Instalacja i aktywacja programów dodatkowych
FXHome, proDAD, MotionStudios & NewBlueFX

Przed instalacją programów dodatkowych

Zainstaluj swoją wersję Video deluxe / Video Pro X / Photostory Deluxe firmy MAGIX. W przypadku zakupu wersji pudełkowej oprogramowanie należy zainstalować bezpośrednio przy pomocy dostarczonego nośnika danych lub po pobraniu z centrum serwisowego MAGIX.

W przypadku zakupu wersji do pobrania, po zakupie w wiadomości e-mail otrzymasz potwierdzenie zamówienia. W wiadomości tej będzie się znajdować link z zakupionym oprogramowaniem, które będzie można pobrać i zainstalować.

Pobieranie i instalacja

A) Kod bonu rabatowego

Programy dodatkowe dostarczane w postaci stałej części składowej wersji Video deluxe / Video Pro X / Photostory Deluxe firmy MAGIX mogą zostać pobrane i zainstalowane w programie po wykorzystaniu bonu:

  1. W tym celu uruchom zainstalowaną już wersję Video deluxe / Video Pro X / Photostory Deluxe firmy MAGIX, a następnie na górze na pasku menu w miejscu "Pomoc" ?  wprowadź kod bonu rabatowego. "Aktywacja zawartości pakietu(-ów)". Kod bonu rabatowego znajduje się na wkładanej karcie wersji pudełkowej lub po zakupie wersji do pobrania w wysłanej automatycznie wiadomości e-mail. Po aktywacji bonu rabatowego następuje automatyczne pobranie i uruchomienie pakietu instalacyjnego programu dodatkowego.
  2. Postępować zgodnie ze wskazówkami instalacyjnymi producenta programu dodatkowego (patrz poniżej).
  3. Po ponownym uruchomieniu Twojej wersji Video deluxe / Video Pro X / Photostory Deluxe firmy MAGIX, zainstalowany program dodatkowy znajduje się w bibliotece Mediapool w miejscu "Efekty".

B) Link do pobrania

Programy dodatkowe zakupione w trakcie trwania oferty promocyjnej, po zakupie mogą zostać pobrane i zainstalowane przy pomocy linku wysłanego automatycznie na wskazany adres e-mail.

  1. W tym celu kliknąć w link programu dodatkowego przesłany w wiadomości e-mail. Po zakończeniu pobierania podwójnym kliknięciem można uruchomić pakiet instalacyjny.
  2. Postępować zgodnie ze wskazówkami instalacyjnymi producenta programu dodatkowego (patrz poniżej).
  3. Po ponownym uruchomieniu Twojej wersji Video deluxe / Video Pro X / Photostory Deluxe firmy MAGIX, zainstalowany program dodatkowy znajduje się w bibliotece Mediapool w miejscu "Efekty".

Czynności instalacyjne i aktywacyjne określone przez producenta

FXHome

Wskazówki instalacyjne

1. Przeczytaj i potwierdź umowę licencyjną.
2. Wybierz typ konfiguracji, następnie rozpocznie się instalacją. Po zakończeniu instalacji otworzy się menedżer aplikacji FXHome.
Tutaj przy pomocy przycisku "ACTIVATE & UNLOCK" można aktywować program dodatkowy. Aktywacja działa zarówno online, jak i offline.

Aktywacja online:

3. Zaloguj się poprzez swoje konto FXHome. Jeżeli nie posiadasz konta zarejestruj się, aby móc kontynuować instalację.
4. Następnie kliknij w "Register a new Serial Code".
5. W odpowiednim oknie wprowadź numer seryjny aktywowanego programu dodatkowego. Numer ten znajduje się albo na wkładanej karcie (wersja pudełkowa), w wiadomości e-mail otrzymanej zaraz po zakupie (wersja do pobrania/oferta promocyjna) lub w Video deluxe / Video Pro X / Photostory Deluxe w miejscu "Efekty" > "Efekty dodatkowe" >Kliknąć w przycisk programu dodatkowego (tylko w przypadku bonu z kodem rabatowym).
6. Tym samym instalacja oraz aktywacja Twojego programu dodatkowego FXHome została zakończona. Po ponownym uruchomieniu Twojej wersji Video deluxe / Video Pro X / Photostory Deluxe firmy MAGIX, zainstalowany program dodatkowy znajduje się w bibliotece Mediapool w miejscu "Efekty".

Aktywacja offline:

3. Następnie skopiuj podany link do przeglądarki.
4. Zaloguj się do swojego dostępnego konta FXHome. Jeżeli nie posiadasz konta zarejestruj się, aby móc kontynuować instalację.
5. Następnie wybierz program dodatkowy, który ma być aktywowany i w odpowiednim oknie wprowadź numer seryjny. Numer ten znajduje się albo na wkładanej karcie (wersja pudełkowa), w wiadomości e-mail otrzymanej zaraz po zakupie (wersja do pobrania/oferta promocyjna) lub w Video deluxe / Video Pro X / Photostory Deluxe w miejscu "Efekty" > "Efekty dodatkowe" > Kliknąć w przycisk programu dodatkowego (tylko w przypadku bonu z kodem rabatowym).
6. Następnie potwierdź dialogiem, że po dokonaniu aktywacji nie ma możliwości dokonania zwrotu. Plik licencyjny jest pobierany automatycznie.
7. Przy pomocy menedżera aplikacji FXHome otworzyć pobrany plik licencyjny.
8. Gotowe! Tym samym instalacja oraz aktywacja Twojego programu dodatkowego FXHome została zakończona. Po ponownym uruchomieniu Twojej wersji Video deluxe / Video Pro X / Photostory Deluxe firmy MAGIX, zainstalowany program dodatkowy znajduje się w bibliotece Mediapool w miejscu "Efekty".

Pomoc techniczna
(w razie pytań podać numer seryjny oraz numer zamówienia):

Strona internetowa: https://fxhome.com/support

Pomoc techniczna: https://fxhome.com/questions/submit

proDAD

Wskazówki instalacyjne

1. Przeczytaj i potwierdź umowę licencyjną.
2. W odpowiednim oknie wprowadź numer seryjny dla aktywowanego programu dodatkowego. Można go znaleźć albo na wkładanej karcie (wersja pudełkowa), w wiadomości e-mail otrzymanej zaraz po zakupie (wersja do pobrania/oferta promocyjna) lub w Video deluxe / Video Pro X / Photostory Deluxe w miejscu "Efekty" > "Efekty dodatkowe" >Kliknąć w przycisk programu dodatkowego (tylko w przypadku bonu z kodem rabatowym).
3. Wybierz produkt MAGIX, w którym ma zostać zastosowany program dodatkowy.
4. Uruchomić proces instalacji.
5. Gotowe! Tym samym instalacja oraz aktywacja Twojego programu dodatkowego proDAD została zakończona. Po ponownym uruchomieniu Twojej wersji Video deluxe / Video Pro X / Photostory Deluxe firmy MAGIX, zainstalowany program dodatkowy znajduje się w bibliotece Mediapool w miejscu "Efekty".

Pomoc techniczna
(w razie pytań podać numer seryjny oraz numer zamówienia):

Strona internetowa: https://www.prodad.com/

MotionStudios Vasco da Gama

Wskazówki instalacyjne

1. Wybrać folder, kontynuować funkcją 'Instaluj'.
2. Wybierz jeden z podanych języków.
3. Przeczytaj i potwierdź umowę licencyjną.
4. W odpowiednim oknie wprowadź numer seryjny Vasco da Gama. Znajduje się on albo na wkładanej karcie (wersja pudełkowa), w wiadomości e-mail otrzymanej zaraz po zakupie (wersja do pobrania/oferta promocyjna) lub w Video deluxe / Video Pro X / Photostory Deluxe w miejscu "Efekty" > "Efekty dodatkowe" > Kliknąć w przycisk programu dodatkowego (tylko w przypadku bonu z kodem rabatowym). Cała zawartość programu dodatkowego zostaje rozpakowana i odbywa się instalacja.
5. Następuje przekierowanie na stronę przeglądarki. Na tej stronie zarejestruj swój produkt.
6. Gotowe! Tym samym instalacja oraz aktywacja Twojej wersji Vasco da Gama została zakończona. Program dodatkowy jest wersją Standalone, która posiada swój własny interfejs użytkownika poza wersją Video deluxe / Video Pro X / Photostory Deluxe. Filmy z podróży tworzone przy pomocy Vasco da Gama można przenieść do Video deluxe i kontynuować ich obróbkę.

Pomoc techniczna
(w razie pytań podać numer seryjny oraz numer zamówienia):

Strona internetowa: http://www.motionstudios.de

E-mail: support@motionstudios.de

NewBlueFX

Wskazówki instalacyjne

1. Przeczytaj i potwierdź umowę licencyjną.
2. Po zakończeniu instalacji następuje uruchomienie "menedżera aplikacji NewBlueFX". Tutaj znajdują się wszystkie dodatkowe programy NewBlueFX.
3. W celu aktywacji zakupionego programu dodatkowego kliknij w "Enter Serial Number". W odpowiednim oknie wprowadź numer seryjny dla aktywowanego programu dodatkowego. Znajduje się on albo na wkładanej karcie (wersja pudełkowa), w wiadomości e-mail otrzymanej zaraz po zakupie (wersja do pobrania/oferta promocyjna) lub w Video deluxe / Video Pro X / Photostory Deluxe w miejscu "Efekty" > "Efekty dodatkowe" > Kliknąć w przycisk programu dodatkowego (tylko w przypadku bonu z kodem rabatowym).
4. Zaloguj się do swojego dostępnego konta NewBlueFX. Jeżeli nie posiadasz jeszcze konta, zarejestruj się pod adresem: https://www.newbluefx.com/login/, aby móc kontynuować rejestrację.
5. Skopiuj poniższy adres URL do swojej przeglądarki.
6. Następnie tekst znajdujący się na stronie przeglądarki skopiuj do menedżera aplikacji.
7. Gotowe! Tym samym instalacja oraz aktywacja Twojego programu dodatkowego NewBlueFX została zakończona. Po ponownym uruchomieniu Twojej wersji Video deluxe / Video Pro X / Photostory Deluxe firmy MAGIX, zainstalowany program dodatkowy znajduje się w bibliotece Mediapool w miejscu "Efekty".

Pomoc techniczna
(w razie pytań podać numer seryjny oraz numer zamówienia):

Strona internetowa: https://www.newbluefx.com/
Pomoc techniczna: https://newbluefx.zendesk.com/hc/en-us