Goya burnR 2
 • MAGIX Speed burnR 2
 • Text-To-Speech-Runtime 2
 • Vita String Ensemble* 2
 • Music Maker Soundtrack Edition Soundpools (optional)* 2
 • Firebird SQL Server 3

Music Studio

Aktuell version

 • simplitec simpliclean (optional) 1
 • MAGIX Speed burnR 2
 • MAGIX Analogue Modelling Suite Plus 2
 • MAGIX essentialFX Suite 2
 • MAGIX Vandal VST-Plugin 2
 • MAGIX VariVerb II VST-Plugin 2
 • MAGIX Vintage Effects Suite 2
 • Vita Electric Piano (optional)* 2

Tidigare versioner

 • simplitec simpliclean (optional) 1
 • MAGIX Speed burnR 2
 • MAGIX Analogue Modelling Suite Plus 2
 • MAGIX essentialFX Suite 2
 • MAGIX Vandal VST-Plugin 2
 • MAGIX VariVerb II VST-Plugin 2
 • MAGIX Vintage Effects Suite 2
 • Vita Electric Piano (optional)* 2
 • simplitec simplicheck (optional)2 – Music Studio & Music Studio 2
 • MAGIX Toolbar / MAGIX Toolbar Updater (optional) 1 – Music Studio & Music Studio 2
 • MAGIX Screenshare (optional) 2 – Music Studio

Samplitude Music Studio

Aktuell version

 • MAGIX PC Check & Tuning (optional) 1
 • MAGIX Speed burnR 2
 • MAGIX Analogue Modelling Suite Plus 2
 • MAGIX Vandal VST-Plugin 2
 • MAGIX VariVerb II VST-Plugin 2
 • MAGIX Samplitude Music Studio (Objekt-Synthesizer) (optional) 2
 • MAGIX Soundpools 2021 (optional) * 2
 • Vita 2 (optional) * 2
 • Vita 2 add-on content (optional) * 2
 • Vita 1957 Wooden Clarinet (optional) * 2
 • Vita Analog Synths 2 (optional) * 2
 • Vita Balalaika (optional) * 2
 • Vita Cello (optional) * 2
 • Vita Choir (optional) * 2
 • Vita Church Organ (optional) * 2
 • Vita Cinematic Soundscapes (optional) * 2
 • Vita Cinematic Synth (optional) * 2
 • Vita Concert Grand (optional) * 2
 • Vita Drum Engine (optional) * 2
 • Vita Folk (optional) * 2
 • Vita Handchimes, Bells and Glass (optional) * 2
 • Vita Jazz Guitar (optional) * 2
 • Vita Orchestral Ensemble (optional) * 2
 • Vita Pop Drums (optional) * 2
 • Vita Soloist Collection (optional) * 2
 • Vita Steel Tongue (optional) * 2
 • Vita Tiny Percussion: Bongos (optional) * 2
 • Vita Tiny Percussion: Congas (optional) * 2
 • Vita Tiny Percussion: Shaker (optional) * 2
 • Vita Tiny Percussion: Taiko (optional) * 2
 • Vita Vintage Ukulele (optional) * 2
 • Vita Vintage Cornets (optional) * 2
 • Vita Vintage Lead Trumpets (optional) * 2
 • Vita Vintage Mid and Low Brass (optional) * 2
 • Vita World Flutes (optional) * 2

Tidigare versioner

 • MAGIX PC Check & Tuning (optional) 1
 • simplitec simpliclean (optional) 1
 • simplitec simplicheck (optional) 1
 • MAGIX Speed burnR 2
 • MAGIX Analogue Modelling Suite Plus 2
 • MAGIX essentialFX Suite 2
 • MAGIX Vandal VST-Plugin 2
 • MAGIX VariVerb II VST-Plugin 2
 • Soundpools (optional) * 2
 • Soundpools 2019 (optional) * 2
 • Soundpools 2020 (optional) * 2
 • Vita 2 (optional) * 2
 • Vita 2 add-on content (optional) * 2
 • Vita 1957 Wooden Clarinet (optional) * 2
 • Vita Accordion (optional) * 2
 • Vita Analog Synths (optional) * 2
 • Vita Bass Machine (optional) * 2
 • Vita Celtic Harp (optional) * 2
 • Vita Century Guitars (optional) * 2
 • Vita Century Keys (optional) * 2
 • Vita Choir (optional) * 2
 • Vita Church Organ (optional) * 2
 • Vita Cinematic Soundscapes (optional)* 2
 • Vita Cinematic Synth (optional)* 2
 • Vita Concert Grand (optional) * 2
 • Vita Drum Engine (optional) * 2
 • Vita Electric Bass (optional) * 2
 • Vita Electric Piano (optional) * 2
 • Vita Folk (optional) * 2
 • Vita Grand Piano (optional) * 2
 • Vita Handchimes, Bells and Glass (optional) * 2
 • Vita Jazz Drums (optional) * 2
 • Vita Lead Synth (optional) * 2
 • Vita Orchestral Ensemble (optional) * 2
 • Vita Pop Brass (optional) * 2
 • Vita Pop Drums (optional) * 2
 • Vita Power Guitar (optional) * 2
 • Vita Rock Drums (optional) * 2
 • Vita Sansula (optional) * 2
 • Vita Soundtrack Percussion (optional) * 2
 • Vita Space Pad (optional) * 2
 • Vita String Ensemble (optional) * 2
 • Vita Urban Drums (optional) * 2
 • Vita Vintage Organ (optional) * 2
 • Vita Tiny Percussion: Bongos (optional) * 2
 • Vita Tiny Percussion: Congas (optional) * 2
 • Vita Tiny Percussion: Shaker (optional) * 2
 • Vita Tiny Percussion: Taiko (optional) * 2
 • Vita Vintage Cornets (optional) * 2
 • Vita Vintage Lead Trumpets (optional) * 2
 • Vita Vintage Mid and Low Brass (optional) * 2
 • Vita World Flutes (optional) * 2
 • Vita World Percussion (optional) * 2

Digital DJ

Aktuell version

Audio Cleaning Lab

Aktuell version

 • simplitec simpliclean (optional) 1
 • MAGIX Speed burnR 2

Tidigare versioner

 • simplitec simpliclean (optional) 1
 • simplitec simplicheck (optional 1
 • MAGIX Speed burnR 2
 • MAGIX Toolbar / MAGIX Toolbar Updater (optional) 1

Audio & Music Lab Premium

Aktuell version

 • simplitec simpliclean (optional) 1
 • MAGIX Speed burnR 2

Tidigare versioner

 • simplitec simpliclean (optional) 1
 • simplitec simplicheck (optional 1
 • MAGIX Speed burnR 2
 • MAGIX Toolbar / MAGIX Toolbar Updater (optional) 1

MP3 deluxe

Aktuell version

 • simplitec simpliclean (optional) 1
 • MAGIX Speed burnR 2
 • Firebird SQL Server 3

Tidigare versioner

 • MAGIX Toolbar / MAGIX Toolbar Updater (optional) 1
 • simplitec simplicheck (optional) 1
 • MAGIX Speed burnR 2
 • Firebird SQL Server 3

Samplitude Pro X

Aktuell version

 • MAGIX Speed burnR 2
 • MAGIX Independence Libraries Common Files (optional) 2
 • MAGIX Independence Pro 3.6 VST-Plugins (optional) 2
 • MAGIX Independence Pro Software Suite 3.6 (optional) 2
 • Vita 2 (optional) * 2
 • Vita 2 add-on content (optional) * 2
 • Vita 1957 Wooden Clarinet (optional)
 • Vita Analog Synths 2 (optional) * 2
 • Vita Cello (optional) * 2
 • Vita Century Keys (optional) * 2
 • Vita Electric Piano (optional) * 2
 • Vita Handchimes, Bells and Glass (optional) * 2
 • Vita Jazz Drums (optional) * 2
 • Vita Jazz Guitar (optional) * 2
 • Vita Orchestral Ensemble (optional) * 2
 • Vita Tiny Percussion: Bongos (optional) * 2
 • Vita Tiny Percussion: Congas (optional) * 2
 • Vita Tiny Percussion: Shaker (optional) * 2
 • Vita Tiny Percussion: Taiko (optional) * 2
 • Vita Upright Bass (optional) * 2
 • Vita Vintage Cornets (optional) * 2
 • Vita Vintage Lead Trumpets (optional) * 2
 • Vita Vintage Mid and Low Brass (optional) * 2

Tidigare versioner

 • MAGIX Speed burnR 2
 • MAGIX Burn routines 2
 • MAGIX Low Latency Driver 2
 • MAGIX Independence Libraries Common Files 2
 • MAGIX Independence Pro 3.5 VST-Plugins (optional) 2
 • MAGIX Independence Pro 3.3 VST-Plugins 2
 • MAGIX Independence Pro 3.2 VST-Plugins 2
 • MAGIX Independence Pro Software Suite 3.5 (optional) 2
 • MAGIX Independence Pro Software Suite 3.3 2
 • MAGIX Independence Pro Software Suite 3.2 2
 • Vita 2 (optional) * 2
 • Vita 2 add-on content (optional) * 2
 • Vita Accordion (optional) * 2
 • Vita Analog Synths 2 (optional) * 2
 • Vita Bass Machine * 2
 • Vita Century Keys (optional) * 2
 • Vita Choir (optional) * 2
 • Vita Church Organ (optional) * 2
 • Vita Cinematic Soundscapes (optional) * 2
 • Vita Cinematic Synth (optional) * 2
 • Vita Concert Grand (optional) * 2
 • Vita Drum Engine (optional) * 2
 • Vita Folk (optional) * 2
 • Vita Grand Piano (optional) * 2
 • Vita Jazz Drums (optional) * 2
 • Vita Lead Synth (optional) * 2
 • Vita Orchestral Ensemble (optional) * 2
 • Vita Pop Drums (optional) * 2
 • Vita Power Guitar (optional) * 2
 • Vita Rock Drums * 2
 • Vita Sansula (optional) * 2
 • Vita Soundtrack Percussion (optional) * 2
 • Vita String Ensemble (optional) * 2
 • Vita Vintage Organ (optional) * 2

Samplitude Pro X Suite

Aktuell version

 • MAGIX Speed burnR 2
 • MAGIX Independence Libraries Common Files (optional) 2
 • MAGIX Independence Pro 3.6 VST-Plugins (optional) 2
 • MAGIX Independence Pro Software Suite 3.6 (optional) 2
 • Vita 2 (optional) * 2
 • Vita 2 add-on content (optional) * 2
 • Vita 1957 Wooden Clarinet (optional) * 2
 • Vita Analog Synths 2 (optional) * 2
 • Vita Cello (optional) * 2
 • Vita Century Keys (optional) * 2
 • Vita Cinematic Soundscapes (optional) * 2
 • Vita Electric Piano (optional) * 2
 • Vita Handchimes, Bells and Glass (optional) * 2
 • Vita Jazz Drums (optional) * 2
 • Vita Jazz Guitar (optional) * 2
 • Vita Orchestral Ensemble (optional) * 2
 • Vita Power Guitar (optional) * 2
 • Vita Soundtrack Percussion (optional) * 2
 • Vita String Ensemble (optional) * 2
 • Vita Tiny Percussion: Bongos (optional) * 2
 • Vita Tiny Percussion: Congas (optional) * 2
 • Vita Tiny Percussion: Shaker (optional) * 2
 • Vita Tiny Percussion: Taiko (optional) * 2
 • Vita Upright Bass (optional) * 2
 • Vita Vintage Cornets (optional) * 2
 • Vita Vintage Lead Trumpets (optional) * 2
 • Vita Vintage Mid and Low Brass (optional) * 2

Tidigare versioner

 • MAGIX Speed burnR 2
 • MAGIX Burn routines 2
 • MAGIX Low Latency Driver 2
 • MAGIX Speed burnR 2
 • MAGIX Independence Libraries Common Files 2
 • MAGIX Independence Pro 3.5 VST-Plugins (optional) 2
 • MAGIX Independence Pro 3.3 VST-Plugins 2
 • MAGIX Independence Pro 3.2 VST-Plugins 2
 • MAGIX Independence Pro Software Suite 3.5 (optional) 2
 • MAGIX Independence Pro Software Suite 3.3 2
 • MAGIX Independence Pro Software Suite 3.2 2
 • Vita 2 (optional) * 2
 • Vita 2 add-on content * 2
 • Vita 2 add-on content (optional) * 2
 • Vita Accordion (optional) * 2
 • Vita Analog Synths * 2
 • Vita Analog Synths 2 * 2
 • Vita Bass Machine * 2
 • Vita Choir (optional) * 2
 • Vita Church Organ (optional) * 2
 • Vita Cinematic Soundscapes (optional) * 2
 • Vita Cinematic Synth (optional) * 2
 • Vita Concert Grand (optional) * 2
 • Vita Concert Guitar (optional) * 2
 • Vita Drum Engine (optional) * 2
 • Vita Electric Piano (optional) * 2
 • Vita Folk (optional) * 2
 • Vita Jazz Drums (optional) * 2
 • Vita Lead Synth (optional) * 2
 • Vita Orchestral Ensemble (optional) * 2
 • Vita Pop Brass (optional) * 2
 • Vita Pop Drums (optional) * 2
 • Vita Power Guitar (optional) * 2
 • Vita Rock Drums (optional) * 2
 • Vita Sansula (optional) * 2
 • Vita Soundtrack Percussion (optional) * 2
 • Vita String Ensemble (optional) * 2
 • Vita Upright Bass (optional) * 2
 • Vita Urban Drums (optional) * 2
 • Vita Vintage Organ (optional) * 2

SOUND FORGE Audio Studio

Aktuell version

Tidigare versioner

 • Connect ¹
 • CD burn routines ²
 • iZotope Ozone Elements ²

SOUND FORGE Pro

Aktuell version

SOUND FORGE Pro Suite

Aktuell version

SOUND FORGE Audio Cleaning Lab

Aktuell version

 • Update Notifier (optional) ¹
 • MAGIX Speed burnR ²

SpectraLayers Pro

Aktuell version

ACID Music Studio

Aktuell version

ACID Pro

Aktuell version

ACID Pro Next

Aktuell version

ACID Pro Next Suite

Aktuell version

Foto- och designprogramvara

Photostory easy

Aktuell version

 • simplitec simpliclean (optional) 1
 • MAGIX Speed burnR 2

Tidigare versioner

 • MAGIX Toolbar / MAGIX Toolbar Updater (optional) 1
 • simplitec simplicheck (optional) 1
 • MAGIX Speed burnR 2
 • Firebird SQL Server 3

Photostory Deluxe

Aktuell version

 • MAGIX PC Check & Tuning (optional) 1
 • Update Notifier (optional) 1
 • MAGIX Photostory Deluxe (Migrate Content)  1 8
 • MAGIX Photostory Deluxe (design elements) (optional) 1 8
 • MAGIX Photostory Deluxe (movie templates 1) (optional) 1 8
 • MAGIX Photostory Deluxe (movie templates 2) (optional) 1 8
 • MAGIX Photostory Deluxe (Slideshow maker styles) (optional) 1 8
 • MAGIX Photostory Deluxe (Menu templates) (optional) 1 8
 • MAGIX Photostory Deluxe (Sound effects) (optional)  1 8
 • MAGIX Photostory Deluxe (Soundtrack Maker Styles) (optional) 1 8
 • MAGIX Photostory Deluxe (Title effects) (optional) 1 8
 • MAGIX Photostory Deluxe (Transition effects) (optional) 1 8
 • MAGIX Speed burnR 2
 • MAGIX Cloud Import 2
 • MAGIX Travel Maps 2

Tidigare versioner

 • MAGIX PC Check & Tuning (optional) 1
 • Connect 1
 • MAGIX Speed burnR 2
 • MAGIX Network Sync 2
 • simplitec simpliclean (optional) 1
 • Firebird SQL Server 3

De paket som har försetts med 8 sammanfattas i kontrollpanelen under en punkt "MAGIX Photostory Deluxe (templates & effects)" och kan avinstalleras genom den.

Photostory Premium VR

Aktuell version

 • MAGIX PC Check & Tuning (optional) 1
 • Update Notifier (optional) 1
 • MAGIX Photostory VR (optional über den DLM) 1
 • MAGIX Photostory Premium VR (Migrate Content) 1 9
 • MAGIX Photostory Premium VR (Design elements) (optional) 1 9
 • MAGIX Photostory Premium VR (movie templates 1) (optional) 1 9
 • MAGIX Photostory Premium VR (movie templates 2) (optional) 1 9
 • MAGIX Photostory Premium VR (Slideshow maker styles) (optional) 1 9
 • MAGIX Photostory Premium VR (Menu templates) (optional) 1 9
 • MAGIX Photostory Premium VR (Premium Collection) (optional) 1 9
 • MAGIX Photostory Premium VR (Sound effects) (optional) 1 9
 • MAGIX Photostory Premium VR (Soundtrack Maker Styles) (optional) 1 9
 • MAGIX Photostory Premium VR (Title effects) (optional) 1 9
 • MAGIX Photostory Premium VR (Transition effects) (optional) 1 9
 • MAGIX Speed burnR 2
 • MAGIX Cloud Import2

Tidigare versioner

 • MAGIX PC Check & Tuning (optional) 1
 • Connect 1
 • MAGIX Speed burnR 2
 • MAGIX Network Sync 2
 • MAGIX Cloud Import 2
 • MAGIX Photostory VR 3
 • MAGIX VR-X Player 3

De paket som har försetts med 9 sammanfattas i kontrollpanelen under en punkt "MAGIX Photostory Premium VR (templates & effects)" och kan avinstalleras genom den.

Photo Manager Deluxe

Aktuell version

 • simplitec simpliclean (optional) 1
 • Connect 1
 • MAGIX Speed burnR 2
 • MAGIX Slideshow Maker 2 2
 • MAGIX Network Sync 2
 • MAGIX Cloud Import 2
 • Firebird SQL Server 3

Tidigare versioner

 • simplitec simpliclean (optional) 1
 • simplitec simplicheck (optional) 1
 • MAGIX Toolbar / MAGIX Toolbar Updater (optional) 1
 • MAGIX Speed burnR 2
 • MAGIX Slideshow Maker 2 2
 • myphotobook (optional) 2
 • Firebird SQL Server 3

Xara Designer Pro X

Aktuell version

 • -

Tidigare versioner

 • simplitec simpliclean (optional) 1
 • simplitec simplicheck (optional) 1
 • MAGIX Toolbar / MAGIX Toolbar Updater (optional) 1
 • myphotobook (optional) 2

Xara Photo & Graphic Designer

Aktuell version

 • -

Tidigare versioner

 • MAGIX PC Check & Tuning (optional) 1
 • MAGIX Connect (optional) 1
 • simplitec simpliclean (optional) 1
 • simplitec simplicheck (optional) 1
 • MAGIX Toolbar / MAGIX Toolbar Updater (optional) 1
 • MAGIX Photo Manager 1
 • myphotobook (optional) 2
 • Firebird SQL Server (Photo Manager) 3

Xara Page & Layout Designer

Aktuell version

 • simplitec simpliclean (optional) 1

Tidigare versioner

 • simplitec simpliclean (optional) 1
 • simplitec simplicheck (optional) 1
 • MAGIX Toolbar / MAGIX Toolbar Updater (optional) 1
 • MAGIX Photo Manager 1
 • myphotobook (optional) 2

Xara 3D Maker

Aktuell version

 • simplitec simplicheck (optional) 1
 • MAGIX Toolbar / MAGIX Toolbar Updater (optional) 1

Webbprogramvara

Xara Web Designer

Aktuell version

 • -

Tidigare versioner

 • MAGIX Toolbar / MAGIX Toolbar Updater (optional) 1
 • simplitec simplicheck (optional) 1
 • simplitec simpliclean (optional) 1

Xara Web Designer Premium

Aktuell version

 • -

Tidigare versioner

 • MAGIX PC Check & Tuning (optional) 1
 • Connect 1
 • MAGIX Toolbar / MAGIX Toolbar Updater (optional) 1
 • simplitec simplicheck (optional) 1
 • simplitec simpliclean (optional) 1

Kompletterande produkter

PC Check & Tuning

Aktuell version

Tidigare versioner

 • MAGIX Toolbar / MAGIX Toolbar Updater (optional) 1
 • MAGIX PC Live 2

Game Control

Aktuell version

PanoramaStudio

Aktuell version

 • MAGIX PC Check & Tuning (optional) 1
 • Update Notifier (optional) 1

Tidigare versioner

 • simplitec simplicheck (optional) 1

PanoramaStudio Pro

Aktuell version

 • MAGIX PC Check & Tuning (optional) 1
 • Update Notifier (optional) 1

Tidigare versioner

 • simplitec simplicheck (optional) 1

Gratis programvara

Photo Manager

Aktuell version

 • simplitec simpliclean (optional) 1
 • MAGIX Network Sync 2
 • MAGIX Cloud Import 2
 • Firebird SQL Server 3

Tidigare versioner

 • MAGIX Toolbar / Magix Toolbar Updater (optional) 1
 • MAGIX Screenshare 2
 • simplitec simplicheck (optional) 1
 • myphotobook (optional) 2
 • Firebird SQL Server 3

Photo Designer

Aktuell version

 • MAGIX Toolbar / MAGIX Toolbar Updater (optional) 1
 • simplitec simplicheck (optional) 1