SAMPLITUDE PRO X4
THE MASTER OF PRO AUDIO

Versionsjämförelse

Tilläggsinnehåll

Samplitude Pro X4

Samplitude Pro X4 Suite

Samplitude Pro X 365

Virtuella instrument

Samplitude Pro X4

Samplitude Pro X4 Suite

Samplitude Pro X 365

Plugins

Samplitude Pro X4

Samplitude Pro X4 Suite

Samplitude Pro X 365

Inspelning

Samplitude Pro X4

Samplitude Pro X4 Suite

Samplitude Pro X 365

Ljudredigering

Samplitude Pro X4

Samplitude Pro X4 Suite

Samplitude Pro X 365

Mixning

Samplitude Pro X4

Samplitude Pro X4 Suite

Samplitude Pro X 365

Mastring

Samplitude Pro X4

Samplitude Pro X4 Suite

Samplitude Pro X 365

Samplitude Pro X4
Samplitude Pro X4 Suite
Samplitude Pro X 365
Spara 20 %

Samplitude Pro X4

Samplitude Pro X4 Suite

Samplitude Pro X 365

     
Tilläggsinnehåll
(fullversion) (fullversion)
Virtuella instrument
21 25 25
12 GB 70 GB 70 GB
Plugins
(Special Edition) (fullversion) (fullversion)
Inspelning
Ljudredigering
(SE)
Mixning
Mastring
endast AM|Track
     
Samplitude Pro X4
Samplitude Pro X4 Suite
Samplitude Pro X 365

Samplitude Pro X4

Samplitude Pro X4 Suite

Samplitude Pro X 365

*Kan bara användas i Samplitude Pro X