Samplitude Pro X5
The Master of Pro Audio

Det är nytt
i Samplitude Pro X5

Samplitude Pro X5 erbjuder en rad nya funktioner och arbetsflödesoptimeringar: Smidig projektnavigering, förbättrad MIDI-hantering, en ny övervakningssektion och sömlöst integrerad ARA2– - DAW för allrounders och specialister samlar nya energier för perfekt ljud.

Exklusivt i Samplitude Pro X5 Suite: Spännande effekter som coreFX VolumeFormer, Steinberg SpectraLayers Pro eller iZotope RX och Ozone Elements.

Nyhet sedan februari 2021

NYTT! Snabbare projektnavigering, jämnare zoomning och rullning

Upplev den bästa prestandan som Samplitude Pro X någonsin har erbjudit: Med optimerade zoom- och rullningsfunktioner är de vanliga smidiga arbetsflödena nu ännu snabbare.

Exakta faderrörelser i Track Editor är enkla. Behåll översikt i stora projekt med riktade ändringar under mikroskopet samt med grov orientering i arrangemanget.

Snabbare projektnavigering, jämnare zoomning och rullning

NYTT! MIDI Polyphonic Expression

Framtiden för MIDI-hantering börjar med MIDI Polyphonic Expression (MPE kort). MPE tilldelar en separat MIDI-kanal till varje anteckning och möjliggör således parallella moduleringar samtidigt och oberoende av varandra.

Kompatibla styrenheter som ROLI Seaboard kan utnyttja sin fulla potential. Solot med Pitchbend, harmonierna nedan med Sustain? Allt är möjligt – med MPE.

NYTT! Övervakningssektion

Inga fler meterlånga kabelanslutningar och dyr routingsmaskinvara: Den nya övervakningssektionen i Samplitude Pro X5 erbjuder enastående flexibilitet.

Ställ in flera lyssningsvägar och tilldela effekter till dem. Spara dina konfigurationer och integrera Talkback vid behov – nu helt enkelt med musklick eller genväg.

Nyhet sedan november 2020

NYTT! ARA2-stöd

Tack vare den andra generationens ARA-gränssnitt är utbytet mellan Samplitude Pro X5 och ARA-kompatibla plugins ännu mer omfattande. Den tidskrävande överföringen är inte längre nödvändig när man integrerar Celemony Melodyne, ljudhändelser kan öppnas direkt här. Även samtidig redigering av flera spår eller rena övergångar mellan klipp utan crossfades är inga problem tack vare ARA2.

Ett nytt tillskott är samtidigt öppnande av flera ARA2-instanser inom ett projekt. Rätt tonhöjd med Celemony Melodyne och samtidigt selektivt redigera frekvenser med Steinberg SpectraLayers? Inga problem med Samplitude Pro X5.

Var kvar i flödet

Välja, kopiera och klistra in automatiseringsprocesser på ett riktat sätt och mycket enkelt med Samplitude Pro X5.

Nyhet sedan november 2020

NYTT! Utökad MIDI-Controller-redigering

Överför den särskilt dynamiska spelstilen och virtuosmoduleringen av dina bästa bilder till annat MIDI-material. Välj specifik styrenhetsdata på ett målinriktat sätt och sätt in dem helt eller delvis på andra spår. Detta ger dig mer utrymme för uttrycksfulla kompositioner.

Nyhet sedan november 2020

NYTT! Automation Shapes och ytterligare kopieringsfunktioner

Spara tid när du ställer in automatiseringar: Välj mellan olika fördefinierade Automation Shapes och kopiera nu automatiseringar samtidigt till valfritt antal automatiseringsfält på andra spår. Välj bara önskat avsnitt, kopiera det via undermenyn och klistra in det på alla valda spår.

Inspiration och atmosfär

Samplitude Pro X5 levererar nya ljudgeneratorer för nya idéer. Effekter av hög kvalitet säkerställer rumslig utveckling.

NYTT! 11 virtuella instrument

NYTT! 11 virtuella instrument

Upplev 11 nya tillägg i den extra klassen av virtuella instrument: Cello, Jazz Guitar, Wooden Clarinet, Handchimes, Bells and Glass. Tiny Instruments Collection ingår också – Bongos, Congas, Shaker och Taiko, och från Vita-serien mässingsinstrumenten: Vintage Lead Trumpets, Vintage Mid and Low Brass, Vintage Cornets.

NYTT! Convology XT Complete

NYTT! Convology XT Complete

Skäm bort dig med en imponerande samling av impulssvar (2965 filer, 4,6 GB) av hög kvalitet, inte bara från populära vintage-reverbs. Utbudet av ljudformare som är inkluderade sträcker sig från gitarrförstärkare till bandekon. Amplitud, våglängd, final – Convology XT utökar konvolutionsberäkningar med ett antal parametrar, som annars bara digitalt genererade reverb-svansar kunnat använda.

Full kontroll, allt i översikt

Samplitude Pro X5 fokuserar på nya automatiseringsalternativ. Avancerade visualiseringar ger djupare inblick i det ljudmaterial som används.

NYTT! Tempo Track

Tempot får sitt eget spår. Använd automatisering för att skapa eleganta övergångar mellan långsamma och snabba passager. Använd extra praktiska markörer när du byter takt och tempo.

NYTT! WaveColor

WaveColor gör frekvensprofiler synliga genom högkontrastfärgning av vågformen. Ljudkaraktär och tonhöjder visualiseras med olika färggradienter och mättnadsnivåer. Oönskat brus och andra avvikelser kan identifieras redan innan du lyssnar.

Exklusivt i Samplitude Pro X5 Suite

Steinberg SpectraLayers Pro 7

Steinberg SpectraLayers Pro 7 är världens mest avancerade spektrumbaserade editor. Den omvandlar ljudfiler till unika visuella världar från flerdimensionell data. Med sin frekvensselektiva inställning kan ljud ordnas, extraheras och optimeras på ett spektakulärt sätt. Tack vare ARA2 är SpectraLayers Pro ännu mer integrerad i Samplitude Pro X5.

coreFX Suite

coreFX Suite

De viktigaste verktygen för mixning och mastering kombineras i coreFX Suite. Denna ultimata samling inkluderar nio kraftfulla ljudformare: fem plugins för exakt dynamikstyrning, tre fördröjningseffekter för att skapa ekon och hall och en rytmeffekt för samtida produktioner. Gå sida vid sida med coreFX för att gå igenom alla grundläggande steg för att utveckla din produktion.

Användare av den klassiska Samplitude Pro X5 får coreFX VolumeFormer och all annan coreFX som en provversion.

iZotope RX 7 Elements

iZotope RX Elements innehåller en fristående redigerare och VST-plugin-moduler för att eliminera typiska inspelningsfel som klippljud, brus, klickanden och annat oönskat bakgrundsljud.

iZotope RX 7 Elements är därmed oumbärligt för perfekta ljudproduktioner.

iZotope Ozone 9 Elements

iZotope Ozone Elements erbjuder en mängd olika presets och makrokontroller för att snabba upp och färbättra mastern. Masterguiden analyserar mixen och ger hörbara förslag i form av inställningar för EQ, kompressor och panorama.

Anpassa ljudet efter dina önskemål, så att du snabbt och enkelt kan skapa olika masters – från radio till streaming.

Nytt i Pro X5

 • Snabbare projektnavigering - jämnare zoomning och rullning
 • ARA2-optimerat arbetsflöde när du arbetar med externa effekter (t.ex. Celemony Melodyne)
 • Convology XT Complete innehåller otaliga hallklassiker (2965 impulssvar, 4,6 GB)
 • MIDI Polyphonic Expression möjliggör oberoende parameterkontroll för varje MIDI-anteckning
  +
 • Eleganta Automation Shapes och kopieringsfunktioner för automatiseringar (även i MIDI-redigeraren)
 • WaveColor – för visuell differentiering av ljudkaraktären baserat på vågformen
 • Dedikerat tempospår erbjuder optimal åtkomst till tempoinställningar
 • Monitoring Section erbjuder optimal kontroll för studiomiljön

Exklusivt i Suite

 • Steinberg SpectraLayers Pro 7 för ingrepp med exakt frekvens
 • coreFX Suite med elementära effekter av extra klass
 • SOUND FORGE Pro 13, fullversionen av vår redigeringslegend
 • iZotope RX 7 Elements och Ozone 9 Elements för restaurering och mastering
  +
 • 22 virtuella instrument (11 nya)
 • 70 GB Independence Library
Samplitude Pro X5
Samplitude Pro X5
Samplitude Pro X5
Samplitude Pro X5 The Master of Pro Audio
Upgrade: Samplitude Pro X5 The Master of Pro Audio
Samplitude Pro X5 The Master of Pro Audio
Spara 37 %
2 686 kr Normalpris 4 299 kr
Alla priser inkl. moms,  Gratis hämtning

Engelsk version

Samplitude Pro X5 uppfyller de högsta kvalitetsstandarderna för varje ljudproduktion, från den första till den slutliga masteringen.

Gäller t.o.m. 10 mars 2021
 • Nu med på köpet:
 • ✔ NYHET! Brainworx bx_digital V3 (värde: 2 834 kr)
2 049 kr Normalpris 4 299 kr

Här kan du till specialpris uppgradera till den senaste versionen eller förlänga Update Service. Ha inloggningsuppgifterna till ditt konto, eller din programvaras serienummer, redo.
[url=http://rdir.magix.net/?page=DBZJV8FJ5JIB]Läs mer om Update Service[/url]

Alla priser inkl. moms,  Gratis hämtning

Engelsk version

Samplitude Pro X5 uppfyller de högsta kvalitetsstandarderna för varje ljudproduktion, från den första till den slutliga masteringen.

Gäller t.o.m. 28 februari 2021
 • 2 250 kr rabatt
 • Nu med på köpet:
 • ✔ NYHET! Brainworx bx_digital V3 (värde: 2 834 kr)
Samplitude Pro 365
Samplitude Pro 365
Samplitude Pro 365
Samplitude Pro 365 Samplitude Pro med 12-månadersabonnemang
Samplitude Pro 365 Samplitude Pro med 12-månadersabonnemang
Samplitude Pro 365 Samplitude Pro med 1-månadsabonnemang
229 kr/månad

Abonnemangs- och uppsägningsvillkor: Din Samplitude Pro 365 är omedelbart tillgänglig efter mottagande av betalning och aktivering. Avgiften för minimiperioden betalas som en engångsbetalning vid ingående av kontraktet. Minimiperioden börjar genom att lägga beställningen. Om du avbeställer din order inom 14 dagar kommer din betalning att återbetalas till fullo. Samplitude Pro 365 förlängs automatiskt med 12 månader åt gången tills du avbryter. Om avgiften för förnyelse eller skatterna däri ändras, kommer du att informeras i förväg. Uppsägning är möjlig fram till 1 månad innan slutet av löptiden. Skicka ett e-postmeddelande med ditt kundnummer till följande adress: infoservice@magix.net

Alla priser inkl. moms,  Gratis hämtning

Engelsk version

Samplitude Pro X5 uppfyller de högsta kvalitetsstandarderna för varje ljudproduktion, från den första till den slutliga masteringen.

249 kr/månad

Abonnemangs- och uppsägningsvillkor: Din Samplitude Pro 365 är omedelbart tillgänglig efter mottagande av betalning och aktivering. Avgiften måste betalas varje månad från avtalets ingång under minimiperioden. Minimiperioden börjar genom att lägga beställningen. Om du avbeställer din order inom 14 dagar kommer din betalning att återbetalas till fullo. Samplitude Pro 365 förlängs automatiskt med 12 månader åt gången tills du avbryter. Om avgiften för förnyelse eller skatterna däri ändras, kommer du att informeras i förväg. Uppsägning är möjlig fram till 1 månad innan slutet av löptiden. Skicka ett e-postmeddelande med ditt kundnummer till följande adress: infoservice@magix.net

Alla priser inkl. moms,  Gratis hämtning

Engelsk version

Samplitude Pro X5 uppfyller de högsta kvalitetsstandarderna för varje ljudproduktion, från den första till den slutliga masteringen.

299 kr/månad

Abonnemangs- och uppsägningsvillkor: Din Samplitude Pro 365 är omedelbart tillgänglig efter mottagande av betalning och aktivering. Avgiften för minimiperioden betalas som en engångsbetalning vid ingående av kontraktet. Minsta löptid börjar med beställningsdatumet. Om du avbeställer din order inom 14 dagar kommer din betalning att återbetalas till fullo. Samplitude Pro 365 förlängs automatiskt med en månad åt gången tills du avbryter. Om avgiften för förnyelse eller skatterna däri ändras, kommer du att informeras i förväg. En uppsägning är möjlig upp till 1 dag före avtalsperiodens slut. Skicka ett e-postmeddelande med ditt kundnummer till följande adress: infoservice@magix.net

Alla priser inkl. moms,  Gratis hämtning

Engelsk version

Samplitude Pro X5 uppfyller de högsta kvalitetsstandarderna för varje ljudproduktion, från den första till den slutliga masteringen.

Samplitude Pro X5 Suite
Samplitude Pro X5 Suite
Samplitude Pro X5 Suite
Samplitude Pro X5 Suite The Master of Pro Audio
Upgrade: Samplitude Pro X5 Suite The Master of Pro Audio
Samplitude Pro X5 Suite The Master of Pro Audio
Spara 33 %
4 309 kr Normalpris 6 459 kr
Alla priser inkl. moms,  Gratis hämtning

Engelsk version

Från den första till den slutliga masteringen: Förutom alla funktioner från Samplitude Pro X5, inkluderar Suite även vår legendariska audio editor SOUND FORGE Pro 13 och andra fina programvarupaket.

Gäller t.o.m. 10 mars 2021
 • Nu med på köpet:
 • ✔ NYHET! Brainworx bx_digital V3 (värde: 2 834 kr)
2 529 kr Normalpris 6 459 kr

Här kan du till specialpris uppgradera till den senaste versionen eller förlänga Update Service. Ha inloggningsuppgifterna till ditt konto, eller din programvaras serienummer, redo.
[url=http://rdir.magix.net/?page=DBZJV8FJ5JIB]Läs mer om Update Service[/url]

Alla priser inkl. moms,  Gratis hämtning

Engelsk version

Från den första till den slutliga masteringen: Förutom alla funktioner från Samplitude Pro X5, inkluderar Suite även vår legendariska audio editor SOUND FORGE Pro 13 och andra fina programvarupaket.

Gäller t.o.m. 28 februari 2021
 • 3 930 kr rabatt
 • Nu med på köpet:
 • NYHET! Brainworx BX digital V3 (värde: 2 834 kr)
Samplitude Pro Suite 365
Samplitude Pro Suite 365
Samplitude Pro Suite 365
Samplitude Pro Suite 365 Samplitude Pro Suite med 12-månadersabonnemang
Samplitude Pro Suite 365 Samplitude Pro Suite med 12-månadersabonnemang
Samplitude Pro Suite 365 Samplitude Pro Suite med 1-månadsabonnemang
299 kr/månad

Abonnemangs- och uppsägningsvillkor: Din Samplitude Pro Suite 365 är omedelbart tillgänglig efter mottagande av betalning och aktivering. Avgiften för minimiperioden betalas som en engångsbetalning vid ingående av kontraktet. Minimiperioden börjar genom att lägga beställningen. Om du avbeställer din order inom 14 dagar kommer din betalning att återbetalas till fullo. Samplitude Pro Suite 365 förlängs automatiskt med 12 månader åt gången tills du avbryter. Om avgiften för förnyelse eller skatterna däri ändras, kommer du att informeras i förväg. Uppsägning är möjlig fram till 1 månad innan slutet av löptiden. Skicka ett e-postmeddelande med ditt kundnummer till följande adress: infoservice@magix.net

Alla priser inkl. moms,  Gratis hämtning

Engelsk version

Från den första till den slutliga masteringen: Förutom alla funktioner från Samplitude Pro X5, inkluderar Suite även vår legendariska audio editor SOUND FORGE Pro 13 och andra fina programvarupaket.

349 kr/månad

Abonnemangs- och uppsägningsvillkor: Din Samplitude Pro Suite 365 är omedelbart tillgänglig efter mottagande av betalning och aktivering. Avgiften måste betalas varje månad från avtalets ingång under minimiperioden. Minimiperioden börjar genom att lägga beställningen. Om du avbeställer din order inom 14 dagar kommer din betalning att återbetalas till fullo. Samplitude Pro Suite 365 förlängs automatiskt med 12 månader åt gången tills du avbryter. Om avgiften för förnyelse eller skatterna däri ändras, kommer du att informeras i förväg. Uppsägning är möjlig fram till 1 månad innan slutet av löptiden. Skicka ett e-postmeddelande med ditt kundnummer till följande adress: infoservice@magix.net

Alla priser inkl. moms,  Gratis hämtning

Engelsk version

Från den första till den slutliga masteringen: Förutom alla funktioner från Samplitude Pro X5, inkluderar Suite även vår legendariska audio editor SOUND FORGE Pro 13 och andra fina programvarupaket.

399 kr/månad

Abonnemangs- och uppsägningsvillkor: Din Samplitude Pro Suite 365 är omedelbart tillgänglig efter mottagande av betalning och aktivering. Avgiften för minimiperioden betalas som en engångsbetalning vid ingående av kontraktet. Minsta löptid börjar med beställningsdatumet. Om du avbeställer din order inom 14 dagar kommer din betalning att återbetalas till fullo. Samplitude Pro Suite 365 förlängs automatiskt med en månad åt gången tills du avbryter. Om avgiften för förnyelse eller skatterna däri ändras, kommer du att informeras i förväg. En uppsägning är möjlig upp till 1 dag före avtalsperiodens slut. Skicka ett e-postmeddelande med ditt kundnummer till följande adress: infoservice@magix.net

Alla priser inkl. moms,  Gratis hämtning

Engelsk version

Från den första till den slutliga masteringen: Förutom alla funktioner från Samplitude Pro X5, inkluderar Suite även vår legendariska audio editor SOUND FORGE Pro 13 och andra fina programvarupaket.