Aktywacja dźwięków, funkcji i instrumentów
w programie Music Maker

Po zakupie wersji Music Maker możesz indywidualnie pobrać dźwięki, funkcje i instrumenty programowe za pomocą sklepu Music Maker Store. Aktywacja danego salda odbywa się w prosty sposób poprzez wprowadzenie numeru seryjnego bezpośrednio w programie.

Music Maker

Aktywacja wersji Music Maker

Aktywacja według wersji

1. Zainstaluj Music Maker
2. Podczas otwierania Music Maker wyświetla się startowe okno dialogowe. W tym oknie dialogowym możesz aktywować wersję.
(Wskazówka: w menu „Pomoc” możesz ręcznie otworzyć startowe okno dialogowe.)

Porady:

1. Funkcje i instrumenty pochodzące z poprzednich wersji można również aktywować za pomocą wcześniejszych numerów seryjnych.
2. Jeżeli na komputerze zainstalowana jest poprzednia wersja Music Maker, można ją aktywować bez wprowadzania numeru seryjnego.
W tym celu w menu „Pomoc” otwórz okno dialogowe "Twoje aktywacje" i postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.