Aktivering av MAGIX-produkter före 2014

För att aktivera ditt program behöver du bara serienumret och om du vill den e-postadress som du använder till din MAGIX-inloggning. Tänk på att det fr.o.m. 2014 behövs en internetuppkoppling för att aktivera alla program från MAGIX.

Så fungerar aktiveringen:

  1. Efter att du har startat det installerade programmet får du en begäran att uppge serienumret.
  2. Skriv in serienumret utan bindestreck i det tomma fältet.
  3. Den gröna bocken bredvid fältet visar att serienumret är godkänt.
  4. rogrammet kan nu startas. Vi rekommenderar dock att du först registrerar produkten genom att ange den e-postadress som gäller för din MAGIX-inloggning i det tomma fältet. Om du inte har någon MAGIX-inloggning är går snabbt och lätt att registrera sig här.

Aktivering av nedladdad version

Serienumret har skickats till din e-postadress.

Aktivering av box-versionen

Du hittar serienumret på baksidan av förpackningen.

Om hårdvaran byts ut kan aktiveringen bli ogiltig. I sådana fall ska du återanvända ditt serienummer och klicka på "Aktivera igen" i dialogrutan för aktivering.

Vid problem som uppstår ska du vända dig till supporten och där uppge ditt serienummer och beställningsnummer: support2.magix.com (MAGIX-inloggning krävs).