Activeren van geluiden, functies & instrumenten
in Music Maker

Na aanschaf van een Music Maker Edition kunnen geluiden, functies en software-instrumenten afzonderlijk worden gedownload via de Music Maker Store. Het activeren van het respectieve Store-tegoed kan eenvoudig worden gedaan door het serienummer rechtstreeks in de software in te voeren.

Music Maker

Activering van een editie van Music Maker

Activering bij edities

1. Music Maker installeren
2. Bij het openen van Music Maker verschijnt de startdialoog. In dit dialoogvenster kan de activering van een editie worden uitgevoerd.
(Opmerking: het startdialoogvenster kan handmatig worden geopend via het Hulpmenu.)

Tips:

1. De functies & instrumenten van oudere versies kunnen ook worden ontgrendeld met eerdere serienummers.
2. Als er een oudere versie van Music Maker op de computer is geïnstalleerd, kan deze worden ontgrendeld zonder het serienummer in te voeren.
Open hiervoor in het menu Hulp het dialoogvenster "jouw releases" en volg de instructies.