Aktivering av sounds, funktioner och instrument
i Music Maker

När du har köpt en Music Maker-version kan ljud, funktioner och programinstrument laddas ner individuellt från Music Maker Store. Aktiveringen av respektive butikskredit görs enkelt genom att ange serienumret direkt i programvaran.

Music Maker

Aktivering av en Music Maker-version

Aktivering vid versioner

1. Installera Music Maker
2. När du öppnar Music Maker visas startdialogrutan. I denna dialogruta kan aktiveringen av en version utföras.
(Obs: Startdialogrutan kan öppnas manuellt via hjälpmenyn.)

Tips:

1. Funktionerna och instrument från äldre versioner är också upplåsningsbara med tidigare serienummer.
2. Om en äldre version av Music Maker är installerad på datorn kan den låsas upp utan att ange serienumret.
För att göra detta, öppna dialogrutan "Dina aktiveringar" i Hjälp-menyn och följ instruktionerna.